Eleverna på Raus Planterings skola får påverka sitt område inför framtiden

Att känna sig trygg där man bor, att ha möjlighet att röra sig fritt i sitt bostadsområde är viktigt för barns välbefinnande och kunskapsutveckling. Raus Planterings Skola, Helsingborgshem, FoU och stadsbyggnadskontoret, har involverat eleverna på Raus Planterings skola till ett tryggare och mer hållbart Planteringen då de är en del av invånarna i bostadsområdet.

Delaktighet och dialog för trygghet

En trygghetsanalys som Tryggare Sverige har gjort visar att boende på området Planteringen känner sig otrygga i sitt bostadsområde.

Alla elever har därför involverats av bland annat FoU Helsingborg med vad som skulle kunna finnas på området för att göra det tryggare. De har fått skriva, rita, berätta och bygga om sitt framtida Planteringen. Mer belysning och en mötesplats där man kan vara med sina vänner och sin familj är något av det som står på barnens önskelista.

FoU Helsingborg driver projektet den (ut)forskande staden – ett projekt som ska bidra till att Helsingborgs stad 2035 har fortsatt utveckla sin förmåga att arbeta systematiskt med utforskande, experimenterande, forskningsbaserade och invånarinkluderande arbetssätt. I projektet ingår fem så kallade Hypoteslabb där Invånarlabbet är ett.

Läs om Invånarlabbets nätverksträff med områdesnätverket Planteringen.

Mitt framtida Planteringen

Då Planteringen är en del av Helsingborg är “mitt framtida Planteringen” även kopplat till stadens byggprojekt i H22 där barn får vara med och skapa framtidens stadsdel – Barnens H22.

Barnens H22 har också blivit en utställning och programpunkt under H22 City Expo i ett samarbete mellan kulturförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen.

Vi skapar bland annat en modell av framtida Planteringen digitalt i minecraft. En arbetsgrupp med elever och personal bygger området i minecraft och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med eleverna arbetat med vad stadsutveckling är.

Eleverna har även fått berätta om och visa vad de önskar på området för politiker, kommundirektör och områdets verksamhetschef.

Palle Lundberg berättade om besöket på sin instagram.

Stadsutveckling sker inte på en dag därför stannar inte arbetet vid detta. Nästa termin fortsätter arbetet mot ett tryggare och mer hållbart Planteringen.

Stadsdirektör Palle Lundberg, Maria Nordh Hansson och skolans elevrådsrepresentanter Angelina och Avin.