Brain power – knuffa dig till framgång

En knuff i rätt riktning kan vara avgörande för att motivera till förändring och nya vanor. Genom enkla och praktiska tips kan du öka både din egen och dina elevers fulla potential. Du är din hjärna! Ta chansen att öka din brain power.

Utbildning och skola är komplext. Det beror på att människan är komplex och därför behöver vi kunskap om hjärnan när vi utvecklar undervisning. Hur hjärnan fungerar är en av de aspekter som vi behöver ha med oss när vi driver utveckling inom skolan.

Gustaf Andersson, utvecklingsstrateg, Elevhälsan i Helsingborg.

Gustaf Andersson är utvecklingsstrateg på Elevhälsan, Helsingborg. Han vill med hjälp av Brain power inspirera unga till att bli den bästa versionen av sig själv.

Vad betyder Du är din hjärna för dig?

– Du vill nå din fulla potential, så du kan bli den bästa versionen av dig själv. Du vill känna dig pigg och må bra, känna dig smart och fokuserad, leva ett harmoniskt och lyckligt liv. Då gäller det att ta saker i rätt ordning. Det du tänker, känner och upplever utgår från din hjärna. Det gäller att förstå hur din hjärna fungerar och hur rätt vanor och rätt mindset ger dig ökad energi, ökad brain power.

Vad säger neurovetenskapen?

– Hjärnan har utvecklats under miljontals år, men mycket av det vi vet om hjärnan är forskning från de senaste tjugo åren. Med andra ord är mycket av det vi vet om hjärnan relativt ny information och det tar tid innan ny forskning integreras i lärarutbildningar och på andra utbildningsinstanser. Mot den bakgrunden är det viktigt att sprida forskningen på andra sätt.

Vad menar du med ”Knuffa dig till framgång”?

– Ambitionen är att vi kan utgå från hjärnforskning och beprövad erfarenhet för att dela med oss av enkla och praktiska tips. En ”knuff” handlar i det här fallet om påverkan och förändring. När du ger dig själv en knuff är glappet mellan nuläge och en positiv effekt inte så stor. Det är en avgörande faktor för att motivera till förändring och nya vanor.

På instagramkontot @brainpower_hbg kommer ungdomar eller andra förebilder berätta och inspirera med sina erfarenheter av olika typer av knuffar.

Knuffarna kompletteras med tips för den som vill veta mer i ämnet, exempelvis genom länkar, videos och litteratur. Genom att följa brain power på instagram och på Pedagogsajten kommer du också få se och höra om framgångsrika exempel på skolor som på olika sätt har arbetat med neurovetenskap, knuffar och brain power.

Länk till temasidan Brain power här på Pedagogsajten

Integrera i undervisningen

Målet är att @brainpower_hbg ska nå ut till ungdomar och Gustaf tycker det är viktigt att komma ihåg att ungdomar lyssnar på ungdomar. Men han vill gärna att pedagoger och lärare använder tipsen som inspiration i sin undervisning.

– Ni pedagoger vet bäst på vilka sätt det här kan inspirera era elever.

Kontakt
Vill du också skriva eller publicera något inom ämnet, beställa föreläsning eller har andra frågor, kan du kontakta:
Gustaf Andersson, utvecklingsstrateg, Elevhälsan Helsingborg.
gustaf.andersson@helsingborg.se 0732 – 311 977