AR-teknik förstärker lärandet i förskolan

barn använder en ipad och utforskar en bäck

Henrik Schlüter och Josefin Lillsjö arbetar på Ängslyckans förskola i Helsingborg. De har båda testat AR-teknik i undervisningen.

Henrik ser stora möjligheter med att använda AR-teknik med barnen i undervisningen och för honom  var det självklart att börja med det i undervisningen på förskolan. Han har sedan tidigare ett stort intresse av att använda digitala verktyg men upplevde tidigt på sin vfu och i yrket att det används väldigt lite i förskolan. Han kunde se att de digitala verktygen ofta var otillgängliga för barnen och att de inte användes kontinuerligt i verksamheten, även om det motsätter sig det som står i Läroplanen för förskolan: lpfö 18.

För Josefin var det inte lika självklart att använda AR-teknik i undervisningen. Hon har inte haft ett direkt intresse av att lära sig självmant tidigare, men när hon började arbeta med en kollega som visade möjligheterna med AR-teknik så väcktes intresset av att lära sig mer. Efterhand som hon lärde sig mer har hon insett möjligheterna som finns och då har också intresset utvecklats.

Hur har ni använt möjligheterna med AR i undervisningen?

– Vi har använt oss av AR-teknik i många olika situationer i förskolan. Egentligen startade det när vårt förskoleområde deltog i ett projekt inför H22 som innebar att vi, tillsammans med barnen, placerade ut de olika globala målen på olika platser runt om i Helsingborg. Efter det har möjligheterna utvecklats och vi har använt AR-teknik utifrån de behov vi har haft i barngruppen och de projekt vi arbetat med för stunden.

Förskolan har exempelvis arbetat aktivt med språkutvecklingen och den fonologiska medvetenheten hos barnen, som varit på bokstavsjakt i olika lärmiljöer där bokstäver ska paras ihop med figurer som börjar på samma bokstav. Till exempel om barnet hittar ett R utomhus i AR-miljön så ska de även leta upp rätt figur (en raket) innan de kan gå vidare till nästa bokstav.

– Under en termin arbetade vi med ett projekt av bokstäver och vi fokuserade på en bokstav varje vecka. Då fick barnen komma på olika saker och begrepp på just den bokstaven och sedan placera ut dem i vår lärmiljö. Så när vi sedan gick runt med ipaden så kunde vi hitta exempelvis en lärmiljö med bokstaven F i ett hörn och en lärmiljö med bokstaven S i ett annat hörn.

– Eftersom vi har arbetat aktivt med språkutveckling och den fonologiska medvetenheten hos barnen under de senaste åren så har det även lett till att vi i vårt område nu försöker utveckla en app för läs-, språk- och matematikutveckling.

AR-tekniken har alltså skapat möjligheter för pedagogerna att arbeta med begrepp som ofta är abstrakta för barnen eller som är svåra att konkretisera.

– Rymden har varit en del i det och vi har exempelvis placerat ut en rymddräkt som barnen kan ”prova” och undersöka. Vi har även synliggjort en uppskjutning av en raket i AR-teknik så att barnen får se tekniken och hur en uppskjutning går till, något som annars är svårt att uppleva rent konkret.

– Den senaste terminen har vi arbetat stora delar av dagarna utomhus, vilket fick oss att tänka kreativt när det gäller reflektion och dokumentation med barnen. Vi arbetar aktivt med de globala målen i vår verksamhet och kopplar det till den undervisning vi gör med barnen, så som en del av vår dokumentation i vår utegrupp så placerade vi ut kuber av alla globala mål och la till foto av vad vi gjort med barnen, relaterat till det specifika målet, inuti varje kub. Vi placerade sedan ut kuberna på en större yta utomhus och sedan fick barnen gå och röra sig runt i miljön, utforska de globala målen och gå i kuberna och på så vis kunde vi reflektera med barnen utifrån vår dokumentation utan att behöva ha tillgång till allting fysiskt. Dessutom blir det ett roligt sätt för barnen att röra sig runt och leva sig in i, precis som i ett stort spel.

@elinebergsforskolor

Vi behöver ditt godkännande för att ta dig vidare

Den här delen av webbplatsen visar innehåll från en annan webbplats (www.instagram.com). Genom att fortsätta acceptera GDPR och integritetspolicy.

Vilka är fördelarna med att använda AR-teknik?

– Fördelarna att arbeta med AR i förskolan är att vi inte ser några gränser för vad man kan göra. Både vår och barnens innovations- och kreativitetsförmåga utvecklas och det finns möjligheter att integrera teknik och verklighet som gör det möjligt att konkretisera begrepp för barnen som annars kan vara väldigt abstrakta.

