Kan interaktiva stadskartor få fler barn och elever i rörelse?

Vi vill se om vi med hjälp av en app och interaktiva stadskartor med tips på rörelser och övningar kan göra det enklare för familjer att tillsammans röra på sig mer. Så beskriver projektgruppen idén om att skapa digitala stadskartor för att få fler familjer att röra på sig och på så sätt öka den fysiska rörelsen hos barn och elever.

– I Helsingborg har vi länge prioriterat att hitta metoder för att öka den fysiska rörelsen. Till exempel med Bli ditt bästa jag, GoFar och Hjärna-Puls-Glädje. De flesta av satsningarna har fokuserat på barn och elever i skolmiljö. Nu ville vi se vad som händer om vi även involverar barnens familjer, säger Gustaf Andersson, utvecklingsstrateg på elevhälsan i Helsingborg. Gustaf är en av dem som arbetat med innovationsinitiativet med arbetsnamnet Stadskartor för familjer i rörelse.

Den praktiska utvecklingen har varit igång hela vårterminen och sen en tid finns 10 olika stadskartor, stadsutmaningar, tillgängliga för både familjer och skolor i appen Geego Kids. Under fem sommarveckor i samband med H22 City Expo kommer man testa kartorna skarpt och därefter utvärdera.

Vad har ni gjort? Hur har samarbetet gått till?

– Barn och ungdomar från bland annat Wieselgrensskolan, St. Jörgens skola, Furutorpsgatans förskola, Filborna särskola och från Fritid Helsingborg har varit involverade i arbetet. Och i samarbete med företaget Geego har vi utformat promenadslingor med tillhörande rörelser, säger Gustaf.

På Furutorpsgatans förskola kom erbjudandet om att samarbeta med Geego i precis rätt tid, eftersom de har fokuserat på rörelser genom demokratiska processer under hela läsåret. Maria Engel är förskollärare på Furutorpsgatans förskola.

– Som maskot till barnen använder Geego Kids sig av en ödla vid namn Geego. Till barnen sålde vi in det som att ödlan Geego behövde vår hjälp med att hitta en promenadslinga i staden med tillhörande rörelser. Geego som figur fångade alla barns nyfikenhet och de blev direkt engagerade att hjälpa den orangea ödlan. För att kunna hjälpa Geego på bästa sätt var det viktigt för barnen att skapa en relation till och förståelse för vem hen var. Funderingarna var många – Vilket språk pratar hen? Var bor hen? Hur gammal är hen? Gillar hen vatten? Kan vi ringa Geego? Ingen av oss hade svar så barnen diskuterade och fantiserade fritt. Vi berättade att Geego nog bor i Finland och att hen pratar rörelsespråk. Så det var viktigt att vi var tydliga i våra rörelser så att Geego kunde förstå, berättar Maria.

Alla stadsutmaningar i appen tar med familjer ut i staden och naturen och kombinerar familjepromenad, orientering och roliga utmaningar. Varje rutt innehåller muskelkondition, rörlighets- och smidighetsfokuserade uppdrag för barn och ett effektivt träningspass som utformats av en personlig tränare för vuxna. Det är dessa barn och elever varit med och utformat.

– Vi hittade en mysig promenadslinga i skogen längs vattnet som vi ofta besökte för att klura på uppdraget. Barnen valde gemensamt ut vilka platser de tyckte var bra att stanna på och vilka rörelser som lämpade sig bäst. De hade redan en bank av rörelser som vi arbetat fram tillsammans genom vårt rörelsealfabet. “Här tycker jag är bra, här finns gott om plats att göra Katten.” De valde rörelserna Apa-rörelse, Bil-rörelse, Katt-rörelse, Eld-rörelse, Springa upp och ned för trappan och avslutningsvis en V-rörelse.

– De turades om att filma varandra och vi gick rundan många gånger, för att lära oss den ordentligt. Vi promenerade till platsen för att titta noga, rita kartor, fundera och berätta. När Geego väl kom hit för att lära sig var det ju viktigt att vi alla visste hur man skulle göra. Några barn tog även dit sina familjer på sin fritid för att gå rörelserundan tillsammans, säger Maria.

Hur kan innovationen bidra till framtidens skola?

