Udda sockor – Grej of the day (GOTD)

Den 21 mars är det Internationella Downs Syndromdagen. Dagen som människor över hela Sverige uppmärksammar genom att rocka olika sockar på fötterna. Men vad är egentligen Downs syndrom?

Udda strumpor Den 21 mars är det dags att rocka sockorna för att uppmärksamma Internationella Downs syndromdagen.

Minilektion om Downs Syndrom

Varje cell i människokroppen har 46 kromosomer, 23 från mamman och 23 från pappan. Hos de som har Downs syndrom har en extra kromosom letat sig in i kromosompar nummer 21.

Det är viktigt att komma ihåg att Downs syndrom inte är en sjukdom, utan en diagnos. Och för den som har Downs syndrom tar det lite längre tid att lära sig nya saker.

Klicka här för att ta del av minilektionen Grej of the day Downs syndrom som du kan göra med dina elever för att öka kunskapen kring Downs syndrom. (OBS: du måste trycka på ”starta presentation” för att få tillgång till filmerna och animationerna).

Fint att vara olika

Varför rockar vi då sockarna? Enligt Svenska Downföreningen är det för att kromosomparen ser ut som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockarna är alltså att rocka våra kromosomer, och genom att bära olika sockor visar vi också att det är fint att vara olika!

Vill du arbeta med minilektioner om Grej of the day (GOTD) med dina elever? Här finns tips på hur du kommer igång.

Här hittar du fler av mina minilektioner, eller mikrolektioner, som du gärna få använda med dina elever. Jag har gjort korta presentationer via presentationsverktyget i GAFE.

Inger Edforss Fuchs
inger.edforssfuchs@helsingborg.se
@pippipapjoddar