SANDT-podden

SANDT-podden är en podcast om Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. I podden samtalar Stefan Åberg, ANDTS-samordnare, samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. På den här sidan kan du lyssna på de senaste avsnitten av podden.

Läs mer om podden och om ANDT på Verktygslådan verktygsladanhbg.se.

SANDT-poddens senaste avsnitt

Vi behöver ditt godkännande för att ta dig vidare

Den här delen av hemsidan visar innehåll från Spotify. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Alla avsnitt av SANDT-podden

45. Kan Första linjen och BUP vända ohälsan?

Vad erbjuder verksamheterna för hjälp och vilka utmaningar ställs de för? Vilken hjälp efterfrågas och har det förändrats med tiden? Finns det kopplingar mellan ohälsa och droger? Enhetschefen Lisbeth Olausson och kuratorn Ola Lindskog förklarar. 32 min.

44. Är vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på rätt väg?

Anna Sjöholm från Stiftelsen Tryggare Sverigehar tagit fram lägesbilder över vissa riskområden. Vad blev resultatet och vilka reflektioner uppstod?

Vilka tankar har Helsingborgs säkerhetschef Jonas Berg om framtidens arbete? Vad behöver vi lägga kraften någonstans och funkar våra insatser? 53 min

43. Polisen, vad händer?

Har vi tappat greppet mot kriminaliteten? Vi har fått ett förhöjt terrorhot! Skjutningarna och knarkförsäljningen fortsätter i vårt samhälle. Har våra grannländer samma dilemma? Hur ska vi vända utvecklingen och varför är polisen bäst i klassen? Nordvästra Skånes polischef Mattias Sigfridsson ger svar på tal. 38 min.

42. Vad har vi lärt oss och vad gör vi med informationen?

SANDT-podden summerar alla avsnitt med André Ljung från Maria mottagningen. Vilka överraskningar och samband har framkommit. Vad händer bakom kulisserna och varför startades podcasten. Vad har blivit succé och fiasko? 30 min.

41. Hur har du påverkats av alkoholnormerna?

Vilka alkoholbudskap för du vidare och går det att förändra dina och andras attityder. Hur påverkar alkoholfria alternativ och andra droger alkoholkonsumtionen? Presidenten Lucas Nilsson från IOGT-NTO ger svar på tal. 40 min.

40. Vad händer på Hx-festivalen 30 juni – 1 juli?

Elina Wiman och Stefan Åberg informerar kort om vad som händer på Helsingborgs härligaste sommarfest! Fri entré för alla! 4 min.

39. Har ämne från cannabis någon positiv inverkan i samhället?

Ämnena THC och CBD finns i många produkter. Vilka effekter medför dessa och hur marknadsförs varorna. Vad säger forskningen och lagen. Hur kan tidiga insatser och förebygga åtgärder minska narkotikaproblemen? Journalisten och kommunikatören Sara Heine har granskat detta. 44 min.

38. Hur löser polisen olika dilemmafrågor?

Vad ser och hör polisen på fältet, finns det framgångskoncept. Vilka fördelar är det att vara polisprofiler och varför är det viktigt att samverka och arbeta förebyggande. Här får du insyn i polisarbetet där områdespolisen Calle Fernando och ingripandepolisen Mona Ammar Persson beskriver en dag på jobbet. 46 min.

37. Proffsboxaren 4x världsmästaren Armand Krajnc framgångsrika tips!

Hur skapas en bra fritidsgård och hur påverkar rätt förebilder ungdomar? Hur kan idrotten och aktiviteter påverka individen i positiv riktning. Vad innebär att gola och dåligt rykte? 26 min.

36. Framgångssagan för snuset, cigaretterna och e-ciggen?

Går det att minska bruket och vilka strategier använder sig tobaksindustrin sig av? Helen Stjerna från a Non Smoking Generation förklarar och ger ovärderlig information till föräldrar, skolfolket och politikerna. 45 min

35. Vad innebär Öckerömetoden?

En hel del kommuner använder sig av den förebyggande Öckerömetoden, men vad innebär arbetssättet och hur kan vi lära oss av metoden. Vad visar deras undersökningar och hur lyckas de med att engagera skolor och föräldrar. Håkan Fransson och Christine Hummelblad som sprider metoden förklarar. 30 min

34. Vad pratade de om och vad lärde vi oss på konferensen Drogfokus?

Här kommer en sammanfattning av 2-dagskonferensen Drogfokus där eliten var samlade i det förebyggande arbetet i vård och behandling, och i det brottsförebyggande och hälsofrämjande kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Håkan Fransson och Christine Hummelblad från Öckerö kommun ger svar på tal. 37 min

