Förskolebarnen byter erfarenheter med de äldre

barn promenerar

5-årsgruppen på Maria Park förskola fick besöka Kungshults vårdboende vid flera tillfällen under hela höstterminen. Ett samarbete mellan förskolan och boendet som haft en positiv inverkan på barnen både språkligt och empatiskt. Jessica Glennstål hoppas kunna fortsätta samarbetet även med nästa barngrupp.

Inför höstterminen 2023 fick förskolan en förfrågan från Katja Kjell, aktivitetsansvarig på Kungshult vårdboende i Helsingborg, om det var någon barngrupp som var intresserad av att inleda ett samarbete med de boende där. Katja hade sett dokumentären 4-åringarna på vårdboendet och blivit inspirerad av deras arbete och de positiva effekter det hade på de boende och den barngrupp som var involverad i dokumentären, och tänkte att detta kan ju vi ha även här, att ”liva upp” boendet med barn.

– På förskolan gick jag med samma tanke; tänk om vi inte skulle ta kontakt med områdets vårdboende för att träffas över generationerna. Tänk vilket erfarenhetsutbyte detta kunde bli. Jag är så glad över att Katja tog kontakt och att ett samarbete faktiskt blev möjligt, säger Jessica Glennstål, förskolepedagog, avdelningen Almen, Maria Parks förskola.

Jessica hade tidigare haft en kollega som haft ett samarbete med Pålsjöhemmet och genom henne hade hon bara fått höra positiva erfarenheter av att träffas över generationerna. Ända sedan hennes barngrupp blev en äldregrupp hade hon funderat över möjligheten till ett liknande samarbete.

– Inför besöket skrev jag ner barnens tankar och frågor som jag sedan mejlade till Katja. Under vårt första besök fick vi svar på alla våra frågor. Katja har berättat att hon inför vårt första möte var lite nervös över projektet hon dragit i gång, om det skulle bli så bra som hon hoppades på, men att hon efter att ha fått ta del av frågorna kände sig mycket mer lugn och förväntansfull över att vi skulle komma. ”Då visste jag att vi skulle ha roligt tillsammans”.

två kvinnor
Jessica Glennstål och Katja Kjell

Vilken inverkan tror du det här arbetet haft på barnen och deras lärande?

– Väldigt stor inverkan. Jag upplever att barnen fått en större empatisk förmåga och en större tillit till sin egen förmåga. Språkligt har vi i och med samarbetet lärt oss många nya ord som vi tidigare inte visste betydelsen av. Vi har en processvägg där vi sätter upp dokumentationer från våra besök och där står barnen ofta och ger referenser till vårdnadshavare eller andra kompisar på förskolan. Jag upplever att barnen har fått en större förståelse och empati för människors olikheter, att vi alla ser olika ut och agerar på olika sätt. Jag tänker även att barnen upplever att de betyder något, att deras tankar och önskningar har betydelse, att de har möjlighet att påverka och att de är värda att bli lyssnade på.

Vad säger barnen själva?

– Barnen har verkligen uppskattat våra besök på vårdboendet och refererar till de boende där som våra ”kompisar”. De nämner ofta de boendes namn och de är i högsta grad närvarande under barnens dagar i vår verksamhet.

”Tänk om B hade gjort så här. Tror du han kunnat det?”

”Nu dansar du som A gjorde då när vi dansade. Kommer du ihåg?”

”Detta vårdboendet är fantastiskt!”

”Jag vill flytta in här.”

en målning

Ett av barnen har målat Kungshults boende

ett stort hus

Kungshult

Vad har du som vuxen/pedagog lärt dig?

– Jag uppskattar verkligen våra besök på vårdboendet och jag tycker att det är underbart att se barngruppen interagera med de boende där och vice versa. Jag har lärt mig att inte vara främmande för att ta kontakt med olika aktörer och jag skulle önska att förskolan kunde integreras med andra instanser i staden.

Hur hoppas du att era insikter kan hjälpa och inspirera andra?

– Att man inte ska vara rädd att ta kontakt med andra aktörer i staden. Att erfarenhetsutbyte berikar! Att man i den mån som det är möjligt tar tillvara barnens hypoteser och önskningar om platser att besöka eller människor att möta.

Vad gjorde ni tillsammans när vi var på boendet?

– Vi besökte Kungshult en gång i veckan under oktober månad och lite glesare under november. Barnen fick en rundtur på boendet och besökte de boende i sina lägenheter samtidigt som de fick svar på alla sina frågor. Vid ett tillfälle bakade vi sockerkaka och chokladkakor tillsammans och vid ett annat planterade vi palettblad. Vi ritade och målade vår bild av huset. Vi fortsatte att måla och detta har blivit en utställning i entrén till Kungshult. Barnen och de boende har också delgivit sina tankar om huset, våra träffar och synen på framtiden.

Hur arbetar ni vidare/nästa steg efter samarbetet med Kungshult?

– Nu har barnen bjudit in sina vänner till förskolan för att delta i våra aktiviteter här. Inför besöket har barnen bakat, möblerat om på avdelningen och satt in ”stora” stolar så våra vänner ska sitta bra. Vi har bara låga möbler på avdelningen och det kom barngruppen fort fram till att det inte fungerade för de äldre. De aktiviteter som de kom fram till var att vi ska arbeta med grålera ”för det blir hårt och då går det att spara”. Vi pratar ofta om att lämna spår.

– Till hösten kommer jag att släppa barngruppen eftersom de börjar i förskoleklassen men jag hoppas att det är någon annan äldregrupp är intresserad av att arbeta vidare med Katja och de boende på Kungshult.