De gjorde en egen pixibok om barnkonventionen

Annette och Marika har gjort en pixibox för att lära de minsta barnen och deras vårdnadshavare om barnkonventionen.

Marika Jannerfjord och Annette Holmqvist.

Under 2021 utbildningssatsade familjecentralerna i Helsingborg kring FN:s barnkonvention. I samband med det arbetet gjorde familjecentralen Högaborg en egen implementeringsplan kring barnrättsarbetet. En av punkterna i implementeringsplanen handlade om bristen på material om barns rättigheter som kunde delas ut till mycket små barn vid besök på familjecentralen.

Det är bakgrunden till pixiboken ”Viktigt på riktigt” som Annette Holmqvist, förskollärare, och Marika Jannerfjord, föräldrastödjare, på Familjecentralen Högaborg står bakom.

Varför valde ni att skriva en egen pixibok?

– I vår omvärldsbevakning såg vi att det fanns mycket fint material om barns rättigheter för äldre barn, ofta inbundna böcker och små filmer. Däremot var det svårt att hitta bra material för de yngsta barnen. Vi började fundera kring hur ett sådant material skulle kunna se ut. Annette såg att barnen tilltalades av bilder när de besökte öppna förskolan, vi beslutade därför att bilden skulle ha en framträdande roll i materialet. Vi tänkte även att ett mindre format skulle kunna passa en liten barnhand och vara ett kostnadseffektivt alternativ. Vi tycker det är viktigt att barn i tidiga år får kunskap om sina rättigheter och att vuxna vet hur de kan bevaka att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Hur gick ni till väga för att skriva boken?

– Vi såg att socialförvaltningen bjöd in till en digital bollplanksträff, anslöt där och drog idén som familjecentralen hade. Martina Barte, innovationsledare, ställde bra frågor och bad oss inkomma med en skiss på hur pixiboken skulle kunna se ut. Annette illustrerade bilderna och Marika utformade texten utifrån barnkonventionen. Martina sammanförde oss med tjänstedesigner Hampus som utformade illustrationer och texter i pixiboksformat. Boken fick namnet ”Viktigt på riktigt”.

Hur har ni använt boken med barn och deras föräldrar?

Annette har använt boken tillsammans med barnen men den har också varit tillgänglig för både barn och vuxna att läsa på egen hand.

– Boken har funnits inne på öppna förskolan, både som tillgängligt material men också där jag som pedagog har läst boken många gånger för både barnen och deras föräldrar. Alla barn 3-6 år som besöker öppna förskolan har fått boken där jag har berättat för barnet att denna bok är viktig för dig, den är viktig för att just du är ett barn och som barn har du olika rättigheter som är viktiga för dig att veta om. Boken är bara din men det kan vara bra att du läser den tillsammans med en viktig vuxen.

– Boken har stått på ett speciellt ställe i bokhyllan på öppna förskolan som är tillgängligt för barnen att själva kunna plockas ner, den har också stått på olika ställen i öppna förskolan som en blickpunkt, till exempel har nallen läst boken för smådockorna, hängt i spegelhuset och legat i ateljén för att kunna rita och målas av.

Hur var målgruppens reaktioner på boken?

– Alla barnen har varit väldigt tacksamma för boken när de har fått den i sin hand, man kan se i deras ögon att det är något speciellt. Vi har hört att barnen pratar och pekar på bilderna. Vi har också hört av barnens föräldrar som berättar att boken är så viktig för barnet så att man till och med sover med den, tar med den till förskolan, visar far och morföräldrarna, läser den för sina småsyskon och vill att den ska läsas många gånger.

Skulle ni vilja göra fler böcker eller på annat sätt utveckla ert eget arbete med barnkonventionen?

– Vi skulle gärna vilja göra fler små böcker eftersom vi ser dess värde för barnen, vi vill hela tiden utveckla vårt arbete med att förtydliga och konkretisera barnkonventionen för våra barn och speciellt små barn, barn måste ju få kännedom om sina rättigheter för att ha makten att utöva dem. I relation till detta betyder det ju inte att barnen ska få precis som dem vill, de behöver ha trygga viktiga vuxna runt sig som är lyhörda för barnens tankar och åsikter samt förstå barnets värde. Med detta sagt behöver vi samtidigt arbeta med oss själva och andra vuxna för att förstå innebörden av barnets barnkonvention.

– Detta projekt har varit så roligt och givande. Vi har fått följa vår idé från en tanke på ett personalmöte till en färdig produkt som nu delas ut i staden. Att få se boken landa in i en liten hand och möjliggöra samtal kring barns rättigheter mellan barn och vuxna har varit fantastiskt. Vi är så glada att Martina lyssnade på vår idé och sammanförde oss med rätt personer i staden. Det har varit en rolig resa!

Ladda ner boken och hitta fler verktyg för att säkra barns rättigheter – på Helsingborgs stads intranät.

Läs mer om Pixibok om barnkonventionen på sidan Innovation i Helsingborg