33. Vad gör och hör Ungdomsmottagningen?

Vilken hjälp erbjuder Ungdomsmottagningen och vad får de höra. Hur hanterar personalen intima och drogrelaterade frågor. Kuratorn Maria Jordy Valett och barnmorskan Jessica Klein ger svar på tal. 36 min

32. Vad säger lagen och vad kan en åklagare lära oss?

Ungdomsåklagaren Magnus Larsson berättar om yrket, straffpåföljder, belastningsregistret och rättegångprocessen. Hur påverkas en åklagare av media och av ärendena. Blir det mildare dom om personen är påverkad av någon substans och hur vanligt är narkotikabrott för ungdomar. Hur ska samhälle bekämpa brott. 40 min

31. Hur summerar polischefen året?

Vad har funkat bra och mindre bra. Vilka utmaningar har vi framför oss. Vilka brott minskar och ökar, enligt polischefen Karim Ottosson. Vilka fördelar är det att vara polis och hur påverkas polisen av yttre händelser. 31 min

30. Hur lyckas Tullen med sitt uppdrag?

Tullchefen Marcel Gabara ger en lägesbild av smugglingen av narkotika, doping och vapensmugglingen. Vilka hjälpverktyg används och vem stoppar de vid gränserna? Vilka bortförklaringar får Tullen höra och hur reagerar de som åker fast? Vilket sätt är vanligast att smuggla? 26 min

29. Vem och varför använder vissa doping och kosttillskott?

Vilka konsekvenser blir det för individen och samhället. Hur kan vi förebygga bruket. Sakkunnige Socionomen Tommy Moberg ger svar på tal. Tommymoberg@mac.com. 45 min

28. Hur gör man en livsstilsförändring och vad krävs?

Socionomen Markus Sjösvärd ger goda råd hur bryta ett destruktivt beteende som kriminell livsstil, missbruk samt vad Krami har att erbjuda. 32 min

27.  Året happening 30 maj till 3 juli (Bonusavsnitt)

Nu närmar det sig stadsmässan H22 City Expo. Emilia Nordström är socialförvaltningens H22 koordinatorer och hon ger dig en inblick på allt du inte får missa då. 4 min

26. Överraskande resultat på CAN:s nationella drogvaneundersökning?

Utredaren Isabella Gripe från CAN förklarar hur drogsituationen är och hur det har utvecklats de senaste 50 åren. Har det blivit bättre eller sämre? 34 min

25. Är ungas mående och droganvändning på väg utför?

Hjälper det att arbeta främjande och förebyggande för att ungdomar ska må bra. Kan skolan och föräldrar påverka ungdomars ohälsa och droganvändningen. F.d. skolöverläkaren Nils Lundin ge svar på tal. 35 min.

24. Är det dags för Sverige att legalisera Cannabis?

Om vi legalisera, hur kommer detta att påverka samhället? Sakkunnige, pedagogen och författaren Staffan Hübinette ge svar på tal. 40 min.

23. Hur ska vi minska psykiska ohälsan och självmorden

Linnea Hasslin, arbetar med psykisk hälsa och är samordnare för suicidprevention. Vilka samband har detta med tobak, alkohol och narkotika . 28 min.

22. Hur ska vi bekämpa drogerna och parallellsamhällen?

Kommunalrådet Christian Orsing förklarar hur vi ska motarbeta narkotikan och den organiserad brottsligheten. Vad är politikens utmaningar? 26 min.

21. Ny Polischef, hur bekämpa kriminaliteten och skapa trygghet!

Hur vill Helsingborgs nya polischef Karim Ottosson arbeta för att minska brotten, drogbruket och öka tryggheten. Hur funkar samverkan med politiken, skolan, olika organisationer och med kommuninvånarna. Vad funkar bra och vad behövs stärkas upp. 28 min.

20. Elevhälsans arbete och skolans drogriktlinjer

Åsa Ottosson och Nina Jönsson berättar hur det är att arbeta på elevhälsan och om Helsingborgs nya drogrutiner för skolan. 21 min.

19. Stadens ögon på ungdomarna

Carina Cronqvist, Ann-Charlott Salomonsson och Johan Lunell berättar vad Mobila Teamet erbjuder och hur de arbetar. Vad ser och gör de. 23 min.

18. 2 minuter information om LUFT-konferensen

9 september är det Sveriges största digitala tobakskonferens i Helsingborg. Ta del av vad dagen bjuder på under 2 min.

17.  Preventiva framgångsknep i tobak/nikotin arbetet, LUFT

Sakkunnige Ywonne Wiklund skildrar tobak/nikotinets utveckling och hur en framgångsrik tobaksavvänjning funkar. Vad kommer hända på LUFT 9 september? 25 min.

