Vad har en hemkunskapslärare, en NO-lärare och en idrottslärare gemensamt?

Det rätta svaret är att de alla har mat som gemensam nämnare! Hemkunskapslärarna Isabell och Anna på Maria Parkskolan har under 6 veckor genomfört ett tema tillsammans med idrottslärare och NO-lärare.

Inom de olika ämnena belystes hälsa och mat ur olika synvinklar, på idrotten var det fokus på hur man ska äta när man rör på sig, på NO-lektionerna fick eleverna lära sig om kroppens olika byggstenar och vilka kemiska reaktioner som sker i kroppen när vi äter mat. På hemkunskapen var det fokus på näringslära och de olika näringsämnena och eleverna fick laga en måltid per näringsämne. De fick också planera och motivera en egen måltid utifrån parametrarna hälsa, miljö och ekonomi.

– En lärdom vi tar med oss till kommande ämnesövergripande samarbete är att låta eleverna ha ett gemensamt prov för alla tre ämnen. Nu hade vi ett prov per ämne. Det kändes inte helt schyst mot eleverna och dessutom tappade vi nyttan med att göra det här tillsammans, när var och en dessutom fick ta fram egna prov till eleverna.

Isabell och Anna ser utvecklingsmöjligheter kring det gemensamma arbetet och skulle på sikt också gärna samarbeta med skolans kockar för att låta eleverna få insyn i skolköken och få en förståelse för den mat som skolan serverar.