Barns delaktighet synliggörs genom konstprojekt

Barn och pedagoger från S:t Jörgens förskolor har samlats i foajén på Dunkers kulturhus. Förskolornas 147 barn har alla deltagit i ett konstprojekt där skapandet tog avstamp i barns delaktighet och förskolornas tema ”Barns relationer till en plats”. Dunkers blev den gemensamma platsen. Barnen har skapat i ateljén och de har också utforskat byggnadens inre och yttre.

Vid förskolornas senaste Qualis granskning, 2014-2015, nådde S:t Jörgens förskolor ett mycket högt resultat. I ”Qualistrappan” inom området Barns delaktighet i lärprocessen nådde förskolorna högsta steget. Utifrån det ville förskolorna att barnens delaktighet skulle synliggöras också ut mot staden och skickade ut olika förfrågningar. Förhoppningarna var ett projekt som kunde resultera i ett deltagande eller en utställning för barnen. Dunkers tyckte att det lät spännande och efter lång planering så fick förskolornas alla barn möta konstutvecklare Karin Müller-Lindberg i ateljén.

Projektet mynnar ut i och med utställningen ”qualis belönad förskola ställer ut” som visas på Dunkers under stora delar av vårterminen.

Det är dags för vernissage och både barn och pedagoger är spända av förväntan.

– Vi ska kolla på våra konstverk! säger ett av barnen och tillsammans tågar gänget mot utställningen som äger rum på en öppen plats inne på Dunkers.

Processbilder från projektet tillsammans med namn på alla konstnärer, det vill säga alla barn som deltagit, rullar på en skärm som en introduktion av utställningen.

– Alla som kommer hit kommer att se er utställning. Ert TV-program. Alla kommer att se detta. Jättelänge, berättar Karin och tar sedan med sig besökarna runt hörnet och inviger vernissaget.

– Jag önskar att jag hade kunnat spela in hela processen, säger Karin.

Hon beskriver processen av projektet som äventyrlig och menar att syftet inte bara är att barnen målar utan att det är upplevelsen. Allt från att kliva in i byggnaden, upptäcka själva ateljén och få syn på alla mystiska saker, till att utifrån olika teman få uttrycka sig med färger och material. Barnen har fått göra sina egna upptäckter genom att testa sig fram och upplevelserna förstärks av att de har fått använda sig av det bästa materialet menar Karin. Riktiga kritor, fint ritpapper och uppspänd målarduk.

Marie Delander Adnerhill, förskolechef S:t Jörgens förskolor, tror att det är betydelsefullt att barnen syns och hörs på en plats som Dunkers. I ett offentligt rum i staden.

– Att få möjlighet att visa förskolornas arbete för andra, på en offentlig plats, visar att barnen är viktiga, säger Marie.

Det handlar om att göra barnens röster hörda och att synliggöra förskolornas verksamhet. Berättelsen kring hur ett projekt kan starta och hur ett samarbete mellan förskolor och Dunkers kan se ut är också viktig att sprida menar Marie.

Barns delaktighet i lärprocessen

Det stora lärandet är inte bara skapandet i sig. Det är delaktigheten och att alla 147 barn har varit i ateljén, även ettåringarna.

– Vi ville ha med alla i processen. Jag tror att det är det som gör att resultatet från Qualis är högt, för att det inte bara är de äldsta som är delaktiga i vårt arbete på förskolan utan också de yngsta. Alla barn är lika viktiga, säger Marie.

Projektet handlar om barns relationer till en plats och Dunkers är en plats som är viktig för barnen. I och med projektet får de en egen relation till huset och en förståelse för vad de själva kan göra i huset och vad de själva kan tillföra.

– Hela huset inbjuder till skapande och det blir en speciell helhet. Jag tror att barnen känner mer nu att det är deras på något sätt. De äger huset  på ett nytt sätt efter detta arbetet, säger förskollärare Jessica Auer.

Av Josefine Hultén, redaktör Pedagogsajten