Spela tärning – ett roligt sätt att lära nya verb

Jag har funderat en hel del på hur jag kan utveckla min språkundervisning och syftet är att eleverna får använda målspråket mer under lektionerna. Ett annat syfte är att göra lektionerna lite roligare och mer avslappnade.

Jag har i första hand två av mina undervisningsgrupper i franska i åtanke. I min nia finns några elever som inte är supermotiverade att lära sig franska och i min åtta finns motiverade elever men deras ena lektion börjar väldigt sent på tisdagseftermiddagen och då är de trötta.

I detta inlägg nämner jag främst franska, men tärningsspelet som jag kommer att berätta om går givetvis att använda i alla språk och i andra ämnen för att träna och visa förståelse för de centrala begrepp man arbetar med.   

Kooperativt lärande

Eftersom jag är väldigt sugen på att börja arbeta mer med Kooperativt lärande under alla mina lektioner så har jag bakat in lite av det också. Både samarbete och att varje elev ska förstå innan man fortsätter slå tärningarna, och detta ingår i KL-strukturen “Två löser ett problem”. Vem vinner spelet? Det par som får ihop så många korrekta meningar som möjligt på X antal minuter. Men självklart är alla vinnare, eftersom alla elever lär sig, befäster sina kunskaper och hjälper kamraterna att lära sig.  

Mallar till spelplan

För ett par år sedan stötte jag på en enkel mall med tärningar på nätet. Bilden har då och då kommit upp inför mina ögon men det är först nu som jag har gjort något av den. Jag har gjort en enkel “spelplans”-mall med tärningar. På de spel som ska träna olika tempus har jag lagt till personliga pronomen på den vertikala sidan. Här är fyra spelplaner som tränar “passé composé” (dåtid), jag skrev ut varje spelplan i en egen färg för att vi enkelt skulle hålla ordning på dem. Med mallen gör du sedan enkelt nya spelplaner med helt olika innehåll, t.ex. träning av olika verbformer, diskussionsämnen, väderprognoser och personbeskrivningar. Mallarna fungerar givetvis lika bra i många andra ämnen.

Hur spelar vi?

Jag har förberett genom att skriva ut (eventuellt i olika färger) och laminera spelplanerna. Jag delar in eleverna i par, eller eventuellt triad, och delar ut en spelplan, två lösblad och två tärningar till varje par. Det är en fördel om tärningarna som paret får har olika färger, men det är inte nödvändigt. Eleverna bestämmer vilken tärning som avgör den vertikala raden, och vilken som avgör den horisontella. Jag ställer en timer på exempelvis 8 minuter. Sedan turas eleverna om att slå tärningarna. De tittar på tärningarna och avgör vilken ruta de hamnar i. Man kan dra med fingrarna tills de möts för att se vilken ruta man hamnar i. Exempel: En sexa och en femma. Jag väljer att femman avgör den vertikala raden och sexan den horisontella. Jag drar fingrarna från dessa ut mot spelplanen och får då fram personligt pronomen “vous” och verbet “écouter la musique”.

Fortsätt att slå för att få nytt verb

Eleverna tänker tyst ut sina svar och skriver ner det på sitt papper. Exempel: “vous” + “écouter la musique” = Vous avez écouté la musique. Eleverna redovisar sedan sina svar för varandra. Samma svar? Fortsätt att slå för att få ett nytt verb att jobba med. Olika svar? Diskutera er fram till ett gemensamt svar. Det är självklart viktigt att jag som lärare går runt och ser att eleverna verkligen har kläm på, i detta fallet, verbböjningarna och inte glömmer någonting. När det gäller tidsaspekten kan man börja med exempelvis 8 minuter för att befästa kunskaperna och sedan korta ner tiden om eleverna är riktigt tävlingsinriktade. 

I korthet:

  1. Skriv ut en spelplan per par.
  2. Dela in gruppen i par (ev. triad)
  3. Ge varje par två tärningar (gärna i olika färger).
  4. Ställ in tid på en timer.
  5. Eleverna turas om att slå tärningarna och hitta rätt ruta.
  6. Eleverna tänker tyst och skriver ner sina respektive svar på ett papper. (“vous” + “écouter la musique” = Vous avez écouté la musique.)
  7. Eleverna redovisar sina svar för varandra.
  8. Samma svar? Fortsätt slå. Olika svar? Diskutera er fram till ett gemensamt svar. Fortsätt sedan slå.

Lycka till!

Charlotte Marie
Språk- och förstelärare, eng/fr/sv, Varagårdsskolan, Bjuv
charlotte.marie@skola.bjuv.se

Läs fler inlägg i denna blogg: Bjuv bloggar