Från jord till bord: Odling på Hamiltons förskola

På Hamiltons förskola i Helsingborg arbetar förskolans kock tillsammans med sina pedagoger med odling och hållbar utveckling. Från jord till bord.

På Hamiltons förskola har barnen och pedagogerna odlat tillsammans under en lång tid. Men det senaste året har delaktigheten och intresset för odling vuxit ännu lite mer. Utifrån temat Barns relationer till en plats såg pedagogerna ett stort intresse hos barnen för förskolans trädgård. Barnen och pedagogerna inspirerades tillsammans på många olika sätt och fick mycket tankar kring detta. Med hjälp av förskolans kock Miljana Vulovic började det växa fram flera idéer om att utveckla ekologiska möjligheter.

Projektet Från jord till bord handlar om odling, men det är också mer än så. Det handlar om hållbar utveckling, som är ett av utvecklingsområdena inom staden, och om någonting som alla gör tillsammans. Viljan och målet är att detta ska vara beständigt över en lång tid.

– Det känns berikande att våra barn tidigt blir aktiva världsmedborgare i att ta hand om något som är globalt för oss alla, säger Marie Petersson som är pedagogista på Hamiltons förskola.

Miljana tror att i projektet utvecklas barnen genom att de kommer nära naturen och bygger upp en personlig relation till naturen. På så sätt tar barnen ansvar och lär sig att ta hand om naturens resurser.

– Tankar om naturen värnar miljön! Jag ser att barn älskar att vara nära naturen och det är viktigt att uppmuntra det, säger Miljana.

Instagram

Följ @miljana.vulovic på Instagram Smartmat_gladabarn