Skräphantverk blir virtuell modevisning

Det började med ett par dyk i havet en dag i oktober. På plats var dykarklubben Delfinen men också gymnasieelever från hantverksprogrammet Textil design på Nicolaiskolan. Redo att dra upp och sen skapa kläder av skräpet som dykarna drog upp ur havet! Idag, nästan sex månader senare, står elever och lärare redo för en modevisning där deras hantverk är huvudattraktion.

Anna Falk är yrkeslärare på hantverksprogrammet.

Berätta om ert innovationsarbete?

– Det här initiativet består av flera delar. En av delarna är att ta tillvara på restmaterial i vårt närområde och använda det i vår undervisning under året och sedan resulterar det arbetet i en modevisning till H22 City Expo. Vi vill också väldigt gärna få till ett samarbete där våra egna restmaterial, som är textiler, tas vidare hand om på ett ansvarsfullt sätt. En annan del är hur själva modevisningen kommer att presenteras. Vi arbetar mot att kunna skapa ett slutresultat genom digital innovation.

Anna Falk

Hur har ni arbetat?

– I vår dagliga undervisning har vi använt resttyger som vi fått skänkta från lokala företag, exempelvis Hansen & Jacob. Vi har varit med och dragit upp ”saker som inte hör hemma i havet” i Oceanhamnen tillsammans med Dykarklubben Delfinen, som också samlat in material från dyk på Kullahalvön. Detta material har vi med eleverna utforska och experimentera med för att se vad det kan leda till…

– Det var svårt att skapa ”bärbara” plagg av det vi fick upp ur havet, men vi använde rostiga föremål från havet och experimenterade med rostfärgning på begagnade vita klädesplagg som återfinns i modevisningen. Sedan skapade vi ett stort showpiece i form av en krinolin som ska hänga på vår H22-utställning, där vi bland annat använt ett av cykeldäcken och annat smått från själva dykningen. Det övriga materialet har vi lämnat till återvinningen. Dykningen gav ringar på vattnet och ledde till att företaget Cresto Group AB överlämnade förbrukade säkerhetsselar till oss för ett andra liv. Dessa har eleverna experimenterat med genom att bland annat klippa, sprätta, fläta för att skapa accessoarer och klädesplagg. Bärselarna är även det som krinolinen är skapad av.

Berätta om det avslutande steget?

– Vad gäller den digitala innovationen, har eleverna under vintern och våren haft workshops tillsammans med Tommy Boije från Hbg Works och tillsammans har vi utforskat och format det som ska bli slutresultatet till H22.

– Just nu har vi precis under två dagar samarbetat med stylisterna från Nicolaiskolan som fixat hår och makeup till den digitala modevisningen. Vi har med hjälp av Hbg Works scannat kreationerna som 3D-objekt och filmat en 360◦ modevisning på Dunkers Kulturhus, som man under H22 kan uppleva genom VR-set eller genom sin mobil.

– Nu återstår att sätta upp utställningen på Dunkers inför H22, redigera allt digitalt material och förse det med QR-koder, så besökaren kan uppleva det eleverna skapat. Och för vår egen del tar vi med oss de digitala verktyg vi utforskat som en del av vår undervisning framöver.

Hur hoppas du att din innovation bidrar till framtidens skola eller framtidens stad?

– Vad gäller hållbarheten så är förhoppningen att framtidens skola och aktörer i framtidens stad hjälper till att ta sitt ansvar för att vara en del av det lokala kretsloppet. Förutom att man utnyttjar resurser minst en omgång till, föds en annan typ av nyfikenhet, kreativitet och kunskap som i sin tur bidrar till mer innovation.

– När det gäller den digitala innovationen kopplad till projektet, så är varje ny digital kompetens ytterligare ett steg för att skapa konkurrenskraftiga elever för framtidens arbetsmarknad.

Varför blev du intresserad av att göra det här just nu?

– Arbetar man med ett skapande yrke där man utnyttjar material, är hållbarhet per automatik en central faktor och den som skapar har ett stort ansvar. I undervisningen arbetar vi hela tiden med att göra eleverna medvetna om de val och det ansvar de har i sitt skapande. Expot ger oss ett tillfälle och inspiration att utforska hållbarhet och digitala tekniker på ytterligare ett sätt.

Vad ser du fram emot med H22 City Expo?

– Det ska bli så spännande och stort att få se vilken mångfald, kunskap och idérikedom stadens alla invånare och aktörer besitter.

Modevisningen är en programpunkt på stadsmässan H22 City Expo och är ett samarbete mellan Textil design och Stylist- och frisörprogrammet på Nicolaiskolan.

Kontakt
Anna.Falk2@helsingborg.se