Josefin och Henrik ser att arbetet med AR utvecklar en förståelse för tekniken och hur den fungerar, vilket kan förbereda dem inför framtiden, och vår tids samhälle med teknik och digitala lösningar.

– När man arbetar med AR så blir det också naturligt med språkutvecklingen tillsammans med barnen. Att prata med barnen och instruera dem att exempelvis placera ut objekt benämner många av de matematiska begreppen som också är viktiga att få in. Exempelvis “kan du placera ut dinosaurien bakom trädet”, “bredvid trädet kan vi placera ut en orm” osv. Pedagogen för en dialog med barnen som egentligen tvingar dem att lära sig begreppen för att förstå, men på ett sätt som blir naturligt i ett agerande som de är nyfikna och visar intresse för. För det gör de flesta barnen, nästa alla vill delta och prova och blir fascinerade av vad AR-teknik gör med verkligenheten och vi upplever att barnens fantasi och kreativa tänkande av möjligheterna i AR-teknik utvecklas snabbt.

Ur ett hållbarhetsperspektiv så är det också positivt för förskolan. AR-teknik skapar tillfällen för reflektion och möjligheter att upptäcka med hjälp av digital teknik, vilket gör att förskolan inte behöver köpa in allt material som också kräver förvaring i antingen lärmiljöer eller förråd.

– Exempelvis har vi arbetat med kroppen och insidan av kroppen och då kan vi placera ut skelett, organ och blodomloppet som barnen får uppleva med funktioner som inte är fysiskt möjligt att annars visa. Visst finns det anatomiska dockor att köpa in för att synliggöra de inre organen eller skelett för att visa benens uppbyggnad, men de kan också vara svåra att förvara i förskolan. Med hjälp av AR-teknik kan man istället uppleva allt detta genom de digitala verktygen.

Hur kan arbetet med AR förstärka lärandet utifrån läroplanens mål?

– Att arbeta med AR-teknik i förskolan möjliggör för ett kreativt arbete som intresserar barnen och som möjliggör att förstärka och arbeta med alla läroplanens mål. Även om du har ett tydligt syfte med ursprung i ett läroplansmål så berörs ofta många fler läroplansmål i arbetet med AR-teknik. Vi har nämnt det lite tidigare men matematiska begrepp används flitigt i arbetet och språkutveckling med begreppsförståelse i ett tydligt sammanhang. Exempelvis när vi placerade ut de globala målen så hade vi ett syfte utifrån hållbar utveckling men det blev även språkutvecklande med mycket användning av prepositioner.

– Vi har också märkt att barnens inflytande och delaktighet förstärks för de har ofta kreativa lösningar och idéer. Exempelvis när vi lägger ut figurer som börjar på en särskild bokstav så är det enkelt att leta fram objekt som barnen själva kommer på och sedan lägga ut med hjälp av AR-tekniken till skillnad från fysiskt material där det kan finnas hinder om man inte har det objektet som barnen själva kommer på. En sak som vi också uppmärksammat är samarbetet mellan barnen. Ofta när det är fysiska saker som används så kan det bli bråk om vem som hade vad men när vi använder iPaden med AR-teknik så samarbetar barnen på ett helt annat sätt och hjälper varandra.

Hur kommer ni fortsätta använda er av AR-teknik?

Henrik och Josefin vill fortsätta använda AR-teknik som ett självklart inslag i undervisningen.

– Eftersom vi fortsätter att arbeta utomhus så möjliggör AR-teknik med både planerade men också spontana inslag att använda för att fånga barnen. Det blir ett sätt för oss att använda arbetsmaterial som är enkelt att ta med oss. Vi vill också att barnen ska fortsätta att utveckla sin förståelse för den digitala tekniken och vilka möjligheter den kan ge oss, men samtidigt utveckla deras källkritiska förmåga i relation till tekniken.

– Vi har precis fått en prototyp på vår app som vi har utvecklat för språk-, läs- och matematikutveckling så den kommer vi att använda kontinuerligt för att testa med barnen och följa progressionen. Ett projekt som vi började på redan i våras men som också kommer att fortsätta framöver är utvecklandet av vårt årshjul för barnen. Vi håller på att bygga upp ett årshjul i appen Reality Composer för att barnen ska kunna se och uppleva sitt årshjul på riktigt och vara delaktiga i det. Det innebär att barnen får möjlighet att kliva in i årshjulet, välja vilken månad och dag det är och där kommer de att kunna se och uppleva konkreta förklaringar för dagen och vad den innebär för dem.

Lär mer i Hbg Learns

Arbetar du i Helsingborgs stads skolor och vill du lära dig att arbeta med AR-teknik och framförallt Reality Composer som Henrik och Josefin använder sig av. Då finns kursen Reality Composer i Hbg Learns.

Reality Composer – Lär dig mer i Hbg Learns