”Barn har rätt till den bästa utbildning de kan få”

Är du nyfiken på Simon Melin, förskollärare och IKT-pedagog på Råå förskola? Simon är bland annat en av personerna som ligger bakom idén och utvecklingen av förskoleroboten Laiban. Här svarar han på fyra frågor om digitala verktyg i förskolan.

Hur kommer det sig att du brinner för de digitala verktygen i förskolan?

Barn har rätt till den bästa utbildning de kan få och tar vi tillvara på digitaliseringens möjligheter så kan de digitala verktygen fungera som en accelerator för barns lärande. Det handlar inte enbart om att barnen ska utveckla adekvat digital kompetens. Det handlar även om att när vi som arbetar med barnen har en bred digital kompetens, så kan vi använda verktygen tillsammans med barnen på ett sådant sätt att utveckling kan ske inom alla områden av vår läroplan och barnen får möjligheter att utveckla förmågor som behövs i den framtiden de är på väg mot. Som exempelvis att samarbeta, kommunicera, vara kreativ, innovativ, tänka kritiskt och lösa problem.

På vilket sätt ser du själv på tillgångar och utmaningarna med de digitala verktygen i förskolan?

Utmaningarna ligger i att skapa en likvärdig förskola så att alla barn får möjlighet att ta del av de möjligheter som finns med de digitala verktygen. Precis som med allt annat så är inte de digitala verktygen fantastiska per automatik, utan vi pedagoger måste förstå varför vi ska använda dem, hur vi ska använda dem och vad vi kan göra med dem, så att användandet tillför något till vår verksamhet. Detta är dock inte begränsat till de digitala verktygen utan är såklart viktigt att reflektera kring i allt vi gör på förskolan.

Känner du att de digitala verktygen sätter förskolan på kartan med fokus på innovation, på vilket sätt?

Jag tänker att vi i förskolan har många goda exempel från hela vårt avlånga land kring hur vi kan använda de digitala möjligheterna på ett innovativt sätt och att vi är bra på att dela med oss av dessa så att det sprids till alla kollegor i vår bransch. Det här behöver vi fortsätta med och även göra det än mer.

Hur vill du fortsätta utveckla de digitala verktygen så att det blir tillgängligt för fler pedagoger i förskolan i Helsingborgs stad?

En sak jag funderar över är hur vi kan bli bättre inom staden på att ta del av de olika kompetenser som finns. Vi går på studiebesök hos varandra, men jag funderar på om vi inte skulle jobba mer med att konsultera och bjuda in kompetensen till vår verksamhet. Ett exempel är att det finns mycket kompetens på Drottninghögs förskolor att skapa bra lärmiljöer och istället för att gå på studiebesök så skulle man kunna bjuda in pedagoger därifrån till sin egen verksamhet, sina lokaler och tänka tillsammans kring utvecklingen av lärmiljöerna på plats. Så skulle vi kunna ta tillvara på spetskompetens inom staden inom alla områden.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Simon Melin, Råå förskola, på frågor han fått från Matilda Amilon, Påarps förskola.