Gemensam språkresurs vid hämtning och lämning på förskolan

Förskolor i Helsingborg har alltid möjlighet att boka en tolk eller språkresurs via stadens tolkförmedling. Utmaningen är att stadens tolkar är frilansare som tar uppdrag på flera olika håll. Det ville Anne Svensson på Viktoria förskola försöka ändra på och fick möjlighet att arbeta vidare med sin idé tillsammans med innovationsledare från förvaltningen och i staden.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Är du nyfiken på att läsa om fler kollegor?

Genom att boka upp en gemensam språkresurs under aktuella timmar har förskolorna på Raus Plantering genomfört ett test där flera förskolor haft möjlighet att ringa in till samma språkresurs, istället för att varje förskola bokar en egen tolk. Det var vi nyfikna på att veta mer om och Anne Svensson, Viktoria förskola avdelning Palletten, svarar i den här artikeln på våra frågor.

Anne är förskollärare och arbetar även som utvecklingsledare och IKT-pedagog på Raus Planterings förskolor som består av sex förskolor med totalt åtta avdelningar.

Vad är det bästa med att jobba på din förskola?

– Jag arbetar i ett mångkulturellt område och möter familjer med olika kulturer. Så det bästa med mitt arbete är att man utvecklas hela tiden och lär sig nytt tillsammans.

Berätta om innovationsinitiativet?

– Vi hade vår verksamhetschef Peter Abrahamsson på besök på förskolan och vi samtalade inför H22. Då lyfte jag fram lite olika synpunkter som jag funderade på, bland annat angående att få en bättre kommunikation med vårdnadshavare som ej har lärt sig så mycket svenska ännu.

– Vi diskuterade vidare och han sa till mig att skicka in en idé till de som har hand om innovationsarbetet. Där fick jag bolla vidare med mina idéer och vi diskuterade. Sedan sammankopplade de mig med en på Arbetsmarknadsförvaltningen som har hand om tolkningstjänsterna och vi diskuterade tillsammans.

Kan vi underlätta vid de många små översättningsbehoven i samband med hämtning och lämning i stadens förskolor genom att ha en gemensam språkresurs?

– Våra förskolor har alltid möjlighet att boka en tolk eller språkresurs via stadens tolkförmedling vid behov. Utmaningen uppstår i att stadens tolkar är frilansare som tar uppdrag på flera olika håll. Det går därför inte att spontanringa en tolk för översättning i de stunder då de kan hjälpa till i ett samtal, till exempel vid mindre ärenden i samband med hämtning och lämning. Dessa ärenden behöver oftast samtidigt bara upp till ett par minuters översättningshjälp och inte hela den halvtimme som annars bokas.

Vad har ni gjort?

– I januari fick vi testa tolktjänst på arabiska i samband med hämtning och lämning under vissa timmar av dagen. Istället för att varje förskola bokar en egen tolk så testade vi att låta förskolorna ringa in till samma språkresurs under en viss tid.

– De som varit i behov av tjänsten och använt den är positiva till lösningen. Totalt gjordes 8 samtal till tolken men utvärderingssvaren indikerar att samtalen hade kunnat vara fler, framförallt för att testet gjordes under en intensiv sjukfrånvaroperiod och både flera barn och pedagoger var borta. Man nämner också att den korta perioden gjorde det svårt att komma ihåg att möjligheten fanns, samt att tiderna inte passade alla barns schema.

– Själva tolkningen har fungerat bra och det har uppskattats att kunna skapa bättre relationer med vårdnadshavarna. Möjligheten att kunna samordna med avdelningen som ett barn har syskon på och kunna göra ett gemensamt samtal nämns också som något positivt. Framåt ser man gärna att tjänsten samordnas centralt och erbjuds till fler förskolor.

Vad gör ni just nu?

– Under testomgång 2 testades arbetssättet med de sex förskolorna i Raus Planterings förskoleområde samt Lussebäckens förskola och Slottsvångens förskola.

– En del av testresultatet visade att under de första två veckorna ringde det 4-5 samtal per dag, något färre under den tredje vecka och inga samtal under den sista veckan. De som ringde var positiva till möjligheten. Vi väntar nu på de sista testresultaten och beroende på vad de säger så kommer vi titta vidare på vilka möjligheter som finns.

Hur hoppas du att din innovation bidrar till framtidens skola?

– Jag hoppas att det ska finnas en tolktjänst och att man ska kunna ringa och få tolkat små dagliga samtal med föräldrarna. Detta för att öka kommunikation och kontakt med föräldrarna om förskolan och deras barn.

Vad har ni lärt er av detta?

– Att våga prova driva sina idéer vidare. För vem vet, det kanske ger oss alla en bättre förskola.


I väntan på nästa steg är initiativet just nu vilande. På samma tema utforskas och testas just nu ett par andra lösningar i Helsingborgs stad:

  • Digital tolk – en tolkningsapp som utvecklas i samarbete mellan flera av stadens förvaltningar.
  • Laiban – förskolans digitala assistent som successivt lär sig prata fler språk och svara på fler frågor.