Barnens röster i hissar och på bussar

Pedagogerna fick en idé och ville låta barnens röster höras i hissar och efter en verksamhetsdag förstod de att idén kunde bli verklighet. Nu har barnen spelat in ljud till både hissar och bussar och deras röster kommer sätta spår hos både invånare och besökare i Helsingborgs stad.

Den här texten handlar om Humlegårdens förskola, avdelning Regnbågen, gruppen som kallar sig Hemliga sexan. Pedagogerna heter Gunilla Hagström och Kajsa Håkansson och är förskollärare.

Berätta vad ni har gjort tillsammans med barnen?

– Barnen har fått spela in hissröster till hissar på Drottninghög. Hissrösterna är rösten som säger vilken våning man är på samt om hissen går uppåt eller neråt. Dessa röster kommer att finnas i de nybyggda husen på Drottninghög, Regementsvägen och Grönkullagatan under H22 City Expo. Barnen fick också erbjudandet att spela in bussröster till bussarna under H22 och det är vi precis klara med. Bussrösterna kommer att höras på bussarna under H22, det är vissa hållplatser som är kopplade till de olika områdena under H22 där barnen har fått spela in hållplatsens namn samt något som är kopplat till H22, till exempel ”Sundstorget – Space to innovate”.

två kvinnor
Gunilla Hagström och Kajsa Håkansson.

Hur fick ni frågan om att vara med?

– Under ett handledningstillfälle med vår pedagogista, Per Dahlbeck, diskuterade vi gruppens behov av språklig stimulans. Per berättade då en anekdot om ett barn han mött som härmade svenska språket genom att lyssna på rösten som “talar” i hissen. Då väcktes vår idé om att låta barnen få vara den rösten och på det sättet inkludera och låta barnens röster ta plats i samhället.

– Under vår verksamhetsdag i september deltog Per Dahlbeck som föreläsare. Han lyfte vår idé om att låta barnens röster få ta plats i staden, detta som en del av vårt demokratiarbete. Helsingborgs stads miljösamordnare Emma Sjöberg som också föreläste för oss samma dag, nappade på idén och kontakten mellan förskolan och staden tog fart.

Stämmer det att ni också har ett hisstema på förskolan?

– Vi hade en tanke att arbeta och fokusera på språk och kommunikation detta läsår. För att hitta en ingång till ett projekt valde vi att fråga barnen vilka ljud och röster som finns i samhället runt oss. Under ett tillfälle när vi brainstormade om olika ljud och röster nämnde barnen bland annat hissar. Här ville vi fånga upp barnens tankar och erfarenheter kring hissar och intresset för hissar väcktes. Vid ett tillfälle under hösten åkte vi hiss för att låta barnen lyssna på en hissröst.

Vad säger barnen om arbetet?

– Vi tycker att barnen varit engagerade i projektet och tagit inspelningarna på stort allvar och är stolta över sitt resultat. Vi upplever att de har kunnat skilja på fantasi och verklighet. Under projektets gång har barnen gjort egna hissritningar. Där har de lekt med fantasin och hissknapparna har fått olika fantasifulla funktioner, men inspelningen har de tagit på fullaste allvar. Vi ser att barnen visat stolthet över projektet då de pratar mycket om det hemma och berättar gärna för andra om vad de varit med om.

Vad har ni lärt er som var nytt?

– Vi ser att barnen delat med sig av sina erfarenheter och smittat varandra med arbetsglädje under projektets gång. Barnen har kunnat skilja på fantasi och verklighet- inspelningarna tog de på stort allvar medan de kunde leka med sina hissritningar och göra roliga och fantasifulla idéer kring hissknapparna.

Hur hoppas ni att det här bidrar till framtidens förskola och skola?

– Vi hoppas såklart att barns röster ska få ta större plats i samhället även utanför planerade stadsfester som H22.

Vad ser ni fram emot med H22 City Expo?

– Framförallt ser vi fram emot att på plats höra rösterna både i hissarna och även på bussarna och få göra det tillsammans med barnen och se och lyssna på deras reaktioner när de får höra sina egna röster.

Stämmer det att ni också bygger en egen hiss på förskolan?

– Hissen som vi bygger på förskolan är under konstruktion. För att kunna bygga en hiss behöver man riktiga verktyg och barnen har fått såga, mäta, borrat och skruvat med hjälp av nyinköpta verktyg. Vi har sett att barnen har olika erfarenheter av att bygga men tillsammans har de hjälpts åt och inspirerat varandra i bygglädjen. Hissen kommer att stå ute på gården, vi önskar att den ska sätta spår och smitta kommande barngrupper till att våga utforska hissleken.

– Arbetet med hissrösterna har möjliggjorts tack vare våra olika samarbetspartners. Ola Sanden, mediepedagog från Pedagogiskt center har hjälpt oss med inspelningarna. Emma Sjöberg, miljösamordnare i Helsingborgs stad har varit en spindel i nätet och hjälpt oss att skapa de första kontakterna med bland annat Helsingborgshem och Helsingborg stad och projektledare för H22.