16. Polis, krogen och ordningsvakter

Jens Löfmark och Patrik Dahlin Jönsson har ett specifikt polisuppdrag. Hur sköter sig kroggästerna och de som serverar alkohol. Var är okej att dricka någonstans och vad är en ordningsvakts uppgift. Hur ska vi agera vid problem och hur går det att förebygga svårigheter. 29 min.

15. Modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan

VD Per Hazelius och Livsstilspedagog Anna Nygren berättar varför det är viktigt att prata om alkohol och varför ungdomsdrickandet har minskat. Hur funkar tonårshjärnan och vilken betydelse har skolpersonalen i ämnet.

14. Kan en teaterpjäs sticka hål på hemlighetsballongen

Marcus Bellatreccia från Adesso Productions skildrar pjäsen Bengtson på dörren som handlar om att växa upp i en familj med miss/riskbruk. Vad kan olika yrken lära sig av teaterbranschen och vad för hjälp finns det att få. 26 min.

13. Tonårsförälders utmaningar

VD Karin Hagman från IQ ger konkreta tips hur boken Tonårsparlören kan vara till dig hjälp. Vad är det som män är mindre bra på. 26 min.

12. Polis, narkotika, vad görs och vad kan vi göra?

Polisen Mathias Lööw expert inom narkotika delar med sig sina narkotikakunskaper och ger oss en inblick i polisyrket. Hur är narkotikaläget idag och hur kan vi förebygga bruket. 32 min.

11. Att söka hjälp när man är ung och har bekymmer med alkohol och/eller droger?

Sigbritt Arwidson som är chef på Maria Skåne Nordväst berättar mer om hur den hjälpen kan se ut. Du får även många användartips och annan information som troligtvis är nytt för dig. 27 min

10. Hälsa, träning, doping och kosttillskott

Hur blir du bäst och hur får du en bra hälsa. Vad är bra träning och hur ändrar man sin livsstil. Dopingtest och kosttillskott hur funkar det. Mästarbrottaren Martin Lidberg delar med sig sina erfarenheter.19 min

9. Knarkets flöde i Sverige och resten av världen

Ska vi legalisera eller avkriminalisera Cannabis i vårt land och hur är lägessituationen i vår värld. Peter Moilanen från Narkotikapolitiska center ger svar på tal. 32 min

8. Martin Lidberg, att växa upp med beroende i familjen

Brottarvärldsmästaren och let´s dance vinnaren Martin Lidberg och hans bror Jimmy släppte nyligen årets bok, Brottar bröder, en fight för livet. Hur formade spelproblematik omgivningen. Martin delar med sig sina erfarenheter hur han har hanterat situationen. Dessutom kommer några överraskande samtalsämne och let´s dance domaren Ann Wilsson ge tips. 28 min

7. Reningsverket kan se hur mycket droganvändning det är i din kommun

Hur går det till och vad är fördelarna med denna metod. Vilka är de bästa drogförebyggande metoderna och bästa konferenser. Sakkunnige Owe Rindstrand från Skurup dela med sig sina kunskaper. 29 min

6. Är spel om pengar ett växande folkhälsoproblem?

Hur ser det ut med spelproblemet, vilka samband finns, hur påverkar spelreklam oss och vilka tecken ska man titta efter. Anders Håkansson, professor i beroende medicin och överläkare svarar på frågorna. 26 min

5. Tobaksfria veckan och annat tobak snack

Hur kan skolorna arbeta med tobaksfrågan, vad innebär tobaks fria veckan och Tobacco Endgame. 19 åriga Emilia Hagesäter som har arbetat med A Non Smoking Generation ger svar på tal. 22 min

4. Hur gör man ett succé projekt om tobak i skolan?

Hur går ett processarbetet till för att skapa ett succéprojektet. Vilka är tobakens baksidor för hälsan, miljön och vad innebär tobakslagstiftningen för skolan. Pedagogen, miljövetaren och miljösamordnaren Emma Sjöberg hjälper till att besvara dessa frågor. 20 min.

3. Hur har narkotikapriset förändrats de senaste 30 åren?

Utredaren Ulf Guttormsson från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvarar frågan. 21min

2. Hur har alkoholdrickandet, tobaksrestriktionerna och Covid-19 påverkat publivet

Ägaren för puben Utposten Tord Åkesson intervjuas. 21min.

1. Hur har ungas attityder till narkotika förändrats de senaste åren?

Doktoranden och utredaren Isabella Gripe från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvara frågan. 18 min.