”Mötet med eleverna är det som driver mig”

Philip Brandin är yrkesläraren som brinner för sina elever. Och gör det så pass bra att han blivit Årets yrkeslärare 2023 i Skåne. Vi fick chansen att sätta oss ner en stund och ställa några frågor om just hans engagemang i skolan.

Philip arbetar på VVS- och fastighetsprogrammet på Rönnowska skolan i Helsingborg.

Vad är det bästa med ditt jobb? Vad driver dig i ditt yrke?

– Det bästa med mitt jobb är att få jobba med ungdomarna, att se dem utvecklas och växa i sin framtida yrkesprofession, det är väldigt inspirerande. En annan drivkraft är att jag har alltid haft en vilja eller en önskan att kunna ge tillbaka till ungdomarna genom att ge dem en bra utbildning och guidning till yrkeslivet. Det är inte lätt att vara ungdom idag, jag tror det är tuffare idag än hur det var förr då det finns så mycket mer som kan påverka elever idag via sociala medier och informations flöden etc.

Hur kan en dag på ditt jobb se ut?

– Det är svårt att svara på, oftast är den ena dagen inte lik den andra. Vissa dagar flyter allt på och andra dagar står man inför utmaningar som ställer ens yrkesprofession och egna förhållningssätt på prov. Som yrkeslärare gör du allt ifrån att vara med i olika mötesforum inom skolan till teorilektioner, verkstadslektioner, apl besök eller utvecklingssamtal. Med andra ord varierande arbetsuppgifter.

Hur kommer det sig att du valde att bli yrkeslärare?

– Det har alltid funnits en vilja inom mig att kunna ge tillbaka till ungdomarna och branschen. Jag har haft turen och äran att få jobba med fantastiska kollegor när jag jobbade som vvs montör som har utvecklat mig i min yrkesprofession men även som person. Att få utbilda och utveckla framtidens ungdomar är för mig ett stort ansvar på så många nivåer allt ifrån elevperspektivet men även yrkesnämndens och skolverkets riktlinjer och kriterier. Jag märkte i tidigt skede när jag arbetade som montör och som tränare att jag hade en fallenhet att nå ungdomar och utveckla dem.

I motiveringen står det att du är bra på att känna av elevers olika nivåer och anpassa dig efter det. Hur lyckas man med det med 30 olika elever?

– Haha, kan jag skicka en uppsats på den? Det finns ingen ”one thing solution” men om jag ska göra en förkortad beskrivning så tror jag att varje enskild elev är unik med sin egna bakgrund, behov och styrkor. För mig som har samma elever i tre års tid och klassgrupp runt 20 personer har bättre förutsättningar än en lärare som har trettio elever i klassrummet. Jag tror för mig är relationskompetensen viktig då det leder många gånger till att man kan sätta sig in i elevens situation både i tänk, behov, studier eller lärande, vad fungerar för eleven? Många gånger upplever jag att en god relation leder till att eleverna får mer motivering och förtroendekapitalet till sin lärare ökar avsevärt vilket i sin tur leder många gånger till att eleverna ökar sitt ansvar till sina studier. Jag tror att eleverna vill ”leverera” mer och känner sig mer sedda vid en god relation med sin lärare. En annan yrkeserfarenhet jag har gällande elevers lärande och motivering har att göra med många gånger om klasstorleken, som du själv skriver i frågan, en grupp på trettio personer är tufft och läraren blir så begränsade på så många nivåer. Mindre klassgrupper är en av många förutsättningar som måste till för att den enskilda läraren ska lyckas med elevers måluppfyllelse. Jag hoppas att i en snar framtid att det sker en reglering i hur många man får vara i en klass. En eloge till alla lärare som har så stora grupper men även de som inte har den förmånen att inte ha elever i en längre period som mig själv.

Vem tycker du passar som yrkeslärare?

– Hmm, jag tycker det passar en person som vill utveckla och leda elever i sin framtida yrkesprofession. Det är viktigt att man inte har en för stor förkärlek till sin yrkeskunskaper och att den blir ledande punkten i utbildningen och inte elevernas lärande och progression som är viktig för utveckla fackspråk och yrkesidentitet. Misstolka mig inte, skollagen, läroplanen och de centrala innehållen och kunskapskriterierna är jätte viktiga dom är våra riktlinjer, utan jag menar att man har för stor förkärlek till yrket och inte anpassar eller bemöter elevernas behov, vad är syftet i slutänden med utbildningen?

Om man är en person som funderar på att utbilda sig till lärare varför tycker du då att man ska välja att bli yrkeslärare?

– Att arbeta som lärare är ett fritt, kreativt och socialt arbete. Att få vara med och utbilda och påverka ungdomars framtid, samtidigt som du utvecklar dig själv är helt fantastiskt. Att utbilda mig till lärare har varit en av de bästa valen jag har gjort i min yrkeskarriär.

Årets yrkeslärare 2023 Region Skåne tilldelades Malin Magnander och Philip Brandin. Båda två lärare på Rönnowska skolan i Helsingborg.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.