– Framtidens skola handlar bland annat om att eleverna mår bra och är förberedda för inlärning. Sen är det upp till pedagogerna att ta vara på det. Geego Kids är ett innovativt sätt att arbeta med fysisk aktivitet, vilket har en positiv effekt på både hälsa och skolprestation. Konceptet kan användas i förskola och skola, men även på fritiden. Vi hoppas att både pedagoger och föräldrar ser Geego Kids som en naturlig del i vardagen så att både barn och vuxna kan ta del av utmaningarna och alla positiva effekter. Det gäller ju både effekten av att göra saker tillsammans och effekten av fysisk aktivitet, säger Gustaf.

Furutorpsgatans förskola vill gärna fortsätta med appen och med återkommande rörelsepauser även till kommande barngrupper. De tror också att stadsutmaningarna kan stärka integration och gemenskap.

– Geego gör rörelser lättillgängliga och roliga i förskolan samtidigt som det stärker gemenskapen i gruppen. Vi når ut till vårdnadshavarna genom olika forum, men ett av de mest effektiva sätten är förstås genom barnens egna engagemang och intresse. När vi lyckas fånga barnen i meningsfulla sammanhang så berättar de om det hemma och vi får lättare att möta familjerna kring vårt arbete. Alla tre parter är viktiga i samarbetet. Det har också blivit lättare att sälja in konceptet (att röra sig tillsammans med sina barn) till familjerna, när de ser hur engagerade deras egna barn är. Under vårt nästa drop-in på förskolan kommer vi att gå rundan tillsammans med alla vårdnadshavare och deras barn som ett sätt att visa vägen och bjuda in, säger Maria.

– Vi ser också att stadsutmaningarna i appen skapar goda möjligheter att stärka integrationen i Helsingborg, med start i våra förskolor. Familjerna i Helsingborg får genom stadsutmaningarna anledning att vistas i hela vår stad samtidigt som de umgås tillsammans på ett aktivt och lustfyllt sätt. Vi har redan sett spår av detta i vår barngrupp, där barnen tar med sina familjer ut i staden för att gå rörelserundan tillsammans, fortsätter Maria.

Konceptet fungerar lika bra i skola som i förskola. Mark Siegbahn är förstelärare i idrott och hälsa på Anneroskolan och på Drottninghögsskolan.

– I en värld där barn rör sig allt mindre ger Geego möjligheten att på ett enkelt och lustfyllt sätt få in mer rörelse i dagen. Mina elever älskar det! Att kombinera rörelse i min undervisning har alltid varit ett naturligt inslag. Genom de här aktivitetsbanorna får jag ytterligare en möjlighet att kombinera rörelse med teoretiska ämnen, säger han.

Ett tips från Mark är att använda Geego Kids för att snabbt och lätt hitta övningar för brain breaks.

– Geego har allt från balans till pulshöjande övningar till bollbehandling på ett och samma ställe, säger han.

Maria Engel, Mark Siegbahn och Gustaf Andersson.

Vilket är nästa steg?

– Precis nu är stadsutmaningarna klara för att användas. Vi vill såklart att så många som möjligt tar chansen att prova dem. Här arbetar vi i parallella spår, dels med pedagoger och medarbetare i staden och dels med sociala medier och digitala kanaler. I förlängningen hoppas vi även att vi kan skapa ännu fler stadsutmaningar, så att alla helsingborgare har en stadsutmaning i sitt närområde, säger Gustaf.

Vad ser du fram emot med H22 city expo?

Under expot kommer stadskartorna testas i ett skarpt läge dessutom kommer Gustaf presentera arbetet med Geego för flera olika målgrupper.

– Det ska såklart bli spännande och intressant att ta del av vad vi tillsammans skapat i staden. Att lyssna och bli inspirerad. Sen hoppas jag också kunna förmedla det utvecklingsarbete som vi arbetar med på Elevhälsan, exempelvis på Rethink Education och H22 Talks, säger han.

Om att ha ett innovativt tankesätt i förskola och skola tänker Gustaf så här:

– Min uppfattning är att många redan har ett innovativt mindset. Sen handlar det om att skapa möjligheter och forum där man har möjlighet att utveckla och förverkliga sina idéer.

Varför brinner du för just det här?

– I mitt arbete med utvecklingsfrågor inom elevhälsan får jag chansen att ta del av många olika förslag från företag och entreprenörer. När jag, tack vare H22-organisationen, kom i kontakt med konceptet Geego Kids kände jag direkt att det här är något som kan göra skillnad. Att man med en liten insats i tid och energi från pedagoger och föräldrar kan skapa stora positiva effekter för både barn och vuxna.

Läs mer om innovationsinitiativet Stadskartor för fler familjer i rörelse på innovation.helsigborg.se