Möten som bygger broar

Solvallen i Ur och Skur förskola har under flera år och på olika sätt skapat utrymme för möten mellan barn och de boende på Ekhaga äldreboende i Billesholm. I detta blogginlägg vill vi berätta om möten mellan generationer och vad detta viktiga arbete skapar för möjligheter för barn och äldre att mötas, glädjas, lära och förundras. Coronapandemin har tillfälligt satt stopp för besöken som vi saknar och längtar efter att få fortsätta med.

Ett långvarigt samarbete

När Solvallen i Ur och Skur startades upp 1995 påbörjades ett samarbete genom att barn och pedagoger gick ner till Ekhaga för att fira traditionsenlig Lucia. Utifrån detta firande har ytterligare samarbete utvecklats och blivit ett mer planerat inslag under åren. Efterfrågan om tätare besök har kommit både från de äldre på boendet och från deras personal som sett glädjen och vinster med besöken. Även barnen har efterfrågat besöken då de med nyfikenhet velat besöka en annan verksamhet.

Besök och aktiviteter

Ungefär en gång i månaden packar barn och pedagoger från Solvallen i Ur och Skur ryggsäcken med material och går för att besöka de äldre på Ekhaga äldreboende. I samlingssalen Eklyckan träffar de äldre som vill och kan barnen för gemensamma aktiviteter. Susanne Svalö, barnskötare på Solvallen, berättar att materialet de tar med kan vara säsongs- eller traditionsinspirerat, som frösådd till våren, skapande med kastanjer till hösten eller som i fallet med NTA och sagoberättande syftar till att väcka nyfikenhet och förundran hos både barn och äldre.

Rörelselekar och rörelsesånger är återkommande och uppskattade aktiviteter som kombinerar motorik, samarbete och gemenskap. Sångträffar är uppskattade av både barn och äldre, under sångträffarna kan de äldre minnas sånger de sjöng som barn och det skapar möjligheter för barnen och de äldre att mötas i historier om förr och nu. Samtal om hur det var förr uppstår även spontant under träffarna när barnen berättar om vad de tycker om att göra eller när barnen lekfullt utforskar miljön på Eklyckan. När barnen kröp under bordet till kojan, uppstod ett samtal om hur det var när de äldre var barn. De skulle aldrig ha fått krypa på golvet in under borden, men de kunde samtidigt minnas hur mycket de tyckte om att göra kojor att leka i. 

Experiment från NTA-lådorna Luft och Vatten väcker nyfikenhet och förundran hos både barn och de äldre. Tillsammans undersöker och utforskar de  luft och vatten  genom olika experiment. Experimenten har genomförts flera gånger och barn och vuxna har hela tiden hjälpts åt. Vad händer med pappersblomman när den kommer i vattnet? Varför flyter kryddorna? Vad händer med färgen? 

Sagoberättande med hjälp av rekvisita är en annan uppskattad aktivitet. Susanne Svalö berättar om ett tillfälle där rekvisitan skapade möjligheter för ett barn och en äldre att mötas i lek efter sagoberättandet, sagan blev starten för deras lekfulla möte över generationerna. 

Spontant uppkomna aktiviteter

Vid ett tillfälle möttes barn och pedagoger av två stora lådor med gamla köksredskap när de kom till Ekhaga. Barnen blev genast nyfikna och ville ta med sig lådorna till Eklyckan. Detta spontana upplägg resulterade i många spännande samtal där de äldre berättade om de olika köksredskapen och hur de användes förr i tiden. Barnen blev förundrade över de olika redskapen och deras användningsområde. Berättelserna knöts till de äldres barndom och gav både barn och äldre en lärorik och glädjefylld stund. 

Uppskattade och betydelsefulla möten

Besöken på Eklyckan är uppskattade av barnen på Solvallens förskola och hos de äldre på Ekhaga. Besöken som bygger på frivilligt deltagande från både barn och de äldre ser olika ut varje gång beroende på faktorer som personaltäthet, sjukdomar och andra aktiviteter. De barn som vill följer med utifrån en turlista, de längtar efter sin tur och efterfrågar besöken hos tanterna och farbröderna. Coronapandemin påverkade vårens planerade besök och barn och pedagoger längtar efter att få starta upp samarbetet igen.

– Under besöken ser vi så mycket glädje, värme och hjälpsamhet mellan barnen och de äldre berättar Susanne Svalö.

Annette L Sjöberg aktivitetsansvarig på Eklyckan berättar hur uppskattade besöken är.
– Energin som barnen skänker tar de äldre emot med glädje. När barnen har varit här är de äldre så nöjda och glada, det är härligt att se glädjen som lyser i deras ögon säger hon.

Detta fina och viktiga samarbete skapar inte bara värdefulla möten, det ger förskolan möjlighet att arbeta med flera av läroplanens strävansmål samtidigt som det ger barnen en möjlighet att möta och påverka sin omvärld. Dessutom synliggör det förskolan som en aktiv del av samhället.