Nyfiken på Emma Nilsson – hon gör tematiken i H22 pedagogisk

Går det att koppla läroplanen till H22? Det är just det som pedagogresurs Emma Nilsson har fått i uppdrag. Utifrån tematiken på H22 City Expo undersöker hon hur pedagoger kan bedriva undervisning inom respektive temaområde för barn och elever genom att koppla det till läroplanen.

I Pedagogsajtens Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Emma Nilsson, processledare på Ängslyckans förskola. Emma brinner för barn och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet. Det är en av de saker som driver henne i uppdraget att kombinera H22 City Expo med pedagogik och läroplanen. Här berättar hon om sitt uppdrag.

Berätta om ditt uppdrag i H22.  

– Mitt uppdrag är att förpacka tematiken i H22 och koppla den till pedagogik för pedagoger som undervisar barn och elever från förskola och upp till tredje klass. Till min hjälp har jag de fyra superhjältarna Vinda, Blubba, Eldar och Larve! De tar hand om stadens och H22 City Expots yngsta besökare, och har bosatt sig och specialiserat sig i varsitt av de fyra temaområdena. Det går att fördjupa sig i varje superhjältes temaområde, och på så vis fördjupa arbetet inom olika områden av läroplanen och FN:s 17 globala mål.

På vilket sätt hjälper detta framtidens skola? 

– Om barn och elever får möta, lära känna och förstå sin stad samt vara en del av dess förändring och utveckling, så får vi stolta medborgare eftersom de har fått uppleva samhörighet med staden. Om de dessutom får vara med att skapa innovationer, vara aktiva i olika testbäddar och se hur deras idéer blir tagna på allvar tror jag att vi i framtidens skola får fler elever som engagerar sig i sin utbildning och känner framtidshopp!

Varför blev du intresserad av att göra det här?

– Jag gillar H22 och allt vad det står för. Jag har varit intresserad, men har tyvärr inte haft möjlighet att engagera mig så mycket. Så när en kollega efter ett referensmöte kring superhjältarna sa att de behövde hjälp med att fylla hjältarna med pedagogiskt innehåll, sa jag till min rektor jag kan fixa det! Hon svarade med “Bara kör Emma”! Så jag kontaktade Pia Zachrison, koordinator för H22 City Expo på skol- och fritidsförvaltningen, och tre veckor senare var jag igång. Jag älskar utmaningar, och tycker det är roligt att få saker och ting att hänga samman samtidigt som jag är noggrann och inte vill rucka på kvaliteten i undervisningen.

Vad har du gjort hittills och vad gör du just nu? 

– Hittills har jag hunnit sätta mig in i H22 övergripande och fördjupat mig i tematiken kring de olika huvudområdena. Jag har träffat superhjältarna Vinda, Eldar, Larve och Blubba och vet varför var och en av dem är kopplade till sitt geografiska område. Under hela tiden har jag fascinerats av hur snyggt staden länkas samman av H22s tema och geografiska platser – jag fortsätter att inspireras av all glöd och det brinnande engagemang jag möter överallt!

– Nu när jag förstått de olika temana har jag börjat koppla ihop dem med läroplan för förskolan, Lpfö-18, och läroplan för grundskolan, Lgr-11.

Jobba i Helsingborgs stads skolor?

Vilket är nästa steg?  

– Nästa utmaning är att ta reda på ännu mer och skapa material kopplat till specifika aktiviteter, engagemang och platser i H22 City Expo. Och att undersöka ännu mer om vad Eldar, Vinda, Blubba och Larve kan berätta om och visa upp för våra barn och elever.

Vad vinner medarbetare på av att använda H22CE i undervisningen?

– Jag vill vända på det – vad vinner elever genom att använda H22 City Expo i undervisningen?
Barn och unga är stadens framtid. Varje elev och barn i Helsingborgs stads skolor ska få möjlighet att vara delaktiga i sin stads utveckling. De behöver vara en del av lösningen för en hållbar stad, och redan idag få tänka innovativt i sin utbildning och vara aktiva deltagare i skapandet av en hållbar framtid i en hållbar stad.

– Genom att Helsingborgs stad öppnar upp H22 och bjuder in alla barn och elever från alla skolformer skapar staden en unik chans till undervisning och utbildning. Tematiken i H22 går hand i hand med läroplanerna, skolans värdegrund och uppdrag. Det gör att du som lärare kan få hur mycket spännande ingångar till undervisning som helst genom att presentera H22 för dina elever. Sedan kan ni tillsammans välja ut vad som intresserar er mest och fördjupa er i det. Hur coolt är det till exempel inte med Oceanhamnens tre rör ut eller att samtala om rekreation i Slottshagen kopplat till hållbar utveckling?

Vad ser du fram emot mest med H22 city expo? 

– Att flera år efter expot sitta på en uteservering och i bakgrunden få höra samtal mellan vuxna människor där de pratar hur de minns H22 City Expo, om vårt Helsingborg och hur de varit en del av lösningen och utvecklingen av den hållbara stad vi då lever i.

Kontakt
Emma Nilsson, emma.nilsson1@helsingborg.se