Staden som lärrum – upplevelsebaserat lärande på både grundskolan och gymnasiet

Staden som lärrum är ett initiativ som utforskar om teknologier som VR kan stödja lärandeprocesser och utöka möjligheterna till att använda elevskapat material till upplevelsebaserat lärande. I projektet har elever från flera olika årskurser arbetat med upplevelsebaserat lärande på olika sätt.

Arbetsgruppen består av Ola Sandén, Mona Andersson och Tina Ericsson på Pedagogiskt center. Tillsammans med fyra skolor testar arbetsgruppen hur stadens miljöer kan användas tillsammans med teknik för att skapa lärrum för elever. Så här berättar arbetsgruppen om sitt arbete.

Hur uppkom idén till initiativet Staden som lärrum?

– Det är egentligen en gammal idé som blev alldeles för tekniktung just då. Med dagens teknik som möjliggör mer och innovationsstödet i samband med H22 så väcktes idén till liv igen. Avstampet kommer bland annat från VASS-projektet, ett forskningsprojekt från 2012-2015 där Västra Ramlösa skola utforskade platser med hjälp av teknik.

– Efter att vi skickat in vår idé fick vi kontakt med Cecilia och därefter blev det möte med HBG Works. Det var när vi fick möjlighet att kroka arm med andra innovatörer och människor med idéer på andra förvaltningar som vi förstod att vi kunde gå vidare med arbetet och det har varit jätteinspirerande. Också väldigt intressant att få ta del av Inger och Jonas tankar kring hur de formar och fyller på med innehåll i arbetet med eleverna.

Det började med att två skolor, en grundskola och en gymnasieskola, tillsammans med arbetsgruppen testade hur Helsingborgs stads miljöer skulle kunna användas tillsammans med teknik för att skapa lärrum för elever.

Det upplevelsebaserade lärandet

Den gemensamma nämnaren är det upplevelsebaserade lärandet. Att staden är lärrummet med hjälp av ett mediamaterial, som sedan publiceras på ett sätt där en mottagare kan ta del av det.

– En grundtanke var att kunna positionera sig på en karta och med teknikens hjälp kunna ta del av elevernas egna produktioner och skapa lust kring lärandet. Det kändes viktigt att eleverna fick skapa något som hade riktiga mottagare. Att med multimodala verktyg, som film, bild, ljud och spännande historiska skeenden från staden få skapa sin egen berättelse, sin egen historia om staden. Tanken var också att andra lärare och elever skulle kunna använda materialet i sin undervisning och att även de som bor i staden skulle kunna del av det längre fram.

Hur har de olika faserna i arbetet sett ut?

– Under hösten 2020 hade vi en pilot på Västra Ramlösa skola där eleverna utforskade möjligheterna att tillgängliggöra platser i Helsingborg tillsammans med läraren Inger Edfors-Fuchs. De skapade multimodala berättelser om historiska platser, händelser och personer i Helsingborg. Resultatet blev en enkel stadsvandring där lärare och elever runt om i staden fick ta del av berättelserna. Vissa gjorde det på plats, medan andra gjorde det via Google street-view. Idén togs emot positivt av de som testade materialet. De tyckte det var både roligt, intressant och lärorikt och ansåg att de skulle kunna använda liknande material med olika teman i sin undervisning och få ett mer upplevelsebaserat lärande på plats.

Arbetsgruppen fick under den här perioden många nya kontaktytor och samarbetspartners framåt. Även andra aktörer såg möjligheten att haka på med nya perspektiv, som till exempel på arbetsplatser och lekplatser där barn och unga kan berätta om sitt Helsingborg – då, nu och framåt.

– Detta sporrade till nya piloter och projektet “levlade upp”, med ny teknik och en gymnasieskola. Det är elever på det humanistiska programmet på Olympiaskolan som under våren 2021 arbetade med att lära sig historia genom att utnyttja staden som lärrum.

Arbetsgruppen och Olympiaskolan i möte om Staden som lärrum: Ola Sandén, Anna Gunnarsson, Annica Persson, Jonas Nilsson, Tina Ericsson och Mona Andersson.

Att testa mycket leder oss framåt

Testerna längs vägen har varit små och korta för att det snabbt ska gå att se vad som fungerar och inte. Det har handlat om olika sätt att skapa berättelser på men också olika sätt att tillgängliggöra dem.

– Olympiaskolan arbetade till exempel med Atea för att titta på hur olika medier som VR och 360-bilder kan skapa nya möjligheter i klassrummet och så klart i olika historiska platser i Helsingborg. De har i nuläget gjort tre filmer där de tillsammans rest tillbaka i tid och rum till 40-, 50- och 60-tal. Vi har även haft möjlighet att nätverka med andra förvaltningar och det har öppnat många dörrar till vad vi hoppas på är framtida samarbeten. Kulturförvaltningen är just nu en viktig samarbetspart med oss, men också de som är ansvariga för Guide Helsingborg.

Just nu befinner sig arbetet i en slutfas där arbetsgruppen ser att det finns flera användningsområden och sätt att arbeta vidare med idén. Idag finns skolor och klasser som är involverade i arbetet på många olika sätt. Samtidigt har Tågaborgsskolan och Veingegatans förskola anslutit sig till arbetet.

– H22 city expo närmar sig och vi kommer följa hur lärarna utvecklar sin undervisning, samt hur eleverna tar sig an nya sätt att lära och utvärdera det första testet som vi gör denna termin. Det innebär att elever och lärare kommer ha fokus på att samla fakta, lära sig ny teknik, skapa och producera multimodala berättelser. Vi ser fram emot att elevernas berättelser blir publicerade och får upplevas av medborgare och besökare i staden och blir viktigt på riktigt. Att deras röster får höras. Vår roll från Pedagogiskt center är att stödja och utmana dem i processen ihop med bland annat Atea och Kulturförvaltningen.

Under H22 City Expo nästa år kommer besökare och medborgare i Helsingborg kunna ta del av elevernas berättelser från projektet. Information och program hittar du på h22cityexpo.se

– En utmaning vi har tillsammans, på längre sikt, är att hitta en möjlighet att tillgängliggöra material som sedan ska kunna växa över tid. Där alla har möjlighet att vara medskapare till en materialbank som kan användas i undervisningen likväl som av medborgare och turister. Här hoppas vi på ett samarbete mellan förvaltningarna.

Vad är staden som lärrum?

Inger Edforss Fuchs och hennes årskurs 5 har arbetat med olika platser runt om i staden och skapat korta animerade filmer. Med hjälp av karta och QR-koder, både IRL eller med hjälp av Google Streetview, kan elever, lärare och andra besökare i staden lära sig mer om olika platser via dessa filmer. I arbetet utforskar eleverna också andra tekniker. Se mer om arbetet i filmen.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Jonas Nilsson är lärare i svenska och SO på Olympiaskolan. I filmen nedan berättar han för Christian Olsson, gymnasiechef i Helsingborg, om sitt arbete med eleverna. Bland annat om hur eleverna får testa på att resa tillbaka till gamla platser och miljöer i Helsingborgs stad genom projektet.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om Staden som lärrum kontakta pedagogisktcenter@helsingborg.se

Vill du också jobba i Helsingborgs stads skolor?


Josefine Hultén, kommunikatör och redaktör för Pedagogsajten.