Läroplan och värdegrund – en del av Lärarvägen

I rollen som lärare på Lärarvägen arbetar Maria Lundquist och Jennie Bladh bland annat med att introducera läraraspiranter till styrdokumenten och den demokratiska värdegrunden i dem. Syftet med Lärarvägen är att ge nyanlända med utländsk lärarutbildning eller ämneskunnighet en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Kontinuerlig utbildning på Pedagogiskt center är en del i det arbetet.

Lärarvägen har varit igång sedan läsårsstarten 2018 i grundskolan och läraraspiranterna och mentorerna är nu varma i kläderna. Som vi alla vet så förstår man snabbt mer i ett nytt språk än man kan kommunicera ut och det kan vara frustrerande när kommunikationen brister. Då kan stödet från mentorer och kollegor göra hela skillnaden. Något som läraraspiranterna uttrycker glädje och tacksamhet för.

Länk till tidigare artikel om Lärarvägen – Nytt projekt öppnar väg för lärare

Under läsåret skulle vi vilja visa några olika perspektiv i projektet och den här gången är vi nyfikna på hur Maria Lundquist, pedagogisk utvecklingskonsult, och Jennie Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult, upplever projektet. Maria och Jennie är läraraspiranternas lärare på Pedagogiskt center, dit läraraspiranterna kommer ett par timmar varannan vecka för att få ökad förståelse för läroplanen och dess konsekvenser i vardagen som lärare i svenska skolan.

Maria Lundquist och Jennie Bladh, lärare på Lärarvägen.

Vad är syftet med utbildningen på Pedagogiskt center?

Syftet med Lärarvägen är att ge nyanlända med utländsk lärarutbildning eller ämneskunnighet en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Vi träffas ungefär varannan fredag i 2,5 timmar på Pedagogiskt center. Träffarna går ut på att ge läraraspiranterna en inblick i våra gällande styrdokument. Vi har störst fokus på läroplanen Lgr 11, kap 1 och 2 som handlar om värdegrunden. Vi introducerar också läraraspiranterna till att arbeta med olika demokratiska arbetsformer med eleverna de möter i skolan. Läraraspiranterna får även möjlighet att samtala med varandra och dela med sig av sina erfarenheter och frågeställningar.

Hur kan vi bli de bästa kollegorna för läraraspiranterna och andra medarbetare som nyligen kommit till Sverige?

Genom att vara nyfiken, genom att fråga, genom att bjuda in personen att bli delaktig i stort som smått. Genom att uppmuntra till att ta egna initiativ och genom att ha höga förväntningar på sin nya kollega. Att betrakta en ny kollega som kompetent och kunnig även om personen inte utvecklat sitt svenska språk ännu.

Vad har läraraspiranterna uttryckt är roligast respektive svårast med att jobba i skola?

Läraraspiranterna tycker det är positivt att få vara i ett meningsfullt sammanhang, att känna sig ”som en av dem”. Läraraspiranterna uttrycker att det finns stora skillnader i de demokratiska arbetsformerna, hur man samarbetar och hur lärare och elever bemöter varandra. Skolkulturen upplevdes i början som annorlunda och ny.

Efter att läraraspiranterna varit på en skola och samtalat med mentorerna har förståelsen ökat. Träffarna på Lärarvägen har också varit till stor hjälp. Där har de kunnat lyfta och diskutera olika frågeställningar och dilemman som uppstått på skolan. Nu när läraraspiranterna skapat relationer med både lärare och elever så känner de att de blir respekterade och bemötta som en kompetent kollega och vuxen.

Vilka lärdomar har ni gjort i rollen som lärare på Lärarvägen?

När man möter människor från ett annat land får man syn på saker som man tar för givet, man får nya perspektiv över sådant som man kanske inte reflekterar över annars. Man får också en bekräftelse på hur spännande och utvecklande ett möte med en person från en annan kultur alltid är och vi hoppas att alla kollegor, elever och föräldrar som möter läraraspiranterna ute på skolorna också känner så.


Intresserad av att veta mer om lärarvägen?

Kontakt
Pernilla Willstrand, HR-konsult
pernilla.willstrand@helsingborg.se