Inger har fått sitt arbete publicerat i en vetenskaplig tidskrift

Inger Edforss Fuchs är en av de som deltog i forskningsprojektet VASS, Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt och samlat lärande, som genomfördes 2012-2015. Nu publiceras en rapport som beskriver projektet i en vetenskaplig tidskrift.

Projektet VASS undersökte, redan för 7 år sen, användningen av mobil augmented reality kombinerat med utomhusundervisning. Observationer och intervjuer genomfördes med lärare och elever på Västra Ramlösa skola. Resultaten beskriver tidiga experiment och både de möjligheter och utmaningar som de deltagande lärarna stod inför. Möjligheterna inkluderade att ansluta utomhusmiljön och inomhusmiljön, rikta elevernas fokus, ställa frågor och ge handlingar, göra symboler och tidslinjer synliga, ge en ingång till sammanhanget och berättelsen och underlätta konceptualisering.

För den som inte vet, vad är VASS-projektet?

– Vassprojektet var ett projekt, där vi under 3 år ville undersöka hur ny teknik kunde samspela och stödja utomhuspedagogik och vice versa. Projektet fick fondmedel från Wallenbergsstiftelserna 2012-2015. I projektet ingick, Mattias Arvola, forskare i kognitionsvetenskap och Anders Szczepanski, forskare o lärarutbildare från Nationellt centrum för utomhuspedagogik. Båda två kom från Linköpings universitet. Dessutom var Ingemar Nyman, utomhuspedagog från Miljöverkstaden i Helsingborg jag Inger, lärare från Västra Ramlösa skola, Helsingborg aktiva i att planera och följa upp det vi ville testa med eleverna i det praktiska arbetet.

Vad betyder det för dig och er som ingick i projektet att studien nu finns publicerad?

– Att projektet blivit publicerat i en vetenskaplig tidskrift, fyller mig med  glädje och stolthet. Vi var tidiga i arbetet med hur den nya tekniken kunde samspela i mötet med platser utomhus. Vi vet också att det inte är lätt att få sin forskning publicerad. Projektet i sin fondfinansierade form faktiskt avslutades ju faktiskt för 7 år sedan.  

Finns det någon aspekt av arbetet som är särskilt intressant för dig även idag?

– Säkerhetsaspekten, att släppa ut elever där du som vuxen inte finns i elevernas omedelbara närhet, krävde och kräver, då som nu, sin planering. I vilket område kan eleverna röra sig? Var finns du? I vilken ålder kan vi börja? Är det en säkerhetsrisk att gå med en iPad synlig? Vilka områden är trygga att röra sig i? Hur ger vi instruktioner där man får öva sig, nära skolan med de platser som finns där, för att sedan ta sig till att röra sig över lite större områden? Har vi verktyg på skolan, att låna med iPads, säkerhetsskal där GPS:en kan aktiveras? Hur får man ett praktiskt användbart verktyg som är lätt att använda och kräver lite förberedelse av dig som pedagog? 

Upplever du att digitala verktyg används för att underlätta användningen av utemiljöer idag?

– Jag vet inte, men ser visst blänkare via sociala medier om att man kör konceptet “walk-and-talk”. Då kan till exempel tipsrundan.se eller xnoteapp.com/sv vara  ett exempel där du, ser om du är nära platsen, där frågan kommer att dyka upp i skärmen. Man kan också använda sig av QR-koder, som ska besvaras på rätt plats i rundan, där man bekräftar med ett foto att man är på plats. Själva har vi fått möjlighet att berätta till historiska platser i staden, med hjälp av verktyget Creaza. Här har eleverna genom att använda foto från platsen samt andra animationsverktyg, kunnat berätta i kortfilmsformat om platser. Dessa  berättelser har kunnat hämtas från soffan eller klassrummet med hjälp av appen Guide Helsingborg men också kunnat följas i en promenad, på plats via kartfunktion.

Läs mer om Staden som lärrum – ett projekt där Inger och Västra Ramlösa skola arbetat vidare med utomhuspedagogik och virtuellt lärande.

Har du något tips till de som tycker det är svårt att ta hjälp av digitala verktyg i utemiljön?

– Börja nära, med det som finns i skolans närområde. Vilka träd finns till exempel i närheten? Vad kan man lära om dem genom att stå på plats, se löven eller knopparna, stammens och kronans form och de eventuella djur som finns i dess närhet? Vilka platser runt skolan kan man berätta om? Vad fanns här förr? Vad finns nu? Hur tror ni framtiden kommer att se ut?

Hur skulle du vilja arbeta vidare utifrån lärdomar från VASS-projektet?

– Våga se området utanför klassrummet som lärandeplatser. Träden, stengärdsgården, gatunamnen, trafiken, husen, miljöproblemen, arbetsplatserna… osv. Våga ta in spåren från historien och staden in i klassrummet, via foton och föremål. Platser, som kan fördjupas och berikas av dina berättelser och så småningom elevernas ord. Använd google maps, och rör dig i staden. Gå en runda digitalt för att sedan förhoppningsvis kunna gå på plats. Använd film och foto och de animationsverktyg som finns att tillgå, som till exempel Creaza. De kommer att göra att du kommer att ha svårt att begränsa eleverna till att säga – Nu är lektionen slut!

Rapporten Mobile Augmented Reality and Outdoor Education hittar du i tidskriften Built Environment, Volume 47, Number 2.

Du kan också hitta rapporten på Helsingborgs stads intranät, skol- och fritidsförvaltningen.

Kontakt
Inger Edforss Fuchs
Inger.Edforss-Fuchs@helsingborg.se


Josefine Hultén, kommunikatör och redaktör för Pedagogsajten.