Elever i årskurs 9 fick skriva låtar med Daniel Lemma

Lärarna på Holstagårdsskolan rensade under en hel vecka ordinarie schema för eleverna i årskurs 9. Syftet var att låta dem arbeta helhjärtat med att skriva egen text och musik. Dessutom fick de stöd i arbetet av artisten och musikern Daniel Lemma.

I projektet har det varit Katarina Schölander, Jan Kristoffersson, Andreas Olrog, Mikael Cavallin samt musikern Daniel Lemma som har varit ansvariga. I planeringen har alla deltagande varit involverade med allt ifrån schematekniska detaljer till inköp av materiel, skapa beats och jinglar. Projektet har omfattat årskurs nio som är 45 elever.

Hur fick ni idén till det här projektet

– Vår projektidé var att eleverna skulle skriva egna låttexter samt göra egna melodier till texterna. Tidigt föddes idén om att vi skulle försöka få hit Daniel Lemma, då vi hade kontakt med honom. Att vi ville söka pengar till detta projekt var för att vi inte hade haft tillfälle att göra något större projekt med dessa elever under deras högstadietid samt att vi ville ge eleverna chansen att verkligen vara kreativa och gå in på djupet i uppgiften.

Projektet i korthet

I projektet fick eleverna:

  • skriva en egen text
  • göra musik till texten
  • spela in en enkel musikvideo
  • framföra sin låt på det egna ”music awards” i slutet av veckan.

I processen fick eleverna under hela veckan stöd av musikern Daniel Lemma.

Vilka var de svåraste utmaningarna?

– Den svåraste utmaningen i projektet har varit att vi har varit tvungen att skjuta fram projektet ett flertal gånger på grund av corona, samt att organisera det schematekniskt. Det som har varit roligast under projektet är hur eleverna verkligen har gått in för arbetet och överträffat både våra förväntningar och sina egna.

Vad har varit det bästa?

– I elevernas utvärdering så framgår det mycket att de framförallt har uppskattat att de har haft en vecka med schemabrytande aktivitet där de har fokuserat på en uppgift som de senare har redovisat. Många har tyckt att det varit roligt att få jobba med en professionell musiker som har kunnat ge feedback och konkret hjälp utifrån sin yrkesroll. Eleverna har varit delaktiga i planeringen framförallt utifrån utformning av grupper samt hur vi skulle jobba texter.

Vad säger Daniel Lemma om samarbetet?

– Daniel tyckte det var väldigt spännande att få jobba med ungdomar i ett skolprojekt, vilket han inte hade gjort förut. Hans förväntningar var inte så höga innan han gick in i projektet, men han tyckte att det var oerhört roligt och stimulerande att få jobba med eleverna. Vår rektor Ulrica tyckte att projektet var mycket spännande och kunde se att eleverna verkligen engagerade sig i sin uppgift samt att projektet skapade en positiv stämning på skolan samt att det gett ringar på vattnet för elevernas kreativa skapande.

Har ni några tips till andra?

– Våra tips till andra som skulle vilja köra ett liknande projekt skulle vara att planera och organisera projektet med god framförhållning samt att våga prova saker som man inte gjort innan.

På hd.se kan du läsa mer om projektet i artikeln ”Musikern Daniel Lemma guidar elever i låtskrivning”.