Att göra eleverna redo för resten av livet

På Elinebergs särskola utgår arbetet från elevens egen takt och med hjälp av de digitala verktygen ser pedagogerna att motivationen hos eleverna kan öka. För pedagogerna är tvålärarsystemet en trygghet och de tycker det är av stor vikt att de har roligt tillsammans.

Camilla Persson, Anna Bergevi och Benny Jensen arbetar i högstadieklassen på Elinebergs särskola.

– Det är fantastiskt kul att arbeta med den här elevgruppen och jag tycker vi får det bästa av två världar, säger Camilla.

– Du kan föra bra samtal med eleverna samtidigt som du får spontanitet. De är inte som elever i den här åldern är annars med mycket prestige och man ska inte blotta sig eller så. Våra elever bjuder verkligen på sig själva och man får så mycket tillbaka, fortsätter Anna.

Med de digitala verktygen som stöd

– Vår vision är att göra eleverna så självständiga som möjligt och göra dem redo för livet, säger Camilla. Hon är säker på att de digitala verktygen är en viktig del för att eleverna ska klara sig i livet.

Syftet är att de digitala verktygen underlättar elevernas inlärning och höjer deras motivation. För en elev som exempelvis har svårt att skriva begränsas prestationsmöjligheterna av skrivandet. Genom att eleven istället kan skriva digitalt så kan hon höja sin nivå ganska mycket. Prestera bättre och höja motivationen.

Elever och pedagoger på särskolan använder gärna digitala verktyg och det underlättar ofta i det vardagliga arbetet.
– Inte bara för att man ska utan där det verkligen fyller en funktion, säger Camilla.
För en del elever är en mattebok mest funktionell medan andra blir dubbelt så motiverade av att göra uppgifter på en Ipad.

– Det hade tagit en evighet för en del att räkna fem tal i matteboken, men om de får lov att göra det i Nomp så vill de inte sluta ens för att äta lunch, säger Camilla.

Eleverna fick sina egna iPads för ett och ett halvt år sedan, men de fanns tillgängliga som verktyg även tidigare. De fungerar som ett bra stöd i arbetet. Med iPaden är det lätt att visa bilder och förstärka saker för eleverna. Då får de lättare att förstå och hänga med. Målet är också att ett eget digitalt verktyg ska synliggöra den individuella utvecklingen och förbättra dokumentationen av lärandet. På raster begränsas däremot användandet för att inte störa det sociala allt för mycket.

Eleven som en helhet

Pedagogerna menar att eftersom eleverna är så olika fungerar det inte att göra samma sak med alla i särskolan och som pedagog måste du alltid utmana dig själv. Du blir väldigt delaktig i familjerna eftersom det är många aktörer runt omkring barnen och det handlar om mer än bara inlärning.
– Vi jobbar med hela eleven, hela tiden och vi tar våra elever på väldigt stort allvar, säger Anna.

Det är en trygg elevgrupp men det är viktigt för pedagogerna att prata mycket med eleverna och hjälpa dem att lösa konflikter som uppstår. Eftersom eleverna ibland agerar som om de vore yngre är de ibland överskattade bland andra med högre förväntningar. Då behöver de vuxna hjälpa till för att undvika snöbollseffekter som kan komma senare på skolgården eller på Facebook.

Något som genomsyrar alla pedagoger är att de är väldigt lugna och de utstrålar mycket glädje.
– Vi tycker det är roligt att arbeta tillsammans och det uppskattas av eleverna. Om vi kommer hit sura och gnälliga hur blir det för eleverna då..? säger Benny och menar att skolan ska vara elevernas trygga plats.

Det satsas mycket på det pedagogiska och de som arbetar i klassen är alla specialpedagoger eller speciallärare. Pedagogerna säger att det är ett otroligt stöd att ha varandra och det är en trygghet med ett tvålärarsystem. De kan avlösa varandra när det behövs och byta plats.

– Vissa dagar tar vi elever olika bra. Vi tror det är en trygghet för eleven att inte alltid vara hänvisad till bara en människa som ska avgöra din skoldag hela dagen.

– Vi har inte heller så mycket prestige här. Det är viktigt!

Samarbete mellan särskolan och grundskolan

2014 genomfördes samarbetsprojektet Inkludera IT på skolan. Syftet var att förbättra samarbetet mellan särskola och grundskola med hjälp av IT och integrera enheterna med varandra. Under projektet samarbetade de mycket och Camilla menar att de gärna vill fortsätta med det.

I år har särskolans högstadieklass fått ett nytt klassrum som ligger vägg i vägg med årskurs 7 och ambitionen är att samarbeta en del med sjuorna. De har till exempel ett gemensamt tema som är Mitt Helsingborg. I temat har de hittills varit på stadsvandring tillsammans och i Bruces skog på utflykt. Camilla menar att det är svårt att få till det med till exempel planering, men önskemålet är att samarbeta ännu mer.


Josefine Hultén, redaktör Pedagogsajten