Skolledarens roll i det kollegiala lärandet – ett praktiknära exempel

En kultur där det är tillåtet att misslyckas, där man känner sig trygg att delge sina erfarenheter och där det råder en prestigelöshet är en förutsättning för kollegialt lärande. Denna förutsättning är en av skolledarens centrala uppgifter att skapa. Att som skolledare sedan lyckas behålla prestigelösheten när man själv deltar i det kollegiala lärandet är […]

Vad säger forskning om skolledarens roll i kollegialt lärande?

Både ledarskap och kollegialt lärande lyfts idag, i såväl forskning som debatt, fram som nyckelfaktorer för framgångsrik skolförbättring. Det har blivit så kallade masteridéer som vi alla har tagit till oss, tror på och försöker omsätta i praktiken. När vi sedan ska omsätta idéerna kan det dock uppstå svårigheter, för det är inte enkelt. Idéerna […]

Om prosjektet Rektorer i aksjon

Det overordnede målet med ”Rektorer i aksjon”, har vært å bedre elevenes læringsutbytte og utjevne resultatene mellom skoler.  På denne måten ønsker vi at elevene skal få et likeverdig tilbud på tvers av skoler. Med utgangspunkt i forskning på fremgangsrike skoler og skolesystem, har vi valgt å videreutvikle kompetansen til skolelederne for å oppnå prosjektets […]

Sammanfattning från projektet Rektorer i aktion

I april hölls spridningskonferens Rektorer i aktion för förskolechef, rektor, biträdande rektor, utvecklingsledare på central nivå samt till förvaltningsledning inom förskola och skola. Konferensen hade sin utgångspunkt i projektet Rektorer i aktion och hölls i Helsingborg och i Sandnes. Det övergripande målet med Rektorer i aktion var att förbättra elevers lärande och minska skillnaderna i resultat mellan […]

Rektorer i aktion – presentationer och dokument

Från spridningskonferensen Rektorer i aktion samlar vi nedan presentationsmaterial från medverkande skolor från Helsingborg och Sandnes.

Föreläsning Dennis Shirley – Rektorer i aktion

I den här filmen kan du se Dennis Shirleys föreläsning från spridningskonferensen Rektorer i aktion i Helsingborg 2015. Dr Dennis Shirley är professor i pedagogik vid Lynch School of Education vid Boston College. Hans arbete inom utbildning sträcker sig från mikronivå till makronivå. Från att stödja nyutbildade lärare till att utforma och handleda forsknings- och interventionsprojekt […]

Föreläsning Torbjörn Lund – Rektorer i aktion

I den här filmen kan du se Torbjörn Lunds föreläsning från spridningskonferensen Rektorer i aktion i Helsingborg 2015. Torbjörn Lund är docent vid Tromsö universitet där han arbetar med skolutveckling, pedagogik och aktionsforskning. I Norge är han involverad i den nationella satsingen Vurdering for læring (bedömning för lärande) där han arbetar med nätverkslärande. Han ingår […]

Konferens för att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling

På temat Hur kan vi förbättra elevernas lärande? Hur kan vi öka likvärdigheten mellan skolor genom att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling? arrangerar Helsingborg konferensen Rektorer i aktion. – Genom konferensen vill vi sprida framgångsrika metoder för ledarskap och skolutveckling till alla med en ledarfunktion i förskolor och skolor i hela Sverige, säger Lisbeth Gyllander strategisk utvecklare […]

Skapa magi och glädje kring arbetssätt

Att som chef skapa magi kring arbetssätt som ger glädje och utveckling är viktigt i mitt arbete. Att kunna hitta arbetssätt där gamla kunskaper och verktyg möter nya. Att skapa och utmana, att få vara kreativ och prova. Se helhet som ger trygghet att prova tillsammans med barnen. Under hösten har våra APT varit kreativa […]