Förskola och SFI samverkar för att öka kunskaperna och förståelse för yrkesspråket inom förskolan

Under höstterminen 2023 genomförde SFI och förskolan i Båstads kommun en orienteringskurs som vänder sig till anställda i förskolan. Syftet med kursen var att ge deltagarna ökad insikt gällande vad som ingår i deras uppdrag som vikarier samt en ökad språklig förståelse för yrkesspråket inom förskolan.

Kompetensinsatsen arrangerades i form av en orienteringskurs för förskolepersonal med ett annat språk än svenska och även till timvikarier och visstidsanställda. Deltagarna hade erfarenhet av arbete på förskolan, men saknade utbildning inom förskolans verksamhet. Kursen bestod av åtta tillfällen, tre timmar i veckan. Innehållet utformades utifrån vad som kunde vara behjälplig och värdefull kunskap i deras dagliga arbete.

Kursledarna, Martina Holmgren, förskollärare och Johanna Bäckblom, svensklärare på SFI berättar om målgruppen, genomförandet och samverkan.

– Under träffarna fick deltagarna läsa och diskutera förskolans uppdrag utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö18, och andra styrdokument. Att läsa yrkesrelaterade texter och bemöta nya svåra ord och begrepp var en utmaning, men kursupplägget och arbetssättet möjliggjorde att deltagarna fick testa praktiska övningar i form av rörelse, sång, spel, sagor, tipsrunda och tillverkning av eget material. Det var mycket språkträning i gruppen, genom att kombinera teorin med praktiska övningar kunde deltagarna bearbeta de nya kunskaperna och omsätta dem i praktiken. Det visade sig att detta arbetssätt var en framgångsrik faktor som bidrog till ökad motivation, glädje och till en mer avslappnad atmosfär och positiv kommunikation, vilket i sin tur ökade engagemanget hos deltagarna, säger Johanna.

porträtt
Martina Holmgren

– Ett givande och uppskattat tema var arbetet med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Deltagarna fick en grundläggande genomgång om användningen av TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, och dess betydelse för att stärka förståelsen för barnens kommunikativa behov och ge de en möjlighet att uttrycka sig samt förstå vad som vill kommuniceras. Vikten av medarbetaransvar betonades av rektorn som talade om värdegrund, hantering av sekretess och hur man arbetar aktivt mot kräkningar och diskriminering för att skapa en trygg lärmiljö i förskolan, säger Martina.

På frågan om hur samarbetet mellan SFI och förskolan fungerade svarar Johanna och Martina,

– Vi anser att samarbetet har varit en avgörande framgångsfaktor. Vi undervisar två olika målgrupper med olika förutsättningar, men genom att planera och samtala tillsammans har kursen uppnått målet. Vi är glada över resultatet av vårt samarbete. Utvärderingen visar att kursen har varit givande för samtliga deltagare som vid flera tillfällen har uttryckt att de verkligen uppskattar att få ett forum för att reflektera över sin vardag.