Allt under samma paraply

Varje år arbetar de fyra kommunala förskolorna i Ödåkra med ett gemensamt sagoprojekt. I år har de valt boken Monster, spöken och kanelbullar av Alexander Jansson. Nytt för i år är att sagoprojektet fungerar som ett paraply, under vilket allt arbete och all undervisning får plats.

Nytt läsår – ny bok

Sedan vårt förra inlägg här i bloggen har mycket hunnit hända i vårt område men också i världen i stort. Den verklighet som vi nu alla ställs inför, med en pandemi och restriktioner har naturligtvis också påverkat oss och vårt sagoprojekt. Den årliga gemensamma avslutningen i maj fick delas upp och firas på varje enskild förskola. Men med facit i hand kan vi se att det vi förlorade i form av gemenskap vann vi istället i närhet. Att avslutningsupplevelsen blev nära alla barn i vårt område och bjöd in både stora och små på ett lugnare och mer avslappnat sätt. Det finns lärdomar att dra av detta också och vår verksamhet kan utvecklas och bli bättre för alla barn i framtiden om vi drar nytta av de erfarenheter som detta ger.

På personalens planeringsdag i maj, röstades den bok fram som nu ligger till grund för arbetet i vårt sagoprojekt under detta året. Kandidaterna presenterades med filmer och sedan fick all personal lägga sin röst. Den bok som gick vinnande ur omröstningen detta år är Monster, spöken och kanelbullar av Alexander Jansson.

När den nya boken röstats fram fick vi också inse att någon gemensam uppstart med projektet inte skulle vara någon god idé detta år. Vi fick istället enas om några gemensamma programpunkter och sedan planera och genomföra en uppstart på varje enskild förskola i vårt område. Ett gemensamt inslag var att alla förskolor skulle få besök av två av karaktärerna i boken, Ebba och August. Personalen hjälptes åt att skapa dräkter, hattar och strumpnäsor. När den stora dagen kom fick alla våra förskolor besök av Ebba och August, och eftersom dräkterna nu finns tillgängliga på alla förskolor kan dessa figurer leva vidare och vara återkommande inslag i undervisningen på alla enheter.

Det kollegiala lärandet

Som en del i vårt kvalitetsarbete utvärderar vi ständigt de olika formerna för samarbete som vi har i vårt område. För att skapa en helhet i undervisningen och komma bort från att arbeta med parallella projekt har vi i år valt att ha sagoprojektet som ett paraply, under vilket allt vårt arbete och undervisning ryms.

På måndagarna träffas vi, numera digitalt, för att ha kollegialt lärande, med olika fokusområden, men alltid med utgångspunkt i vårt sagoprojekt. Vi delar med oss av tips, idéer och erfarenheter. Lyfter fram arbetsmaterial och litteratur som har utvecklat undervisningen. Visar och berättar om den dokumentation och det utvecklingsarbete som sker ute på varje avdelning. På så sätt får alla ny input och förslag på hur man kan driva arbetet vidare på sin egen avdelning. I diskussionerna blir det också tydligt när vi stöter på utmaningar, ämnen och arbetsområden som är gemensamma för alla eller i alla fall många. Då får vi tillfälle att tillsammans, söka efter och ta vi del av ny input utifrån. Detta sker oftast i form av litteratur, artiklar, poddar eller filmer som ligger till grund för nya diskussioner som sedan kan generera en undervisning av högre kvalitet ute på enheterna och avdelningarna.

Ett projekt som lever hela dagen

Ända sedan i våras har en allt större del av undervisningen i förskolan flyttas utomhus, så också på våra förskolor i Ödåkra. Detta har ställt högre krav på våra utomhusmiljöer och de aktiviteter som barnen erbjuds där. Att utveckla våra utemiljöer har varit ett prioriterat mål i våra verksamheter även under föregående år och vi ser att en stor utveckling har skett i gårdarnas utformning och i vilket material som erbjuds barnen. När också utformningen av utemiljön blir en del av vårt sagoprojekt skapar vi förutsättningar för att hålla projektet levande under hela dagen.

Barnens film