VR (Virtual Reality) som en förstärkning av lärandet

Hanaa Albert arbetar som modersmålslärare och studiehandledare i Båstads kommun. Hon har under 3 års tid deltagit i ett projekt om fjärrundervisning inom ramen för FDLIS, Framtidens Digitala Lärande I Skolan. Inom detta projekt utvecklades en tanke om att använda VR som ett sätt att förstärka lärandet.

Boken ”Framtidens digitala lärande i skolan – ett unikt samverkansprojekt” och mer info finns att hämta här

Hur kom det sig att du började använda VR i undervisningen?

– Många elever tycker att det är lite tråkigt med modersmålsundervisning så till att börja med var det ett sätt att fånga deras intresse. Jag började också att använda det i min studiehandledning för elever som inte pratar svenska fullt ut. Det handlar om att förstärka undervisningen visuellt med hjälp av VR. Man är då inne i en värld med de begrepp som man vill förstärka.

Hanaa har under hösten tagit hjälp av Tor Palm, konsult och konstnär med VR som en specialitet, att skapa adekvata lärmiljöer. De använder sig av VR-glasögonen Oculus Quest 2 och skapar miljöer i en webbaserad programvara som heter Spatial. Dessa miljöer/världar skapas utifrån det eleven behöver fördjupa sig i. Hanaa har ett genuint IT-intresse och har investerat en hel del tid för att verkligen lära sig programvaran.

Eleverna med sin digitala kompetens har snabbt tagit till sig och lärt sig tekniken, vilket känns tryggt då dessa inte befinner sig på samma ort som Hanaa. Det finns förvisso en handledare i närheten men eleverna har snabbt blivit självgående.

– Om vi jobbar med rymden, då har vi en teorilektion och de sista 20 minuterna av den lektionen så tar man på sig VR-headseten och går in i en rymdvärld.

– Då ser man de här planeterna och kan fysiskt ta i dem och börja flytta på dem och göra dem större och mindre. Samtidigt pratar man kring dem, vilka egenskaper de har osv. Hela rummet är som att vi går på månen. Eleverna tycker det är så häftigt och intressant med den här världen så det fastnar i huvudet på dem, när man pratar om planeterna och ser dem.

Världen har Hanaa skapat i förväg och där lagt in föremål som passar för lektionen, i detta fall solsystemets planeter men också en skärm med internet, om man behöver söka fakta när man väl är inne i VR-världen. Tor Palm, konsulten, trycker på att VR bara ska användas korta stunder, upp till 20-30 minuter. Det är ganska intensivt att befinna sig i en VR-värld och vissa kan uppleva en viss VR-åksjuka.

Hanaa Albert

Hur arbetar ni nu för att utveckla användandet av VR?

– Jag ser stora möjligheter med VR för elever med särskilda behov. Elever som inte alltid kan hantera stora grupper eller klassumssituationer överhuvudtaget. De kanske har svårt att sitta ner och ta till sig den teoretiska biten. Vi jobbar nu med en elev som har särskilt svårt för matematik. Han har fått vara med och påverka och han vill sitta i djungeln och jobba med matte. Givetvis ska han få det!. Vi bygger ett klassrum som är i djungeln och där ska vi gå in och lära oss matematik. Vi utvecklar det nu och fortsätter med projektet under nästa år.

– Jag hoppas att fler skolor tar till sig det här sättet att arbeta men att de också förstår att det är ett komplement till den vanliga undervisningen, det ska inte ta över.

Ambitionen var att eleverna själva skulle kunna skapa sina egna miljöer i Spatial men efter en utbildningsdag tillsammans med Tor drogs slutsatsen att det skulle bli allt för tidskrävande. Tor kommer under våren hjälpa till att ta fram mallar och metoder för att lärare så enkelt och effektivt som möjligt ska kunna skapa adekvata miljöer i Spatial.

Hanaa har nu blivit kontaktade av en lektor på Högskolan i Halmstad som arbetar med ett forskningsområde rörande användningen av digital teknik i undervisningen och hur den digital tekniken samspelar med människor sätt att lära. Förhoppningsvis kan detta leda till nya projekt.

Kontakt
Vid frågor kontakta gärna Hanaa hanaa.albert@bastad.se eller Per Nyrell.

VR (Virtual Reality) som en förstärkning av lärandet - Pedagogsajten Familjen Helsingborg