”Att jobba som yrkeslärare är att blanda det bästa av två världar”

porträtt

Malin Magnander är lärare på vård- och omsorgsprogrammet på Rönnowska skolan. 2023 blev hon utnämn till Årets yrkeslärare med motiveringar som att hon är bra på att lyssna, förstå och vara ett stöd. Men också att hon är bra på att samarbeta med kollegor, att blanda sina ämnen med andra ämnen och att hon är en glädjespridare.

Vad är det bästa med ditt jobb? Vad driver dig i ditt yrke?

– Det är många saker. Det första är att få arbeta med ungdomar, jag tycker det är otroligt stimulerande. Att få undervisa om något jag själv brinner för och tycker är viktigt i samhället som god omvårdnad och gott bemötande. Att få kunna vara med och påverka till en positiv syn på vården och vårdyrket, vilket fantastiskt yrke det är och vilket stort ansvar man har när man arbetar med andra människor som är i behov av hjälp.

– Det som driver mig är främst erfarenheter jag själv har varit med om, både goda och mindre goda möte i vård och omsorg, och hur ett möte påverkar den som är i behov av hjälp men även dess närstående.

– Att få se eleverna utvecklas och sen bli fantastiska undersköterskor gör mig så lycklig.

Hur kan en dag på ditt jobb se ut?

– Som lärare vet man knappt hur en dag kommer bli. Jag har en planering men det gäller hela tiden att vara lyhörd för hur och vad eleverna behöver. Jag har lektioner som är både teoretiska och praktiska. På vård och omsorgsprogrammet är det rätt så mycket kurser som är teoretiska, det är ett helt nytt yrkesspråk som eleverna skall lära sig. Vi arbetar hela tiden med att omsätta det teoretiska till hur det sedan kommer användas när de är färdiga undersköterskor. Att lära sig varför vi människor agerar som vi gör att ha en förståelse för de olika etiska situationerna och valen man kan hamna i. Hur kommunicerar man på olika sätt och varför kan man inte bemöta alla människor på samma sätt. Eleverna får även kunskaper om den friska kroppen, hur den är uppbyggd och fungerar, detta är viktig kunskap för att sedan förstå när något blir fel i vår kropp.

– På de praktiska lektionerna övar vi olika moment som olika typer av provtagningar, hur man ger läkemedel, tränar på olika medicinsk- tekniska moment så som att ta blodtryck. Men vi övar även på basal omvårdnad, hur hjälper jag en person upp från sängen som inte längre kan gå, på vilket sätt kan jag hjälpa till vid matsituationer när personen inte kan äta själv.

– Eleverna får testa många olika praktiska moment under tiden de går på vård- och omsorgsprogrammet.

– Stor del av min arbetsdag tillbringar jag i samtal med elever, både motiverande och coachande samtal.

Varför valde du att bli yrkeslärare?

– Jag ville sprida min glädje, kunskap och positiva syn jag har på vård- och omsorgsarbete. Jag vill förmedla hur viktigt detta yrke är.

Har du några tips för hur man blir en inlyssnande lärare?

– Jag älskar mitt jobb och är genuint intresserad av mina elever, jag vill veta vad de tycker, känner och hur de mår. Jag vill veta hur de upplever kunskap, hur de lär sig bäst och vad som gör att de vill komma till skolan. Detta innebär att jag ständigt måste förändra mina pedagogiska metoder men också att reflektera över mitt sätt att vara, min personlighet och utveckla den och vara öppen för förändring. Jag är här för deras skull och inte tvärtom. Jag tror att elever känner av den inställningen jag har och vågar då också berätta för mig vad de tänker och tycker.

Varför tycker du det är bra att blanda dina ämnen med andra ämnen? Hur gör man?

– Att ämnesintegrera är till gagn för eleverna. Att försöka göra undervisningen så tydlig som möjligt. Ämnena de läser i skolan har betydelse och skall inte bara resultera i ett betyg, utan denna kunskap kommer sedan kunna användas i deras blivande yrke.

Håller du med om att du är en glädjespridare? Vad är din hemlighet för att lyckas med det?

– Jag tycker att jag för det mesta har ett positivt synsätt. Jag trivs och är tacksam för livet och det är ju bara helt underbart att det sprids och märks av andra. För att lyckas med det är nog att ha livsinställningen att det mesta går att lösa. Att inte hänga kvar i det negativa utan att istället se svårigheter som utmaningar. Sen tror jag att tycker man om det man gör och trivs så syns det på ens kroppsspråk.

Vem tycker du passar som yrkeslärare?

– Som person ska man ju främst tycka om att arbeta med människor, sen bör man ha ett starkt driv för undervisning och möta människor med olika förkunskaper och livsvillkor. En stor dos av flexibilitet kan också vara bra när man arbetar som lärare, ingen dag är den andre lik. Det är alltid många bollar i luften och ett väldigt varierande yrke.

Om man är en person som funderar på att utbilda sig till lärare varför tycker du då att man ska välja att bli yrkeslärare?

– Jag tror det är viktigt att man tycker om sitt yrke först och främst innan man väljer att läsa pedagogik. Ens yrkeskunskaper är “ryggraden” i yrkeslärarens undervisning. Som yrkeslärare får du verkligen ett spännande och utvecklande arbete med mycket ansvar. Det är även ett kreativt yrke där du ska få ihop teori med praktiskt arbete. Jag älskar verkligen mitt jobb och att jobba som yrkeslärare är verkligen att blanda det bästa av två världar.

Årets yrkeslärare 2023 Region Skåne tilldelades Malin Magnander och Philip Brandin. Båda två lärare på Rönnowska skolan i Helsingborg.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.