Västra Ramlösa skola gör det hållbart tillsammans

Nu har arbetet med ansökan till Skola för hållbar utveckling kommit en bra bit på vägen och ansökan börjar bli klar för att skicka in till skolverket. Jag passade därför på att ställa några frågor till rektor Henrik Gustafsson och förstelärare Inger Edforss-Fuchs om hur de har upplevt processen hittills.

Västra Ramlösa skola har bestämt sig, de vill bli en skola för hållbar utveckling! På sin resa mot att integrera hållbarhetens alla aspekter i hela skolans arbete ska de ansöka om Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. I ett antal blogginlägg ska vi få följa deras arbete.

Inger Edforss-Fuchs, förstelärare, och Henrik Gustafsson, rektor, på Västra Ramlösa skola.

Rektor Henrik

Varför ansöker ni om skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling?

– När du ringde visste jag inte ens att utmärkelsen fanns. När jag hörde om den så tänkte jag att vi arbetar så mycket med de här frågorna, så klart att vi ska ha utmärkelsen. Jag vill visa hur bra Västra Ramlösa är på att tänka hållbar utveckling. Om vi kan visa på allt det fina arbete som görs så kan vi inspirera andra att göra samma sak. Eleverna måste få se hur mycket de betyder, vi måste hjälpa dem att inte hamna i tankarna ”det spelar ingen roll vad jag gör, ingen lyssnar på mig”. Utmärkelsen är självklart inte det viktigaste utan det är arbetet som sker på skolan. Det är konstigt att det inte finns någon skola i Helsingborg som har utmärkelsen sedan tidigare. Hoppas att fler kommer ansöka.

Vad har varit svårt?

– Jag har inte varit så delaktig i skrivprocessen. Det är lätt att vara skolledare om man har en grupp pedagoger som på Västra Ramlösa som vill ta sig an uppgiften och bara kör. Vi måste förstås prioritera frågan och lägga tid på det och det kan vara lite svårt ibland.

Har ansökningsprocessen gett verksamheten någonting?

– Ja, vi har formulerat oss tillsammans. Uppdraget har vi redan fått genom i Lgr 11 och det måste ju göras, nu har vi funderat över hur vi gör det tillsammans. Gruppen som har bildats på skolan, som består av pedagoger från olika delar av verksamheten med olika ämneskompetenser, är verkligen en tillgång för oss alla.

Kan du koppla ansökan till övrigt kvalitetsarbete på skolan?

– Ja, vi utgår från vår verksamhetsplan, allt hänger ihop och kan kopplas samman. Nu har vi hittat en riktning för vårt arbete med lärande för hållbar utveckling och nu tänker vi hålla i det arbetet.

Skulle du rekommendera andra skolor att ansöka om utmärkelsen?

– Ja! Jag vill inte att vi ska vara ensamma om utmärkelsen skola för hållbar utveckling. Vi behöver andra skolor att samarbeta med för att komma vidare. Hoppas att fler ansöker! Det är viktigt att vi är många som jobbar med frågorna.

Förstelärare Inger

Varför ansöker ni om skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling?

– Jag visste inte heller att utmärkelsen fanns, men det är ju självklart att vi ska ansöka, det är ju de här frågorna vi redan arbetar med. Vi alla på skolan ser att vi alltid måste ha ett hållbarhetsperspektiv. Det går inte att hoppa över, det ska var så och det måste vara så! Vi har ett stort ansvar att visa för eleverna att vi prioriterar det här. Det finns alltid med oss, tänk alla samtal över skollunchen, alla reflektioner tillsammans med barnen, hur det ena ger det andra, vi måste jobba med frågorna. Det är så viktigt hur vi tillsammans kan se möjligheter och hur vi kan gå vidare för att ge eleverna insikten att de kan påverka.

Vad har varit svårt?

– Jag vet inte, vi har inget val. Vi behöver hjälpa eleverna med sina tankar, speciellt efter förra sommarens torka som gjorde många oroliga. Hur kan vi fånga deras tankar och oro och göra det till möjligheter? Det svåra är nog att det är så mycket som trängs om utrymme och behöver komma in i skolan. Vi måste se till att haka i varandra och göra det tillsammans för att se att det här inte är någonting nytt som ska in på schemat utan ett perspektiv som vi ska ha på allting vi gör.

Har ansökningsprocessen gett verksamheten någonting?

– Vi har benat ut och fått fram konkreta idéer. Det är alltid nyttigt att formulera vad vi gör och varför och hur vi kan utveckla det vi redan gör.

Kan du koppla ansökan till övrigt kvalitetsarbete på skolan?

– Ja, absolut, utifrån vår läroplan är det här precis vad vi ska jobba med, och inte minst utifrån den verklighet som finns runt omkring oss.

Skulle du rekommendera andra skolor att ansöka om utmärkelsen?

– Ja, för att hitta en röd tråd och för att hitta stöd för arbetet så är det bra att ansöka. Under ansökningsprocessen har vi hittat mycket material så som skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling. När man börjar arbeta med det så här så upptäcker man att det finns mycket material för oss i skolan.

Vill ni också ansöka?

Mer information om utmärkelsen finns på Skolverkets webbplats. Vill ni veta mer eller ha hjälp för att komma igång i processen så kontakta gärna skol- och fritidsförvaltningens miljösamordnare emma.sjoberg@helsingborg.se