Barnkonventionsarbete i Ängelholm

För fjärde året har Ängelholms kommun uppmärksammat Barnkonventionen och barns rättigheter genom att arrangera fyra veckor där barn ges möjlighet att både få visa sina tankar och få nya tankar.

De första två veckorna är förskolebarnens arbete kring Hållbar Nutid och framtid i fokus på utställningen i Gamla Rådhuset i Ängelholm.

Veckorna avslutas med Tusen Lyktor. Ett globalt evenemang där varje lykta visar barnen i samhället och som skapar magi, fantasi och kreativitet. Lyktor som tänds upp på kvällen och där en eldshow avslutar.

Fotograf Viktor Larsson.

Vecka två och tre riktar sig i år  till barn och ungdomar i åk 6, 7, 9 och gymnasiet där de får möjlighet att ta del av föreläsningar och teaterföreställningar.

Den sista veckan gavs det möjlighet för alla som arbetar i kommunen att gå en föreläsning kring Barnkonventionen i praktisk tillämpning.

Mer information kan ni läsa på förskolebloggen på Ängelholms blogg #EnglarBloggar

Rose-Marie Karlsson
Central förskolepedagog och barnrättsstrateg
Ängelholm

Ängelholms logga för barnkonventionen