Arbeta med digitala verktyg med de yngre barnen

Sphero, Makey makey och andra digitala verktyg väcker de små barnens nyfikenhet på Tegskiftets förskola. Landskrona stad har anordnat olika workshops inom digitala verktyg som pedagogerna i hela förskoleområdet har deltagit i med syftet att sprida det digitala lärandet till ännu fler barn.

Arbetet med digitala verktyg börjar i tidig ålder hos våra barn och från ung ålder väcks en nyfikenhet på vad de dessa är. Barnen utmanas i sitt lärande med digitala verktyg över tid. Arbetet med de digitala verktygen är ett komplement som vi integrerar med läroplanens alla delar och ser inte att arbetet med de olika verktygen som något fristående, utan det vävs ihop. Att arbeta med digitala verktyg ska vara lustfyllt och roligt.

Framtidsberedda förskoleelever

Genom kollegialt lärande sprider vi digital kompetens till våra pedagoger

Vi i område 5 i Landskrona stad, som innefattar förskolorna Sandvången, S:t Olofsjö, Svarvaren, Tegskiftet och Vattentornet, arbetar aktivt för att sprida det digitala lärandet till barnen i vårt område. Landskrona stad har anordnat olika workshops inom digitala verktyg som våra pedagoger har deltagit i.

Det har varit workshops med programmering med olika robotar som, sphero, Dash&Dot, Ozobot och en 3D skrivare. Materialet har köpts in av staden och tilldelats till alla förskoleområden i staden. För att ytterligare sprida kunskapen om de olika digitala verktygen har vi i område 5 anordnat olika workshops och kompetensutvecklingsdagar för att all personal ska få möjlighet att lära sig hur de fungerar och sprida kunskapen.

För att tydliggöra det pedagogiska och didaktiska arbetet och bidra till kollegers utveckling inom det digitala uppdraget finns det en IKT-samordnare för hela förskoleområde 5, samt att det finns en IKT-pedagog och IKT-support på varje förskola. IKT-samordnarens roll har en sammankallande funktion, förbereder och tar fram material för workshops och sprider digitalkompetensutveckling på våra förskolor. IKT-samordnare, IKT-pedagog och en IKT-support träffas regelbundet i en digitaliseringsgrupp och bidrar med digitaliseringsutveckling.

Kontakt

Ann Sällström
ann.sallstrom@landskrona.se