Eleverna sprider kunskaperna vidare

Viveca Vidberg och hennes kollegor upptäcker att eleverna kan jättemycket mer än de själva. Då tänker de att eleverna får bli projektledare och på så sätt sprida sina kunskaper vidare.

På programmeringsdagen #Hbghack i februari 2018 frågade Pedagogsajten några pedagoger om deras bästa tips för den som vill arbeta med programmering i klassrummet. En av dem var Viveca Vidberg, Påarps skola, Helsingborg.

Vad har du för tankar om digitalisering och programmering?

– Det är väldigt viktigt, framför allt att lärare får lära sig att digitalisera och programmera. Jag upplever att vi är rätt många lärare som inte har koll på det.

Viveca började testa programmering på egen hand för några år sedan men insåg att hon behövde hjälp och vägledning. Däremot vill hon väldigt gärna använda sig av programmering i undervisningen eftersom hon tycker att det är jätteviktigt för eleverna att kunna. Hon ser #Hbghack som ett bra tillfälle att komma igång både för henne och för eleverna.

– Det jag upptäcker under de två timmar vi har jobbat nu är att eleverna kan jättemycket mer än vad jag kan och då blir de en lärande resurs för oss och för alla andra elever.

Vilket blir nästa steg i programmeringsarbetet?

Tanken är att de elever som deltagit kommer bli projektledare och sedan ska de få ansvara för att sprida informationen vidare till de andra eleverna, så att kunskapen i sin tur sprids och skapar ringar på vattnet.

Viveca själv tycker att det är svårt. Särskilt med alla små tecken och kommandon. Men hennes tips är att ändå våga och försöka sätta sig in i programmering. Framför allt tycker hon att man ska våga be om hjälp.

Vivecas tips för programmering i skolan

  • Våga att testa
  • Försök att sätta dig in i programmering
  • Använd dig av elevernas kunskaper
  • Be om hjälp från de som kan

Programmeringsdagen #Hbghack genomfördes i februari 2018.
Länk till artikeln Upptäckarglädje präglade #Hbghack

Ola Sandén, projektledare för #hbghack, berättar i en tidigare artikel på Pedagogsajten om vilka möjligheter han ser med programmering.
Länk till artikeln Möjligheter i fokus under #Hbghack