Vad ska Billesholms förskolor vara för plats? 

På Billesholms förskolor upptäckte vi ett gap, backade tillbaka och tog nya tag på vår utvecklingsresa. Målet är att alla ska vara med på samma tåg. Så häng med, Tag Plats, för nu kör vi.

Under läsåret 20/21 kommer jag att dela med mig av de tankar, reflektioner, erfarenheter och utmaningar Billesholms förskolor stöter på under sin “nya” utvecklingsresa. Utifrån ett exempel i boken Den synliga förskolan och Bjuvs kommuns arbete med projektet Billesholm Tag Plats används tåget som en samlingsmetafor för Billesholms förskolors utvecklingsarbete.

Pandemin synliggör ett gap

När vårt gemensamma utvecklingsarbete sattes på paus på grund av den rådande pandemin upptäcktes ett gap som vi inte tidigare sett. Jag kallar detta gap för en förväntans krock. Från rektor och ledningsgruppens sida fanns förväntningar på en samsyn som vi nu inte kunde uppmärksamma och från pedagogernas sida fanns förväntningar på en tydlighet som de saknade. Vi var helt enkelt inte på samma tåg!

I denna ofrivilliga paus tog rektor Jonna Runheimer tiden att läsa Den synliga förskolan av Martina Lundström, vilket kom att innebära att Billesholms förskolors utvecklingsarbete tog en ny och långsammare väg. I boken fanns ingångar att problematisera flera av de områden som vi tidigare arbetat med, men nu från ett nytt noggrannare och långsammare perspektiv.

Vi insåg att många av våra utvecklingsområden bara skrapat på ytan, vi gav oss inte tid att vända och vrida på begrepp och synsätt. Vi kom inte heller fram till konkretiserade slutsatser och förväntansdokument. Vi hade således skapat en illusion av en samsyn och hade på så sätt inte alla pedagoger med oss på tåget. Vi var helt enkelt på många olika platser på stationen.

Resan tar ny fart

Vi behövde alltså backa tillbaka och ta nya tag i vårt utvecklingsarbete. Vi startar upp med att ledningsgruppen läser Den synliga förskolan och påbörjar samtalen om vilken mission och vision det är som ska ligga till grund för Billesholms förskolor. Allra först behöver vi prata om, diskutera och landa i frågeställningen

Vad ska Billesholms förskolor vara för plats?

Being, Becoming och Belonging

Rektor Jonna Runheimer beskriver hur ledorden Being, Becoming och Belonging ska komma att prägla vår resa och förskolornas arbete under läsåret 20/21.

Being: Förskolan är en plats där barnen får vara så som de är. Barnen kommer inte som tomma blad utan som en person med förmågor, erfarenheter och kunskaper redan från början. Det som barnet är, har den rätten att vara.

Förskolan är även en plats för dig som pedagog att vara den du är, inom ramen för uppdraget. Du har styrkor som ska tas tillvara på.

Becoming: Förskolan är en plats där barnen får lov att växa och att få bli något annat/mer än vad de är från början. På förskolan ska barnen ges möjligheter till just detta. Det är vårt ansvar att ge varje barn möjligheten att växa, att utmanas och att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Förskolan är även en plats för dig som pedagog att växa och utvecklas.

Förskolan är en del av samhället idag men även en aktör i hur samhället ska bli imorgon.

Dessa hör ihop på så sätt att barnen även blir något i det sammanhang som de är i, både utifrån miljö, socialt samspel och utifrån det som vi förväntar oss av dem och hur vi förhåller oss till dem. Så barnet är något, men blir även något hos oss. Det är vårt ansvar att se till att barnen är “sitt bästa jag” och kan växa in i “sitt bästa jag”.

Belonging: Förskolan är en plats för och av barn. Förskolan är barnens plats, en plats där barn räknas med som en “medborgare i samhället förskolan”. Där barnen känner tillhörighet och stolthet över sin del i förskolan och i förskolan i stort.

Förskolan är även en plats för dig som pedagog, där du har friutrymme inom uppdraget, ett ägandeskap över hur du bedriver din undervisning och hur ni tillsammans i kollegiet och tillsammans med barnen skapar lärmiljöer som stimulerar och väcker lust att lära.

Arbetet mot ett tåg

Arbetet med att konkretisera B-B-B innebär att ledningsgruppen och förskolorna diskuterar och samlas kring Being, Becoming och Belonging och vad det innebär för oss i praktiken.

Till utvecklings- och planeringsdagen i september fick pedagogerna i uppdrag att ta med en bild som synliggör vad förskolan ska vara för plats. Bilderna användes som underlag för samtal och diskussion kring vad just deras förskola ska vara för plats i relation till B-B-B och förskolans styrdokument.