18 sagor och illustrationer av författare i årskurs 2

Anette Qvist och Johanna Hanski berättar hur årskurs 2 på Ättekullaskolan har skrivit en sagobok med 18 fantastiska sagor och illustrationer. Till sin hjälp har de haft barnboksillustratören Mattias Olsson som väglett och stöttat eleverna i deras skapandeprocess vilket resulterat i fina bilder och ett bokomslag som tagits fram efter alla konstens regler.

Vi tog beslutet om att våra 34 elever i årskurs 2 skulle få skriva en sagobok. Vi sökte bidrag hos Skapande skola och fick pengar som möjliggjorde att eleverna kunde få inspiration och hjälp av den professionella barnboksillustratören Mattias Olsson. Bidraget från Skapande skola ledde också till att vi kunde publicera barnens sagobok på ett förlag som i sin tur innebar att barnen kunde få en ”riktig bok” och att vi kunde få en uppsättning på skolan där andra elever kan få inspiration till sitt skrivande och ritande.

I vår läroplan för grundskolan (Lgr 11) står det att eleverna i ämnet bild ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. I det här arbetet fick barnen rika möjligheter till att utveckla sina förmågor till att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap genom att få stöd, hjälp och inspiration av en barnboksillustratör.

Arbetet med sagoboken ”Vårt sagoland”

I författandet av sagorna arbetade vi genreorienterat där vi först tog reda på vad som ingick i en saga. Därefter fick eleverna läsa och analysera sagor för att förstå hur de var uppbyggda. Sedan skrev vi en gemensam saga och till slut fick eleverna skriva sagor i par.

Vi samlade alla elevers fantastiska sagor och illustrationer i en sagobok, som fick rubriken ”Vårt sagoland”. I slutet av boken beskrev vi vårt arbete kring skrivandeprocessen och förloppet med bildskapandet samt samarbetet med Mattias Olsson. Det var ett givande arbete som uppskattades av eleverna i massor. Under arbetets gång upplevde barnen att de lärde sig otroligt mycket av de kunskaper och erfarenheter som Mattias delade med sig av. Barnen var också djupt imponerade över alla barnböcker och omslag han hade illustrerat. Det var även häftigt att kunna hitta dessa böcker på biblioteket.

Eleverna redovisade sina sagor och berättade om sina bilder för F-klassen och årskurs 1. Det var ett bra sätt att stärka deras självkänsla och så fick de ”verkliga mottagare”.

Vi är djupt imponerade över våra elevers författarskap, illustrationer och goda samarbete. De har gjort ett fantastiskt arbete som vi är stolta över att kunna dela med oss av i nedanstående bok.

Vi hoppas att vi kan inspirera andra lärare och pedagoger genom att beskriva vårt arbete med sagorna i slutet av boken. Klicka på bilden för att läsa hela boken.