Program för dig som vill undervisa om barnkonventionen och barns rättigheter

Idag vill jag tipsa om program som passar när du vill undervisa om barnkonventionen eller FN. Kanske har du ett sånt tema på gång nu i samband med årsdagen av Barnkonventionens födelse 20 november?

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

En del program kommer från UR och kan ses på URplay och resten hittar du i mediakatalogen för Helsingborgs stads skolor.

Även om inte barnkonventionen är en lag i alla länder har alla länder som skrivit under lovat att följa den. I Sverige är den lag från och med år 2020. I utbildningsklippet Barnkonventionen berättas om vad barnkonventionen är och du får även veta mer om UNICEFs arbete. Passar för åk 1-6.


Den helt nya UR-serien Barns rätt med Jonas belyser barnkonventionen ur en vardagsvinkel i hem- och skolmiljö. På ett lättsamt sätt hjälper de tio programmen lyssnaren att relatera till och förstå några av artiklarna i konventionen. Programmen kan fungera som lektionsstarters eller diskussionsunderlag kring de olika artiklarna inför att barnkonventionen blir lag i Sverige 2020.
Programledaren Jonas Leksell återvänder till sin hemstad Borlänge. Han pratar med sin mamma om sin barndom, om hur det var att vara barn då och vilka rättigheter han hade. Men hur ser det ut i dag? För att ta reda på det pratar han med olika Borlängebarn om deras liv och rättigheter, kopplat till barnkonventionen.


Det finns även en riktigt bra serie från UR för de yngre barnen som heter Med all rättI tio korta dramatiserade berättelser sätts olika artiklar från barnkonventionen in i sammanhang där barn som bor i Sverige kan känna igen sig själva eller sina klasskamrater. Berättelserna belyser barns rättigheter med syftet att ge en ökad förståelse för när dessa rättigheter kränks. Passar från förskoleklass.


Hur kan barnkonventionen hjälpa dig? Hur kom barnkonventionen till? Vilka är de grundläggande principerna? Och hur kan barnkonventionen hjälpa just dig? I ett kort klipp försöker UR besvara de frågorna i en animerad och lekfull kontext.


Serien Barnkonventionen visar hur barnkonventionen på olika sätt berör barn på vårt jordklot. Passar för åk 4-6. Det finns 6 avsnitt i mediakatalogen idag:

  1. Feifeis rätt till nationalitet och namn
  2. Merlijins rätt till skolgång
  3. Joëllas rätt till hälsovård
  4. Imraan räddas från barnarbete
  5. Nicky – fattig men lika mycket värd 
  6. Noras rätt till flyktingskydd


Förenta Nationerna ( som firas 24 oktober) grundades 1945 och består idag av 193 medlemsländer. Dess uppgift är att hjälpa internationellt samarbete. I utbildningsklippet FN – Förenta Nationerna berättas om varför FN grundades och hur organisationen arbetar. Du får också veta mer om UNICEF och  barnkonventionen. Passar från åk 2.


Mänskliga rättigheter – om allas lika värde är en film som undersöker mänskliga rättigheter. Med leranimationer och exempel hämtade från verkligheten reder vi ut begrepp och frågeställningar. Är alla människor lika mycket värda? Varför behandlas människor olika? Dessa är frågor som väcks i klassen när man tittar på filmen. Passar från åk 3


De globala målen – för hållbar utveckling – FN samlade världens ledare år 2015 och tillsammans satte man upp en 15-årsplan där det beslutats om 17 stycken globala mål. Dessa mål kallas de Globala målen, eller Agenda 30 för att de ska ha uppnåtts senast 2030. Hur ska det gå till? Vilka är de Globala målen? Och vems ansvar är det att de Globala målen nås? Vi träffar ungdomsrepresentanter från FN, experter, medarbetare från UNDP, samt ungdomar för att reda ut dessa frågor. Passar från åk 7.


FN – för fred i världen – FN bildades efter andra världskriget för att förhindra att ett liknande krig skulle bryta ut igen, men vad har hänt sedan dess? Krig och humanitära kriser är fortfarande ett stort problem världen över. Varför är det så svårt att bevara fred i världen och varför behövs FN? Vi träffar en FN-soldat, en ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling och en FN-ambassadör som tillsammans med berättare och grafik lär oss mer om FN. Passar från åk 7.


Att leva i exil – flyktingbarn berättar– Enligt UNHCR spenderar flyktingar i genomsnitt 17 år i limbo, oförmögna att åka hem eller gå vidare med livet. I denna dokumentär berättar barn helt själva om deras smärtsamma minnen, de utmaningar de står inför och deras ständigt föränderliga förhoppningar och drömmar om framtiden. Passar från åk 4.


I #Minflykt får vi följa några personers flykt från deras hemland genom Europa och ta del av det som möter dem på vägen. Innehållet görs av dem själva och stöds av djupintervjuer med skaparna av materialet. Passar från åk 7.


Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Det står utryckt både i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och i Europakonventionen. I filmen En film om yttrandefrihet möter vi journalister och författare, jurister och mediafolk, som förklarar och ger exempel på hur de ser på yttrandefrihet och demokrati. Hur är det att leva i ett land där yttrandefriheten är starkt begränsat? Vi möter folk från andra länder som berättar om saker som vi i Sverige ser som självklara. Vi får även träffa ungdomar som på olika sätt arbetar för yttrandefrihet. Passar från åk 7.


Hoppas någon av dessa filmer kan bidra till dina elevers lärande och att sammanställningen kanske sparade dig lite tid, istället för att själv behöva leta.