Bedömning för lärande

Fortbildningskurs i BFL, Bedömning för lärande, resulterade i lyckad kamratrespons bland eleverna på Tusenskönan skola i Landskrona.

Jag vill gärna dela med mig en givande lektion med utgångspunkt i Bedömning för lärande (BFL). Under höstterminen har jag deltagit i en fortbildningskurs i BFL och det har gett mig nya strategier att arbeta med hur jag kan försöka få eleverna medvetna om sitt lärande.

Jag jobbar på Tusenskönan skola i Landskrona, där vi haft temaarbete om svenska barnboksförfattare. Turen har nu kommit till Elsa Beskow. Vi har arbetat med återberättande texter under en längre tid och det här var ett bra tillfälle att introducera för eleverna hur man arbetar med kamratrespons.

Eleverna fick i uppdrag att återberätta sagan om den lilla gumman. Vi läste om den lilla gumman, tittade på bilder och återberättade sagan, muntligt, flera gånger.

Sedan fick barnen skriva ett utkast som de gjorde självbedömning på genom att följa en matris. När jag skrev matrisen utgick jag ifrån Lgr11 och genrepedagogiken. Den sista punkten i matrisen var framåtsyftande.

Nästa steg var själva kamratresponsen. Matrisen till den innehöll samma punkter som i självbedömningen och avlutades med en framåtsyftande punkt.

Till sist gav jag respons till den enskilde eleven enligt en likanande matris.

Eftersom det var första gången eleverna mötte kamratrespons så här strukturerat var jag mycket nyfiken på hur det skulle gå.

Jag blev positivt överraskad då det visade sig att flertalet av eleverna genast tog till sig det här sättet att arbeta på.

Det är ännu för tidigt att se hur det har påverkat elevernas resultat, men jag kommer att använda de olika strategierna jag har kommit i kontakt med under BFL-kursen. Naturligtvis hoppas jag på att det kommer att synliggöra elevernas utveckling och att de blir medvetna om sitt lärande.

Tips på litteratur: Lundahl, Christian (2014) Bedömning för lärande

Susanna Hanssonförstelärare i språkutvecklande arbetssätt Sv/So, Tusenskönan skola

Läs fler inlägg i denna blogg: Landskrona bloggar