Klimatresan för hållbar utveckling

Idag tipsas om programserier i URs extra satsning på program om miljö och hållbarhet. Båda serier som dagens inlägg handlar om passar från år 7 upp till gymnasiet och kopplar väl till styrdokumenten i många ämnen. Läs mer om det nedan.

I Klimatresan får tittaren följa med fyra familjer på deras väg mot att drastiskt minska sina koldioxidutsläpp. Programmen i serien är förkortade versioner av realityserien Zero Impact. I vardera av de fyra första programmen följer vi svenska familjer när de reser till olika delar av världen för att möta platser och människor som på olika sätt påverkas hårt av miljöförändringar. Väl hemma efter sina resor får vi, i det femte och avslutande avsnittet, ta del av hur de försöker minska sin egen förbrukning av energi och prylar, för att på så sätt förbättra framtidsutsikterna för kommande generationer.

Handledning till serien Klimatresan

TIPS! Kombinera programmen i serien Klimatresan med de kortare och mer faktabetonade programmen i serien Härifrån till hållbarheten. Båda serierna passar bra i grundskolans senare del och gymnasiet i undervisning om hållbar utveckling.

I Härifrån till hållbarheten möter vi personer och företag som har reagerat och agerat på de senaste årens rop på omställning. På olika sätt försöker de anpassa sig själva och sina verksamheter till att bli mer hållba- ra. Vi möter personer som vågar experimentera med sin livsstil för att se om det går att ställa om. Vi träf- far också experter och uppfinnare som söker tekniska lösningar på växande problem i klimatförändringens spår. Programmen rör sig mellan mikroperspektivet av vad den enskilda människan gör och makroper- spektivet: hur förhållandena ser ut på ett globalt plan. Syftet med serien är att genom personliga ingång- ar närma sig stora frågor och behandla begrepp som ekosystemtjänster, biologisk mångfald, växthusgasut- släpp och klimatförändring. Ingen sitter inne med en helhetslösning, men genom att diskutera hur vi köper och slänger, hur vi bor, äter, klär och transporterar oss lyfter serien behovet av att alla börjar tänka i nya banor

Handledning tills serien Härifrån till hållbarheten

Ur Gy11:

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett per- sonligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling

Man kan hitta kopplingar i båda dessa programserier till det centrala innehållet i Lgr11 för alla dessa ämnen:
Biologi, Kemi, Geografi, Samhällskunskap och Hem- och Konsumentkunskap.

I Gy11 hittar man kopplingar till kurser inom dessa ämnen: Biologi, Kemi,  Fysik, Naturkunskap, Samhällskunskap och Geografi.

Trailer för Zero Impact som går på SVT1 på onsdagar och som de här pedagogiska programserierna bygger vidare på:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.