Våga ta hjälp av eleverna

När man som pedagog arbetar med programmering tycker Louise Karlsson att det viktigaste är att våga. Våga prova sig fram och våga ta hjälp. Gärna av eleverna.

På programmeringsdagen #Hbghack i februari 2018 frågade Pedagogsajten några pedagoger om deras bästa tips för den som vill arbeta med programmering i klassrummet. En av dem var Louise Karlsson, Västra Berga skola, Helsingborg.

– Jag tror att de flesta tänker att eleverna kan mer än vad vi kan. Men låt dem då kunna det i så fall, säger hon.

Louise har bland annat NO med årskurs 4-6. När hon arbetar med programmering använder hon Scratch. Hon tycker att det är ett enkelt program där man kan våga prova sig fram.

Hennes viktigaste tips till pedagoger är att vi kan alla lära av varandra.

– Jag vågar, och alla lärare och pedagoger borde våga, att ta hjälp av eleverna om det behövs, fortsätter Louise.

Även om programmering just nu känns mest som något som passar i NO och teknik så tror hon att det lätt går att bredda till andra ämnen.

Louise tips för programmering i skolan

  • Våga prova!
  • Ta hjälp av eleverna
  • Var inte rädd för att testa dig fram

Programmeringsdagen #Hbghack genomfördes i februari 2018.
Länk till artikeln Upptäckarglädje präglade #Hbghack

Ola Sandén, projektledare för #hbghack, berättar i en tidigare artikel på Pedagogsajten om vilka möjligheter han ser med programmering.
Länk till artikeln Möjligheter i fokus under #Hbghack