6 tips för att dramatisera en bok

Vad läser du med dina elever? Hur jobbar ni med boken tillsammans? Är du kanske sugen på att utvidga läsningen genom att gestalta och dramatisera er bok? Här är tipsen för dig.

Tipsen kommer från Irene Grahn, dramapedagog på Dunkers kulturhus.

Innan du börjar är det bra att du frågar dig själv varför du vill göra drama eller teater som ett komplement till läsningen. Det ska vara något som tillför något extra utöver det eleverna får när de läser, skriver eller jobbar med boken på andra sätt. Då får du den rätta ingången och möjligheten att hitta glädjen till gestaltandet och då kommer du få med dig eleverna i arbetet.

När du väl bestämt dig! Då är det bara att köra.

1. Gör research

Börja med att göra din egen research av boken. Vad handlar boken om? Hur många kapitel finns? Vilken kärna finns i boken? Vilken kärna finns i varje kapitel? Vilken är den röda tråden? Hur ser det ut i boken? Vilken miljö utspelar den sig i? Vilka dofter finns där? och så vidare.

När du själv har gjort detta så har du den helhet som behövs för att dina elever sen ska kunna göra sin research.

2. Begränsa dig

Du behöver göra avgränsningar och begränsningar. Det kan kännas tråkigt och du kanske tänker att barn är ju så bra på det där med att spela teater men begränsningar behövs för att man ska kunna bli fri. Annars är det lätt att du blir för diffus i dina beskrivningar och då blir eleverna ofta passiva.

”Det finns ingen gång som du är så ofri som när någon ber dig att vara fri.”

Välj delar av berättelsen istället för hela berättelsen. Välj kapitel eller välj avgörande ögonblick. Välj någon enstaka person. Låt eleverna berätta om och gestalta de här personerna.

3. Variera arbetet

Variera dina former genom att låta eleverna arbeta både individuellt, i par och i grupper. Att arbeta hela gruppen kan vara särskilt bra om du vill uppnå en stämning som till exempel hur det är att vara rädd. Genom att arbeta i alla former är chansen större att alla eleverna blir delaktiga och du får ett bra klimat i gruppen.

Titta på en gestaltning tillsammans och fråga eleverna Vad såg ni? istället för att fråga om det de såg var bra. I det samtal som följer på frågan Vad såg ni? kan du hitta många bra saker att gestalta om och om igen. Då kommer eleverna garanterat ta med sig många lärdomar.

4. Improvisera

Jobba till största delen med improvisation istället för med manus. Teater handlar om ögonblicket och när det är förbi är det förbi.

Men om du vill jobba med manus så ta vara på manusets viktiga lärdomar såsom till exempel dess terminologi. Det handlar om vändpunkter, dialog, dramaturgi med början mitten och slut, akter och så vidare. Det finns många saker här att prata om och att lära eleverna. Om du väljer att arbeta med manus så kan du välja små, enkla och tydliga delar och låt eleverna jobba med att få de här små delarna att låta naturligt.

5. Knyt an till egna upplevelser

Knyt bokens berättelser till elevernas egna upplevelser. Då finns det massor av ingångar, både stort och smått. Lyssna och bejaka elevernas berättelser och var beredd på att det kan dyka upp allt möjligt. Plocka frågor från bokens kärna och låt eleverna gå upp på golvet och gestalta dem.

Har du själv syskon och hur är ni mot varandra?
Har du äldre släktingar, brukar ni sova över?
Hur handskas ni med sociala medier?
Vad längtar du efter?

Det kan vara hur stor eller liten fråga som helst. Ur dessa gestaltningar har du möjlighet att hitta massor med trådar och härliga diskussioner.

6. Hitta på

Vilka andra äventyr kan personerna i boken råka ut för? Låt eleverna göra en fortsättning på boken och låt dem hitta på egna fortsättningar för karaktärerna och gestalta den för varandra.

Bonustips: Tänk på rummet

Glöm inte att teater är en blandform. Därför är det viktigt hur rummet för gestaltningen ser ut. Gör inga stora rum med målade kulisser, det tar för lång tid och det blir ändå orealistiskt. Låt istället eleverna jobba med föremål ur berättelsen, låt dem bygga skulpturer, välja färger och måla utifrån hur de tror eller tycker att personerna i boken ser ut. Låt eleverna närma sig berättelsen på alla möjliga sätt. Då fångar du också de elever som kanske hellre jobbar med händerna än pratar om något. Låt dem gå in i karaktärerna så får du en härlig utflykt i berättelsens värld.

Och till slut. Ha kul!

Irene Grahn
Tipsen i den här texten är en del i läsprojektet Helsingborgs fyror läser som biblioteket i Helsingborg genomför läsåret 20-21. Där arbetar eleverna med boken Athena – Grattis världen! Jag är här nu! Mer om läsprojektet i artikeln Läsning för alla när Helsingborgs fyror läser.