”Att ge förutsättningar för barnens egna skapande och tron på den egna förmågan”

Sven Stedt, förstelärare och förskollärare, på Kristallens förskola. Här delar han sina tankar om hur musik kan stötta barns utveckling samt om hur musikaliska tillägg i undervisningen kan se ut.

Hur skulle du formulera din relation till musik, både generellt och i relation till förskolan?

Musik har alltid funnits med i någon form i mitt liv. När jag var liten sjöng jag och mina syskon mest tillsammans med vår mamma. Det var många sånger som kom från förskolans sångtradition eftersom mamma också är förskollärare. Jag minns dessa stunder som glädjefulla men också att de kunde trösta och ge inspiration till nya lekar. Det har också gjort mig intresserad av att lyssna på musik.

Men jag har också mindre positiva minnen. Att som liten behöva gå till pianolektioner där det skulle övas och sen bedömas gjorde att mitt intresse för musik länge höll sig till ett nyfiket lyssnande. All lust att spela försvann. Intresset för olika instrument och hur de låter fanns kvar och gav snart att skaparglädjen återkom. Jag började bygga egna instrument och utforska hur de låter. Det var ju så mycket roligare än att underkasta sig noter och andras bedömningar. Det blev nu roligt att spela. En utforskande och glädjefull inställning till musik är idealisk att ta med sig i arbetet i förskolan.

Hur använder du musik för att stötta barnen i deras utveckling?

Musik är bra att samlas kring. Det kan göra rutiner tydliga och att övergångar mellan olika aktiviteter blir lättare att förstå och mer lustfyllda. Att sjunga och spela i förskolegruppen är också ett bra sätt att stärka barnens språk. Dels genom att de möter nya ord och att melodi och rytm hjälper till. Det är en del av att ge barnen fler möjligheter att uttrycka sig.

Det jag tycker är viktigt är att barnen får prova, undersöka och experimentera med musik och att sortera olika ljud som vi kan skapa. Jag låter barnen prova våra olika instrument. Vi har också experimenterat med att spela med samplade ljud som vi ordnat i garageband. Att göra egna beats tillsammans och använda en loop-pedal har varit ett sätt att göra egen musik. Detta fungerar med enskilda barn som provar och gör sina inspelningar, men det är också något som går utmärkt att samarbeta flera kring. Alla kan bidra med något som rytmiskt upprepas i beatet. Att ge förutsättningar för barnens egna skapande och tron på den egna förmågan tycker jag är viktigast.

Har du några tankar kring hur vi kan utveckla musikanvändandet i förskolan i Helsingborgs stad?

Att musik får en tydlig plats i våra verksamheters planering. Att i reflektioner kring vad barnen undersöker och är förundrade över inte glömma att göra tillägg i form av musikskapande. Runt oss finns det massor av ljud. Att lyssna och vara intresserad kan vara en ingång i att sortera, jämföra och systematisera, vilket är en bra start till att göra sin egen musik. Kanske får musiken en egen ateljé som kan samverka med allt annat skapande i förskolan.

Digitala verktyg gör att vi inte är beroende av ömtåliga instrument. Det går ju fint att kombinera instrument som barnen gjort själv. Att vi pedagoger lär och inspireras av varandra är ett bra sätt att utvecklas tillsammans. Det går ju också att hitta samarbeten utanför den egna förskolan där både barn och pedagoger har roligt och utmanar varandra.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Sven Stedt, Kristallens förskola, på frågor han fått från Simon Melin, Råå förskola.