En lärplattform som både stöttar i vardagen och utvecklar dig som lärare

Vi behöver alla lära om och lära nytt ibland. Och det livslånga lärandet är betydelsefullt både för dig som individ men också för att organisationer ska klara av förändringar i samhället. I Helsingborg finns sen en tid lärplattformen Hbg Learns där all utbildning finns samlad på en plats. Jessica Clarenbeck är mycket positiv till upplägget.

Jessica Clarenbeck arbetar som ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk på Ättekullaskolan och är en av de lärare som deltar i utbildningen Svenska – Ny läroplan Lgr22 som utbildningen heter i Hbg Learns. Utbildningen är både digital och fysisk. Så kallad blended learning.

– Jag tycker upplägget är väldigt bra för du får med dig så många olika sätt att arbeta på. Vi läser, testar och praktiserar. Allt i ett. Vi hade kunnat få boken och läsa igenom den, men det hade ju inte varit så roligt. Det är väldigt konkret vad vi ska fokusera på och direktlänkat till det som är det viktigaste. Sen är det jättebra att vi ska ta in de reviderade kursplanerna och ha lektion där vi testar förändringarna och sen tittar vi tillsammans på hur vi tolkat det. Det är viktiga frågor som vi behöver ha med oss i höst, säger Jessica.

Hur har det varit att följa de olika stegen i Hbg Learns?

– När man tittar på första sidan och hur kursen är upplagd så är det väldigt tydligt. Man missar ingenting. Det finns praktiska detaljer som gruppindelningar, frågor och svar från skolverket, exempel på problem och lösningar, kalendarie och direktlänkar till skolverkets stödsidor. Det är nån som har hittat all information till oss och när vi jobbar med detta slipper vi lägga tid på att leta och hitta fel. Det är väldigt smidigt och överskådligt.

Jessica tycker att plattformen är både bra och enkel att använda, men också inspirerande.

– Jag tycker det är bra att allt finns samlat. Jag vill till exempel gärna gå den här processledarutbildningen som jag kan se i Hbg Learns. Jag kan också se att den är full just nu och att den behöver godkännas av min chef, men då vet jag ju det. Och det finns massor intressanta och användbara utbildningar som Trelson, inspera med mera. Det känns bra att staden vill att man ska vidareutbilda sig och att detta finns tillgängligt för mig.

Hbg learns – en lärportal för livslångt lärande

Hbg Learns är en stadsgemensam lärplattform med målet att det ska vara en väg in. Staden vill erbjuda ett arbetssätt och systemstöd som gör att det är pedagogiskt, enkelt, roligt, verksamhetsstödjande och tydligt för alla anställda. I Hbg Learns finns flera olika e-lärande med syftet att utveckla och stötta medarbetaren i sin yrkesroll men det är också här du hittar och anmäler dig till klassrumsutbildningar och webinarier du ska genomföra.

Något som är unikt är att det finns så många olika utbildningsskapare i Hbg Learns och tanken är att ”Alla som har något att lära ut ska dela med sig”.

Johan Husgafvel är teamchef på måltidsservice som skapat ett antal olika utbildningar i Hbg Learns för sina medarbetare.

Varför valde ni att ta fram utbildningar i Hbg Learns för era anställda?

– Det ligger i linje med Helsingborgs stads ambition att bli mer digitala, därför tyckte vi detta var ett perfekt verktyg att snabbt och enkelt nå ut till våra medarbetare. Vi har utbildningar som är lagstadgade och här kan vi enkelt följa att de som behöver gå utbildningen faktiskt gjort det. Allting som gör att personalen slipper ta sig någonstans sparar ju både tid och resurser, två saker vi haft väldigt lite av under de senaste två åren, därför är dessa digitala verktyg viktiga.

Måltidsservice har hittills koncentrerat sig på e-lärande och Johan tycker det fungerar bra.

– Tilldelningen sker av oss som skapar utbildningen. När det kommer till utbildningar som vi inte skapat men som vi ändå tycker är aktuella för våra medarbetare, så brukar vi skicka ut info om dessa i samband med lov då de oftast har lite extra tid att sitta och gå igenom dem. Vi påminner även kontinuerligt om att gå in och kolla om det kommit in nya utbildningar som de kan finna intressanta, säger Johan.

– Inom skol- och fritidsförvaltningen har vi en lång erfarenhet i att utveckla det kollegiala lärandet. I Hbg Learns har vi inte bara möjligheten att dela med oss av våra kunskaper, nu öppnas också helt andra möjligheter som gör att vi kan se staden som vårt gemensamma kollegium. Så att all kunskap och erfarenhet kan tas tillvara, säger utbildningsdirektör Tony Mufic.

Tips på en annan utbildning med tanken att förenkla för dig som pedagog är Digitala system och tjänster. En helt digital utbildning, e-lärande. I utbildningen får pedagogen en orientering i Skolportalen, som är den plats där du hittar alla de digitala verktyg som skolor använder i dialogen mellan skola, vårdnadshavare och elever. Du får också en introduktion i de olika system som finns i Skolportalen; Skola24, Unikum, Digitala prov, Assisterande lärverktyg, Creaza och SLI Play. Dessutom en genomgång av de viktigaste apparna som används i Google Workspace for Education.

Jobba i Helsingborgs stads skolor? Om Hbg Learns på Helsingborgs intranät