PraoPodden

PraoPodden innehåller stort som smått för dig som tar emot praoelever eller anordnar prao.

Här får du tips och idéer om prao och en inblick i varför prao är så viktigt för den framtida kompetensförsörjningen. Vi lyfter skolans och arbetsgivarens utmaningar och söker svar. Avsändaren är PRIS – Prao i Skåne, ett ESF-projekt med syftet att utveckla praoarbetet i de 30 medverkande kommunerna i Skåne.

Läs mer på praoiskane.se.