Lässugna barn har fått både förskolebibliotek och kapprumsbibliotek

På Salladsgatans förskola är det nya förskolebiblioteket nu invigt. Samtidigt har man också, tillsammans med Helsingborgs bibliotek, byggt upp kapprumsbibliotek på varje avdelning.

I taket hänger ballonger och serpentiner. Tvärs över rummet finns ett band uppspänt. Lådor och hyllor är fyllda med fantasifulla, faktaspäckade och spännande barnböcker och på väggarna hänger tavlor med välkända barnboksmotiv. Snart fylls rummet av förväntansfulla barn och pedagoger, en fanfar hörs från en högtalare och det är dags för invigning – äntligen!

Salladsgatans förskola i Bårslöv är en av tre förskolor i Helsingborgs stads skolor i Bårslöv/Gantofta. Under de senaste tre läsåren har förskolorna i verksamhetsområde 4 deltagit i Läslyftet, Skolverkets satsning för att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. I förskolans läroplan Lpfö18 finns tydligt angivet att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling och att barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Öka utbudet och tillgängligheten

På Salladsgatans förskola fanns det gott om barnböcker av olika slag, men det fanns en dålig överblick eftersom de var utspridda på alla fem avdelningar. När Kulturrådet fick ett uppdrag från regeringen kring läsfrämjande insatser i förskolan, som bland annat innebar att alla förskolor i Sverige under våren 2019 skulle få gratis böcker, växte tankarna kring att skapa ett eget förskolebibliotek på förskolan. Kulturrådet fördelade böcker efter antalet inskrivna barn och det slutade med att vi fick välja 110 splitternya böcker, värda cirka 10 000 kr. Syftet med bokgåvorna är att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos barn och föräldrar.

Precis när dessa tankar började ta form, fick förskolorna i verksamhetsområde 4 en förfrågan från Helsingborgs bibliotek om ett samarbete. De i sin tur hade också tilldelats medel inom projektet Stärkta bibliotek, en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som Kulturrådet genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020. Stärkta bibliotek syftar bland annat till att öka läsandet för barn 0-6 år, till exempel genom att utveckla läsfrämjande verksamhet på platser där barnen och deras vuxna vistas i sin vardag. Rektorerna på de aktuella förskolorna kom snabbt överens om att Salladsgatans förskola skulle vara perfekt samarbetspartner. I Bårslöv finns nämligen inget områdesbibliotek, det är en bit att ta sig till närmsta bibliotek även om biblioteksbussen besöker byn varje vecka. Drygt hälften av Salladsgatans pedagoger har deltagit i Läslyftet och det finns ett stort intresse för att utveckla det språkfrämjande arbetet.

Kapprumsbibliotek för barn och föräldrar

Tre förskollärare, Eva, Sanna och Monica, blev tillsammans med mig biblioteksansvariga och hade ett första planeringsmöte med Maria, Petra och Linnea från Helsingborgs bibliotek. Bibliotekets önskan var att tillsammans med oss bygga upp kapprumsbibliotek på förskolan. Målet med ett kapprumsbibliotek är att inspirera föräldrar till att läsa mer med sina barn och att sänka tröskeln för familjer att besöka bibliotek i framtiden. Ytterligare ett syfte är att tillgängliggöra böcker för fler barn på fritiden. Både förskolan och folkbibliotek har som ett av sina verksamhetsmål att stärka och utveckla barns språk, och kapprumsbibliotek är ett sätt att arbeta tillsammans med detta gemensamma mål. Så självklart ska vi samarbeta!

Sanna Nilsson, förskollärare och en av de biblioteksansvariga på Salladsgatans förskola.

Under våren sattes det praktiska arbetet i gång. Vi samlade ihop alla förskolans böcker i ett rum som vi bestämt oss för att omvandla till vårt kommande förskolebibliotek. Vi sorterade, rensade, märkte upp, möblerade, inredde, sorterade lite till… arbetet drog ut lite på tiden eftersom vi samtidigt hade den vanliga vardagen att hantera, men till sist började vi se resultatet. Förskolebiblioteket ska vara till för alla barn på förskolan, att besöka med pedagog i grupp eller enskilt. Böckerna kan lånas in på avdelningarna eller läsas på plats i någon av de sköna saccosäckarna, i soffan eller på mattan. Eftersom förskolan har många flerspråkiga barn finns det också böcker på en massa olika språk.

Helsingborgs bibliotek bidrog med ett 60-tal böcker till kapprumsbiblioteken. Förskolan satte upp hyllor i varje kapprum där böckerna nu placerats och erbjuds för hemlån till barn och familjer. Bredvid hyllorna finns information om bibliotekens öppettider och hur man skaffar ett lånekort. Barnen får låna en bok åt gången och lånetiden är begränsad till en vecka för att många ska få chansen. Låntagaren skriver sitt namn på en lista för att vi bland annat ska kunna följa vilka böcker som är mest populära, men naturligtvis också för att veta var böckerna finns. Merparten av böckerna är nya för barnen och intresset är stort!

”Man FÅR låna böckerna”

Onsdagen den 16 oktober var det dags. Maria och Petra från Helsingborgs bibliotek kom på besök och tillsammans med barn och pedagoger invigde vi både förskolebibliotek och kapprumsbibliotek. Maria och Petra blev uppskattade gäster på ett par avdelningar där de bland de äldsta barnen hann introducera en del av böckerna. Både små och stora barn fick bidra med tankar kring vad det är bra att tänka på i ett bibliotek. ”Man ska inte springa” och ”man ska inte skrika” var några vanliga kommentarer, men bäst av allt var konstaterandet att ”Man FÅR låna böckerna!”

Bandet klipptes med hjälp av stolta barn, barnen närmade sig nyfiket böckerna, någon ville läsa direkt medan någon utforskade miljön runt omkring. För flera av de yngsta barnen var det ballongerna som var viktigast, men jag är säker på att bibliotekssatsningen kommer uppskattas av många barn framöver. Redan samma eftermiddag gapade det tomt på en del av hyllorna i kapprummen – flera barn lånade böcker med sig hem direkt!

Petra Glans och Maria Folkesson, bibliotekarier från Helsingborgs bibliotek.

Min förhoppning är att detta bara är början, att samarbetet med Helsingborgs bibliotek kan fortsätta eller utvidgas till fler förskolor. Idéer om hur vi kan utveckla vårt förskolebibliotek finns det gott om och lässugna barn likaså.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för våra barn att utveckla ett rikt, nyanserat språk och en härlig fantasi! Vi gör det tillsammans!

Maria Eriksson, biträdande rektor.
maria.eriksson@helsingborg.se
(Syns i bild överst i inlägget)