Vad händer i tonårshjärnan?

Starka känslor, impulsstyrt beteende och klokskap blandat med ologiskt tänkande. Den här filmen handlar om hur tonårshjärnan utvecklas och varför den fungerar som den gör.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Filmer om tonårstidens utmaningar som verktyg i skolan

Filmen om tonårshjärnan är en av två filmer för föräldrar med tonårsbarn. Filmerna har utvecklats av PART (Preventivt arbete tillsammans), tillsammans med verksamheter inom skolan, socialtjänsten och elevhälsan. Filmerna bygger på beprövad erfarenhet och på forskning kopplad till föräldraskapsutbildningar och barns utveckling under tonårstiden. De är framtagna för att ge föräldrar verktyg samt ökad kunskap och förståelse för tonårstiden. För dig som pedagog och för personal inom elevhälsan kan de här filmerna vara ett redskap för att föra en dialog med föräldrar kring hur de kan vara ett stöd för sina barn i skolan.