Ökat intresse för bild med anfanger och kroki

Under läsåret 21/22 är flera skolor i Helsingborg engagerade i Skapande skola. Rydebäcksskolan är en av dem, och där har alla 109 elever i årskurs fem varit inkluderade i projektet med inriktning på ämnet bild och illustration.

Tillsammans med Mattias Olsson, konstnär och illustratör, initierade Monika Stridsberg Sterner, bild- och klasslärare, projektet Skapande skola på Rydebäcksskolan.
Tillsammans med Mattias Olsson, konstnär och illustratör, initierade Monika Stridsberg Sterner, bild- och klasslärare, projektet Skapande skola på Rydebäcksskolan.

Initiativtagare för projektet är Monika Stridsberg Sterner, bild- och klasslärare på Rydebäcksskolan för årskurs 3-6. Tillsammans med illustratören och konstnären Mattias Olsson planerade hon upplägget av projektet med inriktning på ämnet bild. Under projektets gång fick eleverna delta i både föreläsningar och workshops.

– Jag har under ett par års tid tänkt att det skulle vara roligt att göra ett Skapande skola-projekt med inriktning på bildämnet, men det har stannat vid tankar och idéer. När det i början av höstterminen kom en påminnelse om att söka pengar för nya projekt satte jag fart och hittade då även Mattias Olsson, konstnär och illustratör. Jag kände direkt att jag hade kommit rätt med Mattias och tillsammans planerade vi upplägget för projektet.

Planeringen i korthet

  • Dag ett: Två föreläsningar i helklass i matsalen.
  • Dag två till fyra: Två workshops per dag i bildsalen med 18-20 elever i varje grupp.

Även Mattias är van att arbeta med barn och arrangerar bildskolor i egen regi under sommaren. Han är ofta involverad i Skapande skola-projekt på skolor runt om i Skåne.
– Med Skapande skola får jag agera ambassadör för bild, ett ämne som är viktigt att lyfta i skolan! Det ger mig också inspiration att se barnens bildskapande och jag får se lösningar på teman som jag inte skulle tänka ut själv, vilket är kul! Även att komma ut i ”verkligheten” och att lämna arbetet i ateljén är nyttigt, säger Mattias.

Vad tog ni upp på föreläsningarna?

– På föreläsningarna berättade Mattias om sitt arbete som illustratör och konstnär. Inför besöket skulle barnen förbereda frågor, ta reda på vad en anfang är samt fundera ut två saker som de gillar och ville illustrera i sina anfanger. Eleverna fick också möjlighet att fundera och diskutera vad som påverkar vårt val av bok på biblioteket: hur stor betydelse har layouten på fram- och baksida samt om det finns illustrationer i boken? säger Monika.

Hur gick era workshops till?  

– Vi kom fram till att eleverna i workshops skulle göra anfanger. Enkelt beskrivet är anfang en stor bokstav. Dessa fick de sedan smycka med sina intressen. De målade också kroki som uppvärmning för att ”lösa upp lite magknutar” som Mattias uttryckte det. Han berättade för eleverna att kroki egentligen innebär att man ritar av en nakenmodell, men såklart skulle vi alla behålla kläderna på. En suck av lättnad och en hel del skratt hördes i salen! berättar Monika.

Vad var roligast i projektet?

– Alla elever är inte helt sålda på bildämnet, men när vi arbetade med kroki fick Mattias verkligen med sig alla på tåget. Flera elever uttryckte att just inledningarna med korta kroki-övningar var det roligaste i projektet.  Att starta lektionerna med kroki är något jag ska försöka göra då och då framöver, även i andra årskurser, säger Monika.

Vad har varit det bästa med projektet hittills?

För Mattias del har det inneburit en variation i det dagliga arbetet.
– Jag sitter och tecknar för mig själv när jag illustrerar, så detta är ju något annat. Skapande skola är kontakt med mina läsare. Dessutom får man kollegor för några dagar och ny input.

– För mig som bildlärare har det varit fantastiskt att få input av en professionell yrkesverksam illustratör och konstnär. Små tips och tricks kan göra så stor skillnad! Skapande skola har verkligen varit ett roligt projekt och jag tvekar inte en sekund att ansöka inför nästa läsår igen! avslutar Monika.

Så avslutas projektet

Anfangerna som eleverna gjorde i projektets workshops är nu en enkel utställning i matsalen där skolans övriga elever kan ta del av dem. Vårdnadshavare får också en inblick i projektet via Unikum och foto som ansvariga tog under arbetets gång.