De digitala möjligheterna i förskolan utomhus

Låt mig presentera mig lite kort. Matilda Amilon, förskollärare och arbetar en hel del med digital kompetens på en relativt stor förskola utanför Helsingborgs centrum. Jag fick idén till att börja skriva här om digital kompetens riktat till förskolan utifrån det behov och funderingar som mina kollegor själva har.  Jag vill kunna delge och ha ett ökat kollegialt lärande mellan oss på en digital plattform, där tips, idéer samt kunskap blandas.

Just nu är det uteslutande covid-19 som styr hela vår verksamhet. Direktionerna vi har fått är att det ska vara mestadels utomhuspedagogik och utbyte av olika lärandetillfällen ska ske utomhus för barnen på förskolan. Såklart har vi sedan innan denna pandemi brutit ut använt oss av digitala verktyg utomhus. Några har kanske haft det digitala förstoringsägget ute och undersökt närmre sin lärmiljö och hur den är uppbygg. Andra har med barnen i dokumentationen, där barnens fokus på sitt eget lärande synliggörs eller musik som är kopplat till olika aktiviteter som kan genomföras.

Hur ska vi nu kunna ta det ett steg länge? Utan att det blir för krångligt att använda sig av de vanliga digitala verktygen som finns inomhus till implementera det i vår utomhusmiljö. Vissa förskolor gör detta redan och känner att de har kommit långt, andra letar inspiration. Det finns ofta en uppsjö av olika metoder upplever jag som arbetar aktivt med digitala och analoga verktyg i förskolan som kan användas i alla lärmiljöer, såväl inne som ute.

Enkelt sätt att börja förutom att använda sig av kameran som ett digitalt verktyg i verksamheten är att skapa olika analoga programmeringsövningar med barnen. Ett enkelt sätt är den klassiska hinderbanan. Här kanske barnen ska hoppa, krypa eller snurra på de olika stationerna och det kan göras tillgängligt för alla, oavsett ålder. En annan metod är olika lekar till exempel ”Under hökens vingar” där pedagogerna och barnen arbetar med färg, hoppa hage, göra banor med barnen som dem ska springa eller cykla osv, det är ju bara fantasin som sätter gränser och tänk att analog programmering kan vara mycket mer än vad vi tror. Här behöver vi vidga våra vyer och inte enbart tänka att teknik är programmering.

Om vi ska utgå ifrån digitala lärvektyg som kan användas utomhus, finns det en del digitala enkla verktyg som vi pedagoger kan undersöka tillsammans med barnen. Börja med att låta barnen använda de olika digitala verktygen ni har tillhanda så som Iphone eller Ipads och fotografera sin miljö eller deras upplevelser. Dessa verktyg kan sedan implementeras i den klassiska leken kurragömma med hjälp av applikationen Facetime. Det är en  lek där den som räknar ringer upp dem som har gömt sig och får på så sätt undersöka närmiljön utifrån ett annat perspektiv.

Andra verktyg är olika robotar som nu finns att tillgå, som kan användas utomhus i såväl vatten som i sandlådan eller varför inte måla med den som tex en klassisk kulmålning tillsammans med barnen. Robotarna styrs enkelt via en applikation som ni har laddat ner på era lärplattor eller mobiltelefoner. Tips på dessa digitala robotar är Bluebot, Beebot, Sperho, bara för att nämna några som finns att använda sig av i verksamheten.

Green Screen kan användas utomhus. Här behövs det bara vara lite kreativt var vi kan hitta de gröna eller blå miljöerna som barnen kan spela sin själva på. En vanlig gräsmatta är ibland fullt tillräckligt för att Green Screen ska fungera. Eller så tar ni med gröna eller blå material ut som kan fungera som en bakgrund eller scen. Tänk här på att använda er av gratisbilder så vi inte tar någon annans bilder, om ni inte har frågat såklart i förväg. En sådan sida med gratisbilder är pixabay.com och här får vi tillgång till såväl bilder som videor som kan agera bakgrund.

Så att använda sig av de digitala verktygen utomhus är en rolig utmaning som kan ge ytterligare dimensioner i barnens lärande, upplevelser och uttrycksformer. Våga prova er fram, det är bara fantasin som sätter gränserna.