Förskolebarnen som skapar hållbara relationer för en hållbar framtid

I dessa mycket märkliga tider behöver vi hitta nya sätt att se, lyssna, höras, mötas och sätta spår. I S:t Jörgens förskolor försöker vi så gott vi kan att inte ställa in utan försöker istället ställa om.

I början av veckan byggde jag tillsammans med konstpedagog Rita Winde stora delar av utställningen Hållbara relationer för en hållbar framtid och det var med stolthet jag cyklade hem för dagen. Vår utställning kommer bjuda på en sorts konstnärlig tolkning/representation av barnens projekt. Det kommer bli så bra, vackert, roligt, påhittigt, viktigt och på riktigt!

S:t Jörgens förskolor anser att barn och vuxna har rätt att förundras, uppleva, leka och ställa sig i nära relation till varandra, vår miljö och vår värld. Vi ser att vi tillsammans med barnen behöver ta ansvar för vår framtid. Tillsammans med barnen vill vi sätta spår, skapa hopp, glädje och framtidstro.

Visionen om att sätta spår i staden

Tidigare i vår hade vi en vision om att låta S:t Jörgens förskolor, Brommagatans förskola, Nicandersgatans förskola, Hamiltons förskola och Vikingsbergs förskola, sätta spår i staden på Förskolans dag den 14 maj för att uppmärksamma förskolans roll i samhället. Sen kom Corona på besök och vi behövde ställa om.

Förskolorna kommer fortfarande uppmärksamma Förskolans dag i vår vackra park tillsammans med barnen, dock på ett lite annorlunda sätt.

Visionen om att låta barnen sätta spår i staden kommer att ske genom en riktig utställning på Dunkers kulturhus mellan den 14 maj och ända fram till den 21 juni! Förskolorna har bidragit med olika konstverk, dokumentationer, rekvisita, texter mm. Det kommer bli en interaktiv utställning, en sorts tolkning av våra projekt som tagit plats under det här läsåret.

Vi hoppas att detta kan bli ett sätt för familj och vänner att ta del av förskolornas och barnens projekt i en tid då vi inte kan mötas på samma sätt som för ett par månader sen.

Du behöver inte vara rädd, för vi hoppar tillsammans

I utställningen kan du besöka barnen på de fyra förskolorna genom varje avdelnings specifika nyfikenhetsfråga, vilket betyder att utställningen totalt består av åtta nyfikenhetsfrågor. Ett exempel är avdelningen Nallen.

Om du besöker avdelningen Nallen måste du vara beredd på att hoppa, men du behöver inte vara rädd, för vi hoppar tillsammans.

Tidigt såg pedagogerna som arbetar med barnen, i åldern 1-3 år, på avdelningen Nallen barnens intresse för kroppslig rörelse. Tillsammans har de undersökt rörelse genom att exempelvis krypa, åla, hoppa, klättra och balansera i lekfulla och kreativa sammanhang med olika material och verktyg. Efter att ha undersökt många olika rörelsebegrepp väljer pedagoger och barn att fördjupa sig i hoppandet och ställer sig nyfikna till ”Hur kan vi hitta hjälpsamheten i rörelsen?” och ”Hur kan vi se den hållbara relationen i vårt rörelseskapande?”. Genom att introducera en handdocka som inte kan hoppa hjälps de åt att hitta barnens hoppstrategier och fördjupar dem ytterligare genom olika tekniker, likt tecknande och musicerande.

Nallens nyfikenhetsfråga Hur kan vi hjälpa varandra att hoppa?

Varmt välkomna!

Vi vill skapa hållbara relationer, till varandra, till förskolan, till miljön, till naturen, till Helsingborg, till världen…