Går det att individualisera undervisningen i matematik med hjälp av blickspårning?

En av de största utmaningarna inom skolan är att individualisera undervisningen för att möta alla elever på den nivå där de befinner sig. Osama Abbas är lärare på Elinebergsskolan och initiativtagare till ett projekt där han vill undersöka om blickspårningsteknik kan hjälpa till med att bättre förstå elevers informationshämtning. Testet genomförs i ämnet matematik.

Berätta om initiativet Blickspårning för individualiserad matematikundervisning?

Mitt innovationsprojekt går ut på att utforska möjligheterna att med hjälp av blickspårning se om det går att utveckla elevernas problemlösningsförmåga i matematiken.

Vad har ni gjort? Vad gör ni just nu?

Vi har sedan augusti 2021 haft elever som vi jobbat individuellt med för att utveckla deras informationssökningsförmåga i problemlösning. Därefter har vi försökt identifiera de lyckade försöken för att hitta tydliga mönster i vad som krävs för att kunna söka information effektivt. Just nu är vi i fasen där vi analyserar materialet så att vi på skolnivå sedan ska kunna jobba med eleverna i en kollektiv miljö. Detta ska förhoppningsvis kunna leda till ett material för skolan där vi kan nyttja de lärdomar som vi tagit från projektet och skruva ytterligare på vår verksamhet.

Hur hoppas du att ditt arbete bidrar till framtidens skola?

Jag hoppas med projektet att vi ska bli bättre på att individualisera undervisningen och möta eleverna utifrån just deras behov. På Elinebergsskolan försöker vi alltid ligga i framkant och därför är det också viktigt för oss att återspegla det i både vår undervisning och den bild vi ger eleverna av vår nutid.

Varför ska man tänka mer innovativt i skolvärlden?

Innovationer är ett styrkebesked och inger framtidshopp. Genom att alltid sträva mot att tillsammans ta steg framåt i vår utveckling så stimulerar vi även samtidigt eleverna att bli de innovativa samhällsmedborgare som bara de kan bli. Dessutom så tar vi själva steg i vår egen utveckling som verksamhet vilket vi är stolta över att kunna göra. Det här är inte bara ett projekt för mig eller för de inblandade eleverna utan även för skolan och för staden.

Varför brinner du för just det här?

Jag har en bakgrund som fotbollstränare faktiskt och har jobbat med perception, det vill säga förmågan att söka information och därav kopplade till de beslut man tar. Som fotbollstränare har jag alltid intresserat mig för vad vi ser som människor och för beslutstagande. Det finns likheter och lärdomar att ta från bägge verksamheter och när en möjlighet med innovation i Helsingborg stad öppnade sig och jag presenterade projektet för skolan samt för Helsingborgs stad så kände vi att detta var ett projekt som stimulerade oss och som vi var både nyfikna på och hoppfulla kring.

Vilket är nästa steg?

Som sagt så är jag just nu i full fart med att analysera det materialet som vi har fått fram hittills från projektet dessutom så skall ett bearbetat material arbetas fram här i kommande månader parallellt med fortsatta studier i klassrumssituationer här på skolan. Det ser vi fram emot!

Under vårterminen -22 kommer tekniken testas i en klassrumsmiljö för att undersöka vad som påverkar elevens informationsinhämtning i den situationen. Vad kan vi justera i klassrumsmiljön för att underlätta för eleverna?

Vad ser du fram emot med H22 city expo?

H22 city expo blir en av årets allra största höjdpunkter och det ska bli jättekul att få vara del av ett stort maskineri. Helsingborg är en fantastisk stad och jag ser fram emot att få se hur Helsingborg återigen setts på kartan. Dessutom finns det en stor stolthet av att representera Elinebergsskolan på detta event. Jag hoppas vi ses där!


Se filmen om hur Osama har jobbat med blickspårning i matteundervisningen

Under hösten 2021 testade Elinebergsskolan tekniken för blickspårning. I filmen berättar Osama hur skolan arbetat och vilka resultat testet visade.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakt
Osama Abbas
Osama.Abbas@helsingborg.se

Läs mer om initiativets mål och resultat i Helsingborgs stads innovationsdatabas: Blickspårning för individualiserad matteundervisning

I Innovationsdatabasen hittar du hela Helsingborgs stads innovationsinitiativ. Börja med att kika på initiativen på skol- och fritidsförvaltningen.