Kom igång med Grej of the day (GOTD)

Vill du arbeta med minilektioner Grej of the day (GOTD) med dina elever? Här kommer tips på hur du snabbt och enkelt kan komma igång.

Jag heter Inger Edforss Fuchs och är lärare i svenska och SO på Västra Ramlösa skola i Helsingborg. Jag använder ofta minilektioner, eller mikrolektioner, med mina elever. Jag gör Grej of the day minst tre gånger i veckan. Dessa är som sagt mikrolektioner om olika faktaområden, ibland helt slumpmässigt valda. Till dessa minilektioner gör jag en kort presentation via presentationsverktyget i GAFE.

Kom igång med dina elever!

Här kommer några tips för att komma igång:

  • Inled genom att ge eleverna ledtråd om kommande Grej of the day, gärna dagen innan om det är möjligt, annars samma dag. Ledtrådarna skapar nyfikenhet och får eleverna till att ofta hitta ett nyfiket fokus. Kanske behöver ledtråden förenklas eller till och med försvåras? På Alla hjärtans dag i februari gjorde jag till exempel en minilektion där ledtråden var ”Valentins kort”, men som också kunde skruvas till ”Hans namn är ett kort skickat med love” eller ”Dagens namn, då hjärtan bankar” och så vidare.
  • Presentationen som jag har gjort i GAFE är förberedd med bilder och korta texter som jag gjort på förhand. Jag utnyttjar möjligheten att animera presentationen så att stödord kan ”flyga in” eller t ex ”trilla ned” på sidan, bland annat för att inte visa allt på sidan från början. Lämpliga stödord har jag ibland redan markerat i presentationen genom att fetmarkera dessa. Stödorden skriver jag också ut och sätter med lämplig liten bild vid vår världskarta, se bild:

grej of the day stödord

  • Skaffa en särskild skrivbok till varje elev, där eleverna samlar sina GOTD, med ledtråd och stödord och där det också finns plats för att skriva. Jag uppmuntrar eleverna att använda färger, pilar, ringa in eller på att annat vis göra stödorden tydliga och minnesvärda.
  • Under presentationen som jag gör i GAFE hjälper jag ibland till med att skriva några av stödorden på tavlan.
  • Efter avslutad presentation är sedan snabbrepetitionen på slutet av betydelse. Kan fem stödord öppna upp det vi lärt? Hur stöttar eleverna varandra i att komma ihåg?  Likaså är det önskvärt att eleverna får tid till att snygga till stödord, med färger och små bilder. Eleverna får också i uppdrag att berätta hemma om vad de lärt sig.

I klassrummet har jag en stor världskarta som sitter uppsatt på väggen. Där försöker jag sätta upp alla Grej of the day vi gjort, illustrerade med en bild samt en stödordslista. På så vis kan eleverna själva repetera när tillfälle ges.

Här hittar du fler av mina Grej of the day (GODT), som du gärna får använda. Du får också gärna kopiera dem och/eller bygga vidare på dem.

Kunskap är